Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Italiaanse begroting drukt de stemming in Europa

maandag 1 oktober 2018

Mamma mia! Dat was een teleurstellende slotdag van een redelijk goed kwartaal voor wereldwijd spreidende aandelenbeleggers. Ondanks het dagverlies van 3,7% van de Italiaanse beurs, boekte de wereldindex een kwartaalrendement van 4,8% (total net return in euro's). 

Goud en staatsobligaties uit eurozone verliezers van afgelopen kwartaal 

Dat is helemaal zo slecht nog niet gezien, de handelsperikelen en andere geopolitieke onrust. De Amerikaanse aandelenmarkt heeft het de afgelopen drie maanden het beste gedaan. Japanse aandelen volgen op plek twee van de prestatieranglijst van aandelenregio’s. Over beleggingsprestaties in het derde kwartaal gesproken: ook obligaties uit opkomende markten hebben het zo slecht nog niet gedaan (in $ gerekend), net zoals high-yieldobligaties. Goud en staatsobligaties uit de eurozone waren de verliezers in het afgelopen kwartaal.  

Gaat Italiaanse regering concessies doen aan Europese Commissie?

Vrijdag doken de koersen van Italiaanse staatsobligaties omlaag (waardoor de effectieve rendementen dus opliepen). Dit trok de koersen van Italiaanse bankaandelen mee omlaag, en daardoor ook de rest van de Italiaanse beurs. Beleggers zijn duidelijk niet blij met de Italiaanse begrotingsplannen, die het begrotingstekort laten oplopen tot ongeveer 2,4%. Zij vrezen voor een structurele verslechtering van de Italiaanse overheidsfinanciën en een nieuwe eurocrisis. Zover is het echter nog niet. Eerst moet de begroting nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. De kans is groot dat de Italiaanse coalitieregering water bij de wijn zal doen en het begrotingstekort volgend jaar wat dichter bij de 2% zal komen. 

Bankaandelen in Europa 2,3% lager door ‘Italië’

De kans op een begroting die de Italiaanse staatsschuld minder ver opblaast, betekent nog niet dat beleggers dit kalm zullen afwachten. De beurskoersen in Milaan zullen voorlopig nog wel ‘volatiel’ (sterk beweeglijk) blijven. De andere Europese beurzen werden vrijdag meegezogen in het negatieve sentiment rond Italië en eindigden allemaal met verlies. De Stoxx Europe 600 Index verloor 0,8% na mooie winsten in de voorgaande drie handelsdagen. Niet verrassend droegen bankaandelen (-2,3%) vrijdag de rode lantaarn in de stoet van Europese sectorindices.

Duitse 10-jaarsrente daalt weer; kerninflatie eurozone 0,9%, euro op $1,161

Door de risicomijdender (‘risk-off’) houding van beleggers vrijdag waren veilig geachte staatsobligaties gevraagd, zoals Nederlandse en Duitse. De Duitse tienjaarsrente daalde 6 basispunten naar 0,47%. De dalende trend van de rente werd versterkt door tegenvallende inflatiecijfers. De inflatie in de eurozone is in september weliswaar op 2,1% uitgekomen, maar de kerninflatie, dus de inflatie exclusief de energie- en voedselprijzen, bedroeg er slechts 0,9%. Analisten rekenden op 1,1%. Vorige maand was er nog een plus van 1%. De Europese Centrale Bank kan voorlopig dus nog wel doorgaan met haar stimuleringsbeleid. Zoals je kon verwachten, verzwakte de euro naar $1,161.

Nieuw akkoord VS, Mexico en Canada, maar pas volgend jaar stemming in Congres 

Op Wall Street waren de uitslagen vrijdag een stuk minder groot. De S&P 500 en de Nasdaq sloten vrijwel onveranderd en boekten in het derde kwartaal een fors positief rendement. De zorgen over de handelsspanningen hebben tot nu toe weinig vat op de Amerikaanse aandelenmarkten. Het sentiment zal vandaag zelfs een opkikker krijgen door berichten over het vrijhandelsakkoord tussen de VS, Mexico en Canada dat vannacht alsnog is gesloten. Dit ‘USMCA-akkoord’ vervangt NAFTA, het vrijhandelsakkoord dat in de jaren negentig van de vorige eeuw door de drie Noord-Amerikaanse landen werd gesloten en zal waarschijnlijk volgende maand door de drie huidige regeringsleiders worden ondertekend. Pas volgend jaar kan het dan voor goedkeuring aan het Amerikaanse Congres worden aangeboden. Het is dus nog niet zeker of de deal doorgaat. Volgende maand kunnen de Republikeinen de meerderheid in het Congres verliezen, bij de ‘midterm elections’. In reactie staan de futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices wel flink hoger en zijn de Mexicaanse peso en Canadese dollar wat sterker geworden. Een mooi begin van het vierde kwartaal.  

Gaat groei in China vertragen? Vooralsnog zijn we redelijk positief

Ook in Azië wordt positief gereageerd. De Nikkei-index in Tokio koerst 0,6% hoger. De Kospi-index in Seoel schommelt rond het slot van vrijdag. De beurzen op het Chinese vasteland zijn gesloten vanwege de viering van de 'Gouden Week' en ook de beurs in Hongkong is vandaag dicht. Daar kan dus nog niet worden gereageerd op de Chinese inkoopmanagersindices die gisteren bekend werden. Die van de dienstensector is vorige maand gestegen van 54,2 naar 54,9 punten (daling naar 54 verwacht), die van de productiesector is gedaald van 51,3 naar 50,8 punten (51,2 verwacht). De samengestelde index steeg hierdoor van 53,8 naar 54,1 punten, wat wijst op een aantrekkende economische groei. Opvallend is wel dat de inkoopmanagersindex van de productiesector van onderzoeksbureau Caixin nog iets sterker daalde: van 50,6 naar 50 punten (50,5 verwacht). Op basis van deze cijfers lijkt de groei juist wat af te zwakken. We zullen dan ook scherp letten op de trends van de andere macro-economische cijfers om een opinie te vormen over de ontwikkelingen in China. Vooralsnog zijn wel redelijk positief.

Agenda van vandaag

Vandaag verwachten we winkelverkoopcijfers uit Duitsland en inkoopmanagersindices van verschillende eurolanden en de eurozone als geheel. Ook uit de VS krijgen we vanmiddag inkoopmanagersindices. 

Fijne week!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3200,47 op EURO STOXX 50 10,5 3,35 3,37 +2,44 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2834,52 op EURO STOXX 50 5,0 6,99 7,01 +1,16 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3760,0 op EURO STOXX 50 9,9 3,56 3,58 -2,19 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3942,52 op EURO STOXX 50 8,2 4,28 4,30 -2,05 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 1 oktober 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.