Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Analyse: AkzoNobel AkzoNobel

donderdag 18 oktober 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009132 EUR 34.6 2.45 Ja Long Basismaterialen

AkzoNobel heeft sterke marktposities in Europa en de opkomende markten. Het afgeketste overnamebod van concurrent PPG heeft de herpositionering van het bedrijf in een stroomversnelling gebracht. De chemietak is apart gezet waardoor het bedrijf zich volledig kan richten op verf en coatings. AkzoNobel gaat de winstgevendheid bij deze divisies de komende jaren verbeteren, maar stijgende grondstoffenprijzen en andere uitdagingen kunnen roet in het eten gooien.

Wereldwijd actieve verf- en coatingproducent

Het Nederlandse AkzoNobel produceert verf, coatings en specialistische chemicaliën. Bij een omzet van €14,5 mld boekte het bedrijf in 2017 een nettowinst van €892 mln. Deze omzet werd gegenereerd door de divisies Performance Coatings (39%), Specialty Chemicals (34%) en Decorative Paints (27%). Omdat de speciaalchemie divisie verkocht zal gaan worden, rapporteert AkzoNobel in het vervolg zijn cijfers exclusief deze divisie.

Aandacht naar verf en coatings

AkzoNobel is vooral bekend van zijn decoratieve verven, met merken als Flexa en Hammerite. Dit segment is echter zeer competitief en kent lage marges. Een stijging van grondstoffenprijzen is hier lastig door te berekenen, gezien de prijsgevoeligheid van de afnemers. Binnen de divisie Performance Coatings vallen verven en coatings voor schepen, vliegtuigen, industrie, auto's en machines. Hierin heeft het bedrijf een sterke positie opgebouwd, met name in Azië. Van beide divisies is de winstgevendheid lager dan bij concurrenten. AkzoNobel wil dit verschil in 2020 weggewerkt hebben. Door de speciaalchemiedivisie dit jaar te verkopen, kan alle aandacht naar verf en coatings. De overname van een kleinere speler in de markt zou een goede aanvulling op de bedrijfsactiviteiten zijn. Maar zonder de speciaalchemie wordt AkzoNobel zelf ook weer een aantrekkelijke prooi, voor PPG of een andere grote concurrent.

Bedrijfsresultaat 3e kwartaal 2018

Akzo Nobel rapporteerde een omzet van €2,3 mld (4% j-o-j) en een winst voor belasting (EBIT) van €243 mln over het derde kwartaal. Door zich minder te richten op verkoopvolume (-4% j-o-j) en meer op prijs (+6%) kwam het rendement op verkopen, de maatstaf voor marges die Akzo Nobel gebruikt, uit op 12%. Dit is een goede stap in de richting van de 15% waar het bedrijf op mikt. Met name in de prijsgevoelige Chinese markt voor decoratieve verf liep de omzet daarom terug. Verkopen bij de industriële coatings waren in lijn met de verwachtingen. Hieronder vallen o.a. de autolakken, waar zelfs lichte groei was te zien. Dit is opvallend, aangezien Amerikaanse concurrenten juist een stevige daling in de automobielmarkt zagen. De grondstofkosten zijn dit jaar met €353 mln gestegen en ook de hogere olieprijs is nadelig. Om deze hogere kosten op te vangen, wil Akzo Nobel €200 mln extra gaan besparen. Dit moet vooral uit personeelskosten komen.

Koersherstel, maar uitdagingen blijven

Akzo Nobel richt zich volledig op het verhogen van de marges en dit lijkt te werken. De gemiddelde verkoopprijs steeg, maar dit ging ten koste van de volumes. De markt is zeer prijsgevoelig en gezien de stijgende kosten zal Akzo Nobel waarschijnlijk meer prijsverhogingen moeten doorvoeren, waarmee het uiteindelijk marktpositie zal inleveren. Ook het uitvoeren van de nieuwe besparingsplannen zal een uitdaging worden. Maar als dit lukt, komt de margedoelstelling steeds dichterbij. Zonder de speciaalchemiedivisie ligt de waardering rond 13x de verwachte winst voor volgend jaar. Dit is ruim lager dan voor andere verfbedrijven en dat lijkt ons terecht. Hoewel Akzo Nobel goede stappen zet, hangt alles af van de marges. Iedere tegenvaller op dit gebied kan een groot effect hebben.

Kansen

  • Structurele operationele verbeteringen in de verf en coatingdivisies
  • Aanhoudende wereldwijde economische groei
  • Nieuw overnamebod van PPG of andere partij

Risico's

  • Aanhoudende stijging grondstoffenprijzen
  • Tegenvallende uitwerking operationele verbeteringen
  • Sterkere concurrentie
  • Overname van een kleinere concurrent tegen te hoge prijs

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 62,2 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 92,75. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 78,9 op Akzo Nobel 9,5 8,52 8,62 +2,15 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 64,91 op Akzo Nobel 4,7 17,26 17,36 +1,05 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 87,85 op Akzo Nobel 13,0 6,18 6,28 -2,96 % Koop Sprinter
Sprinter Short 91,7 op Akzo Nobel 4,7 17,22 17,32 -1,14 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een aanzienlijke deelneming (>1%) in AkzoNobel.