Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Analyse: Wolters Kluwer Wolters Kluwer - Zoals altijd vrij stabiel

donderdag 27 september 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000395903 EUR 21.2 1.77 Ja Long Industriegoederen

Zoals altijd vrij stabiel

Boekjaar 2017 bleek een topjaar voor de digitale uitgeverij. En ook in 2018 ziet Wolters Kluwer kansen. Door prima cijfers kwam het concern in waardering gelijk aan de grote concurrent RELX, die juist dit jaar met iets minder dan verwachte resultaten te maken had.

Toonaangevend in informatiediensten

Wolters Kluwer is een uitgeverij en wereldwijd toonaangevend in het aanbieden van informatiediensten. De onderneming biedt producten en diensten aan voor professionals in de gezondheidszorg, fiscale dienstverlening, accountancy, zakelijke dienstverlening, financiële sector, juridische sector, en voor specialisten op gebied van wet- en regelgeving. Het concern behaalde in 2017 een omzet van €4,42 mld.

Daling oplages, verschuiving van advertentiebestedingen richting internet

De laatste jaren kampen uitgevers met een daling van de oplages en met een verschuiving van advertentiebestedingen richting internet. Dit leidt tot minder opbrengsten uit advertenties in gedrukte media. De gedrukte media verliezen terrein aan internet. Bij Wolters Kluwer is de gedrukte media dan ook nog maar verantwoordelijk voor 14% van de omzet. Dit was drie jaar geleden nog 25%. Digitaal en services zijn verantwoordelijk voor 86% van de omzet.

Zoals altijd vrij stabiel

Wolters Kluwer heeft in de eerste helft van 2018 een licht hogere omzet geboekt. De uitgever herhaalde bij de publicatie van het halfjaarbericht op 1 augustus zijn outlook voor het hele boekjaar. Het concern boekte een omzet van €2,02 mld, tegenover €2,17 mld over de eerste zes maanden van 2017. Op autonome basis lag de omzetgroei evenwel op 4%, tegen constante valuta op 1%. Wolters Kluwer schreef de lichte omzetdaling toe aan de dollarkoers. In de eerste jaarhelft noteerde de euro gemiddeld $1,21, ten opzichte van $1,08 in de eerste helft van 2017. Het bedrijf genereert 60% van zijn omzet in dollars; een relatief zwakke dollar ten opzichte van de euro drukt dus op de omzet. Alle vier de divisies lieten een autonome omzetgroei zien. Het aangepaste operationele resultaat kwam uit op €451 mln. Over de eerste helft van 2017 was dit €462 mln. De gemiddelde analistenverwachting lag op €435 mln. De aangepaste operationele winstmarge steeg het afgelopen halfjaar met 100 basispunten naar 22,3%. Het bedrijf heeft het voornemen om dit jaar in totaal voor €550 mln eigen aandelen in te kopen. Tot nu toe is er voor €300 mln ingekocht. Wolters Kluwer stelt een interimdividend beschikbaar van €0,34. Het bedrijf herhaalde zijn outlook en mikt op een marge voor het aangepaste operationele resultaat tussen 22,5% en 23,0%, een aangepaste vrije kasstroom tussen €725 mln en €750 mln, een rendement op geïnvesteerd kapitaal van 10,0-10,5% en een groei van de aangepaste winst per aandeel van 10-15%.

Waardering

Op het moment van schrijven heeft Wolters Kluwer een koers-winstverhouding voor het huidige jaar van bijna 22. Vrij hoog voor het concern en ook voor de sector.

Kansen

  • Het concern heeft sterke marktposities en heeft een sterke focus op margeverbeteringen.
  • De blootstelling aan Noord-Amerika bedraagt nu ongeveer 59%. De volatiliteit van de dollar kan de resultaten van de uitgever sterk beïnvloeden.

Risico's

  • Wolters Kluwer blijft op overnamepad, met als risico dat het bedrijf een te hoge prijs betaalt voor acquisities.
  • Een hogere relatieve blootstelling aan Europa kan leiden tot langzamere organische groei dan die van sectorgenoten.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 39,15 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 55,6. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 58,2 op Wolters Kluwer 9,8 6,39 6,59 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 50,6 op Wolters Kluwer 4,5 13,94 14,14 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Wolters Kluwer bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.