Op Goede Vrijdag (19 april) en Tweede Paasdag (22 april) is de beurs gesloten en is er geen handel mogelijk in Sprinters

Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Dollar verzwakt; flink hogere aandelenkoersen in Azië

vrijdag 14 september 2018

Zoals verwacht, kwamen er gisteren geen verrassingen uit het hoofkwartier van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. De ECB laat de beleidsrente opnieuw onveranderd en bevestigde dat het opkoopprogramma vanaf volgende maand zal worden gehalveerd naar €15 miljard per maand. 

Enige verrassing op persconferentie ECB: nieuwe stropdas Draghi

De iets lagere economische-groeiverwachtingen van de ECB voor dit en volgend jaar brengen dus geen verandering in het rentebeleid van de centrale bank. Haar inflatieverwachtingen zijn namelijk zo goed als onveranderd, en die zijn sterk bepalend. Het beleid is gericht op een inflatie van tegen de twee procent. Volgens ECB-voorzitter Mario Draghi hebben de handelsspanningen tussen de EU en de VS tot nu toe nog weinig effect gehad op de ‘reële’ economie. Dat geldt ook voor de politieke onzekerheid in Italië, waar de ECB vooral wacht op daden van de regering. Het opvallendste bericht dat ik gisteren las over de persconferentie van de ECB, was dat Draghi een nieuwe stropdas droeg…

Is herstel sentiment over opkomende markten gisteren begonnen? 

Je zou verwachten dat er weinig reactie kwam op het verhaal van de ECB. Toch was er wel wat beweging. Nadat de ECB meldde vast te houden aan het terugschroeven van het opkoopprogramma en de inflatieverwachtingen vrijwel ongewijzigd liet, veerde de euro op tegenover de dollar. De euro sloot 0,4% hoger op $1,1679. Hierbij moet ik wel opmerken dat iets lager dan verwachte inflatiecijfers uit de VS misschien wel de echte oorzaak waren van de wat zwakkere dollar. De grootste verrassing kwam gisteren echter uit Turkije, waar de centrale bank een groter dan verwachte rentestijging aankondigde. De beleidsrente ging er gisteren met 6,25% omhoog naar 24%, terwijl analisten rekenden op een verhoging naar 21%. De markten reageerden positief met een sterkere Turkse lira en hogere aandelenkoersen op de beurs van Istanbul als gevolg. Zo dit het startschot zijn voor een draai van het sentiment rond de opkomende markten? Het zou zomaar kunnen. Gisteren steeg de MSCI Emerging Markets Index 0,9% (in euro's). 

We verlagen het risico en nemen wat winst…

Inmiddels nadert het rendement van de wereld-aandelenindex dit jaar (in euro’s) onze raming voor heel 2018. Tegen de achtergrond van toenemende (geo)politieke spanningen en een geleidelijk minder stimulerend beleid van de centrale banken vinden we het dan ook passend om wat ‘risico van tafel te nemen’. Deze maand verlagen we daarom het relatieve gewicht van zakelijke waarden in de tactische assetallocatie van onze vermogensbeheer-beleggingsstrategieën. Dit doen we door de weging van aandelen te verlagen naar neutraal ten gunste van vastrentende waarden, die nu ook een neutrale weging krijgen. Hiermee verlagen we het risico in de beleggingsstrategieën en nemen gedeeltelijk winst op aandelen. 

… maar houden de regio- en sectorallocaties ongewijzigd

De allocatie naar aandelenregio’s en -sectoren houden we deze maand ongewijzigd. Ook binnen obligaties blijft de verdeling het zelfde. Een toelichting en meer achtergrondinformatie lees je in ons Maandbericht beleggen van september

Risicopremies bedrijfsobligaties dalen iets

Na een wisselvallige handelsdag sloot de Stoxx Europe 600 Index gisteren op een verlies van 0,2%. De sterkere euro is niet gunstig voor Europese exportbedrijven: hun producten worden immers duurder, in andere valuta’s gerekend. De Duitse tienjaarsrente liep een basispuntje op, terwijl de risicopremies op bedrijfsobligaties iets daalden (en de renteverschillen met staatsobligaties dus kleiner werden). De Markit iTraxx Crossover, de index van de risicopremies op high-yieldobligaties, sloot 5 basispunten lager op 278 punten. 

Opkomende markten: profijt van zwakkere dollar

De inflatie in de VS is in augustus op maandbasis uitgekomen op 0,2%. Dat is iets lager dan de verwachte 0,3%. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen gemiddeld 2,7% (2,8% verwacht) en kwam de kerninflatie op 2,2% uit (+2,4% verwacht). De kerninflatie is de inflatie exclusief de sterk schommelende prijzen van energie en voedsel en geeft daardoor een stabieler beeld. Zoals gezegd, werd vooral op de valutamarkten gereageerd op de iets tegenvallende inflatiecijfers. De dollar werd wat zwakker, en niet alleen tegenover de euro. Dat komt doordat bij lagere geldontwaarding de kans op snellere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, iets lijkt te zijn afgenomen. De dollar lijkt op weg de zwakste week sinds februari af te sluiten. Dat is goed nieuws voor de opkomende markten, waarvan we vinden dat ze te hard zijn afgestraft op de beurzen. Daarom handhaven we voor deze regio een overwogen positie in de tactische assetallocatie van onze beleggingsstrategieën.

IT-aandelen (+1,2%) hebben goede dag op Wall Street 

Op Wall Street werd gisteren nauwelijks gereageerd op de valutabewegingen. Het was vooral een herstel van de technologieaandelen dat het sentiment bepaalde. Na een aantal dagen van flinke koersdalingen wisten de koersen van chipfabrikanten en –ontwerpers te herstellen. De SOX, de toonaangevende index van deze subsector, steeg 0,8% evenals de Nasdaq. De S&P 500 Index boekte een winst van 0,5%, waarbij vooral aandelen uit de IT-sector (+1,2%) goed presteerden. Aandelen uit de sector dagelijkse consumentengoederen verloren gisteren gemiddeld 0,4% na tegenvallende cijfers van supermarktketen Kroger (-10%). De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 1 basispunt naar 2,97%.

Ook in China nog weinig te merken van ‘handelsoorlog’

De winkelomzetten in China zijn in augustus met 9% gestegen in vergelijking met een jaar geleden. Dat is een iets grotere stijging dan de 8,8% die analisten hadden verwacht. De industriële productie is precies volgens de verwachting met 6,1% toegenomen, alleen de investeringen vielen met een groei van 5,3% iets tegen (+5,6% verwacht). Tot nu toe zijn er nog weinig signalen die wijzen op grote negatieve effecten van de ‘handelsoorlog’ tussen de VS en China. Beide landen, gerangschikt naar omvang van hun economie, de nummers 1 en 2 van de wereld, draaien nog steeds prima. 

Dollar verzwakt; flink hogere aandelenkoersen in Azië

In Azië reageren beleggers vanochtend positief op de cijfers. De Hang Seng-index in Hongkong pakt er nog eens 1% bij, na de mooie winst van gisteren en de Nikkei-index in Tokio staat op dit moment ook 1% hoger. De hoofdindex van de beurs van Shanghai staat op een winst van 0,5% en de Kospi-index in Seoel gaat 1,3% omhoog. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse en Europese hoofdindices wijzen op een hogere beursopening en de valuta's van opkomende markten lijken verder te herstellen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere handelscijfers uit de eurozone. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere cijfers over de industriële productie en wordt de nieuwe stand van de vertrouwensindex van de Universiteit van Michigan bekendgemaakt. Er wordt een stijging van 96,2 naar 96,9 punten verwacht. 

Alvast een heel mooi weekend en tot maandag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 515,48 op AEX 10,0 5,66 5,68 +0,89 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 459,19 op AEX 5,0 11,30 11,32 +0,44 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 614,0 op AEX 10,3 5,55 5,56 -0,18 % Koop Sprinter
Sprinter Short 684,0 op AEX 4,5 12,63 12,64 -0,16 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 14 september 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.