Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX: De 516-bodem komt in zicht

donderdag 11 oktober 2018

Na een dag van consolidatie werd gisteren de vrije val beweging sinds 4 oktober krachtig doorgezet. Ook vandaag lijkt deze beweging verder te gaan en komen de jaarbodems nu snel in zicht rond de 516.   

De huidige en een week durende vrije val beweging vanaf de recente 554-toppenzone maakt onderdeel uit van de 3e correctie van dit jaar. Deze correctie startte bij de 3e test van de toppenzone rond de 574. Eind juli werd de hoogste jaarstand op de borden gezet bij 576,90 waarna de huidige correctie werd gestart. Deze correcties maken nog steeds deel uit van een groot topvormingsproces dat begin dit jaar werd gestart. Dit proces lijkt sterk op het topvormingsproces dat in 2015 plaatsvond. Dit resulteerde destijds in een daling van ongeveer 25% tot aan de 378 bodem in februari 2016. Dit was toen het startpunt van een 2 jaar durende versteiling in de stijgende langetermijntrend. Tijdens deze 2 jaar durende versteiling vonden er slechts een beperkt aantal kleine correcties plaats. Begin dit jaar vond het einde van deze versteiling plaats met de neerwaartse doorbraak onder de sinds februari 2016 stijgende bodemlijn. Dit jaar vonden er verder tot op heden 3 correcties plaats die telkens startte bij de steeds sterker worden toppenzone rond de 574. Ook werden bij elke top grote toppatronen gevormd in de maandgrafiek. Zo werd begin dit jaar een bearish engulfing gevormd op de maandgrafiek, in mei een shooting star en werd augustus afgesloten met een dark cloud cover. Enkele weken geleden heb ik voor het eerst in jaren mijn langetermijnvisie verlaagd naar Neutral. Ik acht de kans reeel dat in de komende maanden ook de sinds 2009 stijgende bodemlijn wordt gebroken, ofwel het einde van deze lange bullmarkt.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Neutral

516 – 517 / 505 – 510 / 497

528 / 533,90 / 538,50 / 544

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 10 oktober 2018, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Alle seinen staan op rood en de onvermijdelijke dead cross 

Vanaf de drievoudige maartbodem bij 516 vond een krachtige en maandenlange stijging plaats met alleen in mei-juni een tussentijdse (2e van dit jaar) correctie tot aan de 544. In augustus werd uiteindelijk de stijgende bodemlijn langs de bodems van de eerdere correcties (516 en 544) neerwaarts gebroken. Dit betekende dat het topvormingsproces een nieuwe neerwaartse impuls kreeg. Als we kijken naar de maanden mei t/m september zien we verder ook de activering van een hoofd-schouderpatroon. De recente opleving in september vanaf de 533,90 tot aan de 554 is verder te zien als terugtest naar de neklijn van dit patroon evenals een hertest van het afvlakkende 200-daags gemiddelde. Hiermee werd ook de volgende lagere top langs een nieuwe dalende toppenlijn gevormd. Deze toppenlijn ligt vandaag bij 551 en daarmee een eind van de huidige stand vandaan na de nieuwe vrije val beweging. Opvallend is verder de aanstaande en onvermijdelijke dead cross tussen het 50-daags gemiddelde en het 200-daags gemiddelde. Deze belangrijke bevestiging in het langeretermijnbeeld kan binnen enkele dagen plaatsvinden. De seinen staan op rood en ik acht de kans groot dat de AEX in de komende dagen de zone 516 – 517 kan testen en mogelijk al doorbreken. Ruim een week geleden leek deze test nog ver weg, maar komt nu snel dichtbij. De kans dat deze zone echter zonder slag of stoot direct doorbroken wordt, is aanwezig, maar een tijdelijke consolidatie danwel opleving is natuurlijk ook realistisch vanaf de 516. Vooral door de oversold conditie die momenteel ontstaat.

Cruciale stijgende langetermijnbodemlijn rond 497 te vinden 

In het kortetermijnbeeld zien we dat de technische indicatoren neerwaarts gericht zijn. De MACD heeft recent een lagere top gevormd en een nieuwe neerwaarts crossing. De neerwaartse ruimte is nog aanzienlijk. De RSI nadert opnieuw een oversold conditie. Deze kan vaak een beperkte tijd aanhouden voordat een tegenreactie plaatsvindt. Ook in de RSI zien we al langere tijd een dalende trend met lagere toppen. Vandaag zal de AEX met een forse neerwaartse gap gaan openen. De eerdere april gap tussen de 529,40 en 533,60 is inmiddels volledig gesloten. Hieronder zijn eigenlijk geen noemenswaardige weerstanden meer te vinden tot aan de drievoudige bodemzone van dit jaar bij 516 – 517. Deze zone kan in de komende dagen al worden opgezocht. De vraag voor de komende week is of deze zone stand weet te houden of dat de AEX doorzet naar mijn 1e doelzone die ik begin dit jaar afgaf rond de 505 – 510 voordat een (forsere) tegenreactie plaatsvindt voor de vorming van een volgende lagere top. De cruciale langetermijnsteun van de bullmarkt sinds 2009 ligt overigens rond de 497. Ik houd in de komende maanden rekening met een doorbraak en de beëindiging van deze bijna 10 jaar durende opgaande langetermijntrend. De weerstanden in het kortetermijnbeeld liggen bij de bovenkant van de vandaag te vormen neerwaartse gap bij 528 (dieptepunt van gisteren), de eerdere bodem bij 533,90 en 538,50 (onderkant kleine gap van 2 dagen geleden). Een test in de komende dagen van de 516 lijkt dus kansrijk waarna we moeten bezien of er een tijdelijke opleving kan plaatsvinden. Hieronder vind u verder nog de maandgrafiek van de AEX. 

Grafiek AEX-index op maandbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 10 oktober 2018

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 515,1 op AEX 9,9 5,77 5,79 -2,53 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 458,35 op AEX 5,0 11,46 11,48 -1,29 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 627,52 op AEX 9,9 5,76 5,78 +2,49 % Koop Sprinter
Sprinter Short 670,0 op AEX 5,1 11,19 11,20 +1,17 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 11 oktober 2018 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.