Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen ​Onzekerheid over opkomende markten houdt aan

donderdag 6 september 2018

Wat gaat er met de opkomende markten gebeuren? Dat is op dit moment de belangrijkste vraag die beleggers bezighoudt. Slaat de onrust van Turkije en Argentinië over naar andere landen of niet? Vooralsnog zien we dat op de financiële markten vooral de ‘zwakke’ landen (met een tekort op de lopende rekening en een begrotingstekort) op de korrel nemen. 

Negatieve factoren voor opkomende markten

Dit zijn landen die sterk afhankelijk zijn van kapitaal uit het buitenland, en dus gevoelig voor hogere rentes en zwakkere eigen valuta’s. Dalende koersen van aandelen, obligaties en valuta’s uit deze landen zijn het gevolg. En als gevolg van de zwakkere valuta’s, loopt de inflatie in die landen op, waardoor hun centrale banken genoodzaakt zijn om de beleidsrentes te verhogen. Als dan ook nog eens de uitstaande staatsschuld in harde valuta’s (dollars, euro's) hoog is, en de voorraad vreemde valuta’s juist laag, dan wordt zo’n land erg kwetsbaar op de financiële markten. En er speelt meer. Want nu de Amerikaanse economie nog verder aantrekt, wordt de dollar nog iets sterker omdat verdere renteverhogingen door de Fed in het verschiet liggen en wordt het voor beleggers aantrekkelijker om hun geld te halen naar de VS. Niet gunstig voor een aantal opkomende markten. 

Veel, maar niet alle, opkomende markten financieel gezonder

Maar betekent dit dat alle opkomende markten kwetsbaar zijn? Mijn antwoord is: nee. Sinds de 'taper tantrum' (de negatieve reactie van beleggers op het dreigende einde aan de omvangrijke centrale-bankstimulering) van 2013 heeft namelijk een flink aantal opkomende markten de gezondheid van de betalingsbalans en verbeterd de begrotingstekorten verlaagd waardoor zij minder kwetsbaar zijn geworden voor kapitaaluitstroom. Maar er zijn uitzonderingen. En je raadt het al: Argentinië en Turkije zitten daarbij. Niet vreemd dus dat daar de problemen groot zijn.

Angst voor verslechtering overheerst

Zijn er ook lichtpuntjes? Jazeker. Ook de opkomende markten profiteren namelijk van de aantrekkende wereldwijde groei. De sterke groei in de VS en China is dan ook positief. Het vervelende is wel dat de VS en China op dit moment een 'handelsoorlog' voeren wat een negatieve invloed kan hebben op de economische groei. Op dit moment is daar echter nog weinig van te merken, omdat de positieve effecten van de sterke groei in de ontwikkelde markten (VS en Europa), het soepele centralebankbeleid (lage beleidsrentes) en de gunstige financiële condities (ruime beschikbaarheid van kapitaal) zwaarder wegen dan de gestegen olieprijs (de meeste opkomende landen moeten immers olie importeren) en de importheffingen op exportgoederen. De angst dat die positieve factoren zwakker worden en de negatieve factoren sterker, overheerst nu op de financiële markten.

Markten overdrijven

Of (en zo ja: wanneer) de stemming omslaat is niet te zeggen. Wel gaan we ervan uit dat de onrust en daarmee de sterkere koerswisselvalligheid (volatiliteit) nog even zal aanhouden. Ondertussen zijn door de koersdalingen de waarderingen van aandelen en obligaties uit opkomende best aantrekkelijk geworden. Maar dit betekent niet dat ze niet eerst nog aantrekkelijker kunnen worden (lees: dat de koersen eerst nog verder dalen). De financiële markten overdrijven namelijk meestal. Zowel in positieve als negatieve richting. De belangrijkste graadmeter die ik volg om de stemming rond de opkomende markten te peilen, is de index van een mandje van valuta's uit opkomende markten. Deze index van J.P. Morgan is sinds februari gedaald van bijna 72 naar nu net iets boven de 60 punten. Gisteren zakte deze even onder de 60 maar wist toch iets hoger te sluiten.  

Beursstemming in Azië nog steeds bedrukt 

Op de beurzen in Azië wachten beleggers met spanning op eventuele nieuwe handelsmaatregelen van de VS tegen China. Mogelijk dat het Witte Huis al vandaag nieuwe importheffingen afkondigt op Chinese importen ter waarde van $200 miljard. De stemming is op de meeste Aziatische beurzen daarom nog steeds gedrukt, al ik zie ook wat lichtpuntjes. Zo staat de beursindex in Mumbai (India) op een winst van 0,3% en wint de beursindex van Jakarta (Indonesië) 0,1% na het grote verlies van gisteren. De Japanse Nikkei-index staat 0,5% lager, mede als gevolg van de aardbeving in het noorden van het land. De Hang Seng-index in Hongkong verliest op dit moment 1,1% ten opzichte van het vorige slot en de beurs van Shanghai staat 0,2% lager. 

Positieve reacties op gematigder toon Italiaanse kabinet

Nog even terug naar gisteren. De Europese aandelenmarkten daalden gisteren verder door de toenemende zorgen over de opkomende markten. De Stoxx Europe 600 Index verloor 1,1%. De Italiaanse hoofdindex FTSE MIB sloot vrijwel onveranderd, dankzij hogere koersen van Italiaanse bankaandelen. Die sloten hoger in reactie op lagere rentes op Italiaanse staatsobligaties (en dus hogere koersen). Er werd positief gereageerd op uitlatingen over de begrotingsplannen van de nieuwe Italiaanse regering. Die zal, volgens eigen zeggen, aan de Europese normen voldoen. We zullen zien. 

Geen paniek op Europese beurzen, inkoopmanagersindex hoger 

Verder valt me op dat er geen sprake is van paniek op de beurzen en een ‘vlucht naar veilige havens’. De Duitse tienjaarsrente steeg gisteren met 2 basispunten naar 0,38% en de euro werd iets sterker tegenover de dollar: $1,162. Onderliggend gaat het met de eurozone ook helemaal zo slecht nog niet. Zo werd gisteren bekend dat de samengestelde inkoopmanagersindex vorige maand is gestegen van 54,3 naar 54,5 (54,4 verwacht), wat wijst op een aantrekkende economische groei. Wel vielen de winkelomzetten in juli iets tegen (-0,2% tegenover -0,1% verwacht). 

Nasdaq: -1,2%, Dow Jones: +1,2%

Op Wall Street lagen gisteren vooral de koersen van social-mediabedrijven als Twitter (-6%) en Facebook (-2,3%) onder druk. Topmensen van deze bedrijven (en Google, dat daaraan geen gehoor gaf) waren door de Amerikaanse Senaat uitgenodigd om te worden gehoord over onder andere de betrokkenheid van social-mediabedrijven bij de Amerikaanse verkiezingen. Voor president Trump is het te hopen dat Twitter niet wordt verboden, maar zover zal het wel niet komen. Door de koersdalingen van de ‘FAAMG-aandelen’ (Facebook, Amazon, Google, Apple en Microsoft) verloor de Nasdaq 1,2%. Het verlies voor de S&P 500 Index was met 0,3% veel kleiner. De Dow Jones Industrial Average sloot zelfs 0,1 hoger door hogere koersen van onder andere telecombedrijven (+1,2%).

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere Nederlandse inflatiecijfers van augustus en cijfers over Duitse fabrieksorders. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere arbeidsmarktcijfers van loonstrookjesverwerker ADP, de inkoopmanagersindex van de Amerikaanse dienstensector en cijfers over de orders voor duurzame industriegoederen in dat land.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 23528,17 op Dow Jones 9,8 24,14 24,16 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 20940,34 op Dow Jones 5,0 47,50 47,52 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 28683,67 op Dow Jones 10,1 23,43 23,45 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 28540,0 op Dow Jones 8,1 29,01 29,03 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 6 september 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.