Op Goede Vrijdag (19 april) en Tweede Paasdag (22 april) is de beurs gesloten en is er geen handel mogelijk in Sprinters

Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Aandelen opkomende markten te hard afgestraft afgelopen maanden

donderdag 13 september 2018

Goedemorgen. Vandaag krijgen we het rentebesluit van de ECB. Naar verwachting zal ECB-voorzitter Mario Draghi ons vanmiddag vertellen dat de beleidsrente ongewijzigd blijft op 0% en de depositorente voor banken op -0,4%. 

Geen beleidswijziging ECB verwacht 

Verder zal hij nogmaals bevestigen dat het obligatie-opkoopprogramma vanaf volgende maand zal worden gehalveerd tot €15 miljard en na december dit jaar zal stoppen. Afgeloste obligaties zullen wel opnieuw worden herbelegd. Deze verwachting hadden we ruim een maand geleden ook al en is niet veranderd, ook niet nadat gisteren berichten op nieuwsdienst Bloomberg verschenen, dat er bij de Europese Centrale Bank rekening wordt gehouden met een iets tragere economische groei als gevolg van de handelsspanningen. De macro-economische cijfers over de afgelopen maanden waren inderdaad wat tegenvallend, al zien zagen we wel wat herstel in augustus en lijkt het effect van de ‘handelsoorlog’ tot nu toe nog beperkt.

Toch nog merendeels positieve slotstanden in Europa 

Bovendien valt niet uit te sluiten dat er in de komende maanden deals met de VS kunnen worden gesloten. Gistermiddag kwam via de Wall Street Journal het bericht dat er weer onderhandeld gaat worden tussen de VS en China om tot een handelsakkoord te komen. In reactie veerden de Europese aandelenbeurzen op. Deze waren na een positieve opening weggezakt na tegenvallende cijfers over de industriële productie in de eurozone in juli (-0,8% tegenover -0,5% verwacht) en Italië (-1,8% tegenover -0,3% verwacht). Bijna alle Europese hoofdindices sloten gisteren met winst. De Stoxx Europe 600 Index boekte een winst van 0,5%. 

Jean-Claude Juncker praat euro omhoog naar $1,163

Net als dinsdag waren het vooral aandelen uit de sector energie (+1,6%) die profiteerden van de hogere olieprijs. De sectorindex van Europese nutsbedrijven presteerde het minste en sloot 1,4% lager. Aandelen uit de IT-sector lagen onder druk door negatieve analistenrapporten over de vooruitzichten voor de chipsector. Ik verbaas me er altijd weer over hoe snel verwachtingen kunnen omslaan en er gehandeld wordt ‘alsof er geen morgen komt’. Dat pessimisme over de chipmarkt lijkt me wat overdreven. Maar goed zo werkt de markt nu eenmaal. Ondanks een iets optimistischer stemming sloot de Duitse tienjaarsrente 2 basispunten lager op 0,41%. De euro kreeg een oppepper en steeg naar $1,163 na een vurig betoog voor een sterke eenheidsmunt door Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. 

Lauwe ontvangst nieuwe producten Apple (-1,2%)

Ook op Wall Street lagen aandelen van chipfabrikanten gisteren nog steeds onder druk door zorgen van analisten over mogelijke overproductie door afnemende groei van de vraag. De Philadelphia Semiconductor Index, oftewel de SOX (waarin veel chipfabrikanten zijn opgenomen), verloor gisteren 1,2% nadat deze dinsdag al 1% had ingeleverd. Mede hierdoor sloot de Nasdaq gisteren 0,2% lager. De introductie van nieuwe iPhones en iWatches werd door beleggers lauw ontvangen. De koers van Apple daalde met 1,2%, nadat deze dinsdag nog 2,5% was gestegen. De S&P 500 Index sloot vrijwel onveranderd en de Dow Jones boekte een winstje van 0,1%. De Amerikaanse 10-jaarsrente sloot 1 basispuntje lager op 2,96%.

Geeft beurs Jakarta (+1%) begin van herstel aan?

Net als bij ons lijkt ook op de Aziatische beurzen het zonnetje vanmorgen weer een beetje te gaan schijnen. Na de langste reeks van lagere koersen in 16 jaar veert de MSCI Asia Pacific Index vanmorgen weer wat op. Er is enige hoop op nieuwe onderhandelingen tussen de VS en China, die mogelijk tot een akkoord zullen leiden. De Nikkei-index in Tokio staat op dit moment op een winst van 0,9%, mede door veel beter dan verwachte cijfers over de orders voor nieuwe fabrieksmachines in juli (+11% tegenover +5,5% verwacht). De Hang Seng-index in Hongkong wint 1,4% en de hoofdindex van Shanghai 0,4%. De index van de beurs van Jakarta staat 1% hoger: zou dat het begin van het herstel zijn? Dat is moeilijk te zeggen, maar aandelen uit opkomende markten zijn naar onze mening de afgelopen maanden wel te hard afgestraft.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse en Franse inflatiecijfers. Verder komt vanmorgen ook de Bank of England met het Britse rentebesluit maar de meeste aandacht zal vandaag uitgaan nar het rentebesluit van de ECB en de toelichting daarop om 14.30 uur door voorzitter Mario Draghi. Later in de middag krijgen we uit de VS ook nog inflatiecijfers en de op weekbasis gerapporteerde hoeveelheid nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. 

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 1,0267 op EUR/USD 11,4 8,73 8,75 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 0,958 op EUR/USD 6,1 16,30 16,32 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 1,2346 op EUR/USD 10,0 10,03 10,05 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 1,3526 op EUR/USD 4,9 20,56 20,58 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 13 september 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.