Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen ​Scherpe koersdalingen op aandelenmarkten

donderdag 11 oktober 2018

De beursdag van gisteren bevestigde dat de nervositeit onder beleggers soms snel kan toenemen. Gisteren waren de (geo)politieke onzekerheid en de hogere rentes daarvan de belangrijkste oorzaken. 

Onzekerheid Wall Street trekt ook Europese beurzen omlaag

Juist die factoren waren ook de reden dat wij vorige maand al de weging van aandelen hebben verlaagd in de vermogensverdeling van onze beleggingsstrategieën. Na een licht lagere opening van de Europese beurzen was er rond het middaguur even een herstel, onder aanvoering van de Spaanse en Italiaanse beurs. De onzekerheid over het Italiaanse begrotingstekort leek wat minder te worden. Maar de steeds verder dalende koersen van de termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices vormden een steeds sterkere negatieve factor. Vanaf de opening van Wall Street doken de koersen zowel in Europa als in de VS snel omlaag, met IT-aandelen als sterkste dalers. Wat is er aan de hand? 

Trump geeft Fed de schuld van koersdaling

Laten we voorop stellen dat de wereldwijde economische groei er op dit moment nog prima uitziet. De remmende invloed van de handelsoorlog is nog erg beperkt maar vormt wel een risico dat op korte termijn niet lijkt af te nemen. Daarnaast kan de sterke groei van de Amerikaanse economie, waarvoor president Trump de ‘credits’ opeist, er wel eens toe leiden dat de Amerikaanse centrale bank (de ‘Fed’) de geldkraan wat sneller dan verwacht kan gaan dichtdraaien. Ook al verklaart president Trump de Fed voor gek en geeft hij die de schuld van de scherpe koersdaling op Wall Street. We kunnen er lang over discussiëren wie er gek is, maar dat Trump een, laat ik het voorzichtig zeggen, opvallend beleid voert, staat wel vast. 

Winstnemingen; voorkeur voor ‘defensieve’ aandelen

Hogere beleidsrentes van de centrale banken betekenen dat er toch echt een einde gaat komen aan een hele lange periode van ‘zeer goedkoop geld’. Goed nieuws wordt dan zomaar slecht nieuws voor beleggers. Want niet alleen komen dan de obligatiekoersen onder druk, met hogere rentes als gevolg, maar ook de aandelenkoersen kunnen dalen als de rente te sterk stijgt in een korte periode. Vaak wordt dan wat winst genomen, vooral op aandelensectoren die jarenlang hebben geprofiteerd van de lage rentes. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is de IT-sector. Tegelijkertijd zien we dat er ook winst wordt genomen op aandelen uit sectoren die profiteren van economische groei, zogenoemde cyclische aandelen. Heel veel beleggingsalternatieven om te 'schuilen', zijn er niet. Een vergelijkbare situatie zagen we begin dit jaar. Toenemende onzekerheid over het beleid van de centrale banken en over de economische-groeivooruitzichten maken beleggers nerveus. De nervositeit wordt nog eens versterkt door de politieke onzekerheid. 

Zeker geen reden voor paniek 

Wat nu? Zoals gezegd, kunnen we op basis van de actuele fundamenteel-economische ontwikkelingen weinig redenen bedenken om heel pessimistisch te worden. Wel zijn we ons ervan bewust dat de volatiliteit op de financiële markten zal toenemen bij oplopende rentes. Maar zolang de winstontwikkeling van bedrijven niet tegenvalt ten opzichte van de verwachtingen en de rentes niet veel verder oplopen, is er zeker geen reden voor paniek. Wereldwijd gespreide aandelen (MSCI All Country World Index) zijn niet heel hoog gewaardeerd (afgaande op de koers-winstverhouding) en sinds het begin van dit jaar zelfs goedkoper geworden. Het komende kwartaalcijferseizoen moet ons meer richting geven. 

Snelle sentimentomslag

Over de derdekwartaalcijfers gesproken: het ‘kwartaalcijferseizoen’ is met een paar winstwaarschuwingen en slecht ontvangen vooruitzichten niet lekker begonnen. Vandaar de typische 'risk-off' dag gisteren: beleggers kozen voor minder risico. Het is altijd weer verrassend hoe snel en hoe sterk zo'n sentimentomslag gaat. Alsof er geen morgen meer bestaat. Wat ons eigen beleggingsbeleid betreft: deze maand hebben we de vermogensverdeling van onze beleggingsstrategieën ongewijzigd gelaten. Dat wil zeggen: een neutrale verhouding tussen zakelijke waarden (zoals aandelen en vastgoed) en vastrentende waarden (obligaties). Meer kunt u lezen van het Maandbericht beleggen van oktober. Hierin staat hoe we tegen de economische ontwikkelingen aankijken en wat onze visie is op de financiële markten.

Alleen telecomaandelen hoger 

Op de Europese beurzen bleef de schade nog redelijk beperkt met een verlies van 1,6% voor de Stoxx Europe 600 Index. Wel sloot die op het laagste niveau sinds maart. Alleen telecomaandelen, die gezien worden als een ‘defensieve’ belegging (minder gevoelig voor economische teruggang) en steun kregen van een positief analistenrapport, wisten hoger te sluiten. Aandelen uit de sector informatietechnologie verloren gemiddeld 4,9% en waren de grootste verliezer van de dag. Opvallend was dat de Duitse tienjaarsrente onveranderd sloot op 0,55%. Van een echte ‘vlucht naar veilige havens' was dus geen sprake. Anders was deze rente wel gedaald als gevolg van sterkere vraag (en dus hogere koersen). De euro sloot licht hoger op $1,152 tegenover de dollar.

Vijfde verliesdag op rij voor S&P 500; Nasdaq: -4%

Wall Street kende gisteren de slechtste beursdag in tijden. Voor de vijfde dag op rij ging de S&P 500 Index omlaag. Dat hebben we sinds april niet meer gezien. Met een verlies van 3,3% was het de slechtste beursdag sinds februari. De Nasdaq verloor zelfs ruim 4%, de sterkste daling sinds 2011. Zoals gezegd, zijn de angst voor snel oplopende rentes en zorgen over de negatieve effecten van de handelsoorlog op de winstcijfers van bedrijven de belangrijkste oorzaken voor de daling. Daarbij zie je dan vaak een versnelling optreden als technische steunniveaus worden doorbroken. Het is sowieso moeilijk te voorspellen wanneer het sentiment weer gaat draaien. Op de obligatiemarkt was wel iets van een vlucht naar veilige havens zichtbaar: de Amerikaanse 10-jaarsrente daalde 4 basispunten naar 3,16%. 

Lagere opening in Europa 

Vanochtend ziet het nog niet uit naar herstel. De aandelenkoersen in Azië staan diep in het rood met verliezen van 2% tot meer dan 6%. De Nikkei in Tokio staat op het moment van schrijven (voor achten) 4,25% lager en de Hang Seng-index in Hongkong verliest 4%. De beursindex van Shanghai daalt zelfs 4,7% en de Kospi-index in Seoel in staat 3,8% onder water. Ook de koersen van de termijncontracten op de Amerikaanse indices wijzen niet op een herstel en staan rond 1% lager. De Europese beurzen gaan straks dan ook flink lager van start. Voor beleggers is het zaak om het hoofd koel te houden en geen overhaaste beslissingen te nemen. Voor speculanten is het een mooie tijd, beleggers moeten zich blijven richten op de wat langere termijn. Daar horen periodes van koersdalingen nu eenmaal bij. 

Agenda van vandaag  

Op de agenda voor vandaag staan onder andere inflatiecijfers uit Frankrijk en Spanje. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere inflatiecijfers en de wekelijkse hoeveelheid nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering. 

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 24527,23 op Dow Jones 10,0 24,19 24,21 -0,37 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 21728,3 op Dow Jones 4,9 49,13 49,15 +0,08 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 28895,32 op Dow Jones 15,3 15,83 15,85 +1,67 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 28895,32 op Dow Jones 15,3 15,83 15,85 +1,67 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 11 oktober 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.