Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Analyse: Arcadis Arcadis - Omzet vertoont weer organische groei

donderdag 27 september 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0006237562 EUR 10.7 4.07 Ja Short Industriegoederen

Omzet vertoont weer organische groei

De kasstromen (werkkapitaal) en de organische groei zijn belangrijke verbeterpunten waar Arcadis zich op richt. De cijfers van Arcadis laten dan ook enige vooruitgang zien. De omzet vertoont voor het eerst in drie jaar organische groei; dit is beter dan de verwachtingen. Ook leveren bepaalde projecten in het Midden-Oosten kasstroom op. Wel zijn de resultaten in Brazilië nog teleurstellend. Kortom: de investment case van Arcadis blijft een geval van "eerst zien, dan geloven".

Projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten

Arcadis is een internationale onderneming die projectmanagement, -adviezen en ingenieursdiensten levert aan bedrijven op het gebied van infrastructuur, gebouwen en milieu- en watermanagement. Hierbij richt het zich op verbetering van de mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Arcadis ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden.

Afscheid nemen van Brazili?

Arcadis wil in 2019 al zijn energiebezittingen in Brazilië verkopen. Dit liet het bedrijf weten bij de publicatie van de kwartaal- en halfjaarcijfers op 26 juli. De voorbereidingen zijn al begonnen. Volgens Arcadis is de fabriek voor duurzaam gas van het Braziliaanse samenwerkingsverband ALEN nu technisch operationeel en wordt momenteel onderhandeld over afnamecontracten. In het afgelopen kwartaal zag Arcadis de bruto omzet op jaarbasis met 1% dalen tot €819 mln, met name door negatieve wisselkoerseffecten. De autonome groei was 1%. Het bedrijfsresultaat verbeterde met 11% tot €53 mln, terwijl de operationele winstmarge werd opgekrikt van 7% naar 7,4%. Arcadis gaf aan voor heel 2018 op een stijging van de netto omzet te rekenen, met daarbij ook een hogere marge. Het concern wees er verder op dat in Saudi-Arabië voor €19 mln aan vertraagde betalingen zijn geïnd. Eerder had het bedrijf nog te maken met problemen met het innen van rekeningen in het Midden-Oosten. In een toelichting verklaarde topman Peter Oosterveer dat er vooruitgang wordt geboekt met de uitvoering van de nieuwe strategie en dat het bedrijf op koers ligt om de financiële doelstellingen voor 2020 te behalen.

Koers-winstverhouding boven het meerjarige gemiddelde

Arcadis heeft een koers-winstverhouding gebaseerd op de winstverwachting van analisten in 2018 van 12. Dit is hoger dan het langjarig gemiddelde. Het dividendrendement is met 3,23% redelijk te noemen.

Kansen

  • De vraag naar de diensten van Arcadis wordt gedreven door wereldwijde thema’s als klimaatverandering (dijkbeheer, dreiging van overstromingen), stadsvernieuwing en waterbeheer (schaarste aan schoon water en drinkwater).
  • Meer dan 30% van de winst komt uit de Verenigde Staten (VS). Door een sterke groei in de VS en bescheiden groei in Europa kan Arcadis betere resultaten laten zien dan zijn concurrenten.

Risico's

  • Arcadis groeit onder meer door overnames. Dit brengt integratierisico’s met zich mee.
  • De belangrijkste troef bij ingenieursbedrijven zijn de medewerkers. Het plotseling opstappen van een aantal belangrijke medewerkers kan daarom een risico zijn.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 67 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 102. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 16,1 op Arcadis 6,5 2,54 2,64 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 15,0 op Arcadis 4,7 3,50 3,60 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 17,9 op Arcadis 5,7 2,88 2,98 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 17,9 op Arcadis 5,7 2,88 2,98 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.