Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Analyse: Unilever Unilever - Cijfers opnieuw beter dan die van veel concurrenten

vrijdag 19 oktober 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009355 EUR 20.4 3.23 Ja Long Dagelijkse consumentengoederen

Cijfers opnieuw beter dan die van veel concurrenten

De verdeling van de omzet verschuift geleidelijk. Nieuwe overnames vallen in de hoger renderende sectoren huishoudelijke artikelen en persoonlijke verzorging. Unilever verkoopt bedrijven uit de lager renderende voedingsmiddelensector.

Al vroeg het vizier op de opkomende markten

Unilever is wereldwijd een van de grotere producenten van voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en huishoudelijke artikelen. Zijn belangrijkste afzetgebieden waren jarenlang Europa en Noord-Amerika, maar het zwaartepunt is verschoven naar de opkomende markten. Deze zijn nu al goed voor meer dan 50% van de omzet. De voedingsmiddelenmerken, ruim 50% van de omzet, zijn vaak marktleiders met sterke merken als Knorr, Lipton, Magnum en SlimFast. De toiletartikelen, circa 30% van de omzet, groeien sterk met wereldmerken als Dove en Axe.

Unilever mist identieke-omzetverwachtingen, cijfers opnieuw beter dan die van veel concurrenten

Unilever heeft in het derde kwartaal van 2018 minder omzet behaald dan verwacht en ook de onderliggende groei was lager dan voorzien. Dit bleek 18 oktober uit de kwartaalcijfers. De omzet bij Unilever kwam in het afgelopen kwartaal uit op €12,5 mld, een daling van 4,8%, in lijn met de gemiddelde analistenverwachting (€12,6 mld). Het negatieve valutaeffect kostte 5,2%. Belangrijker was dat de onderliggende groei, dus exclusief eenmalige effecten van acquisities, desinvesteringen en valutaschommelingen, uitkwam op 3,8%. Deze stijging is voor 2,4% te danken aan hogere volumes en voor 1,4% aan betere prijzen. Analisten hadden de onderliggende omzetgroei hoger ingeschat op 4,3%. Argentinië is vanwege de hyperinflatie in het land bij de onderliggende groei buiten beschouwing gelaten. Anders zou de onderliggende groei zijn uitgekomen op 4,5%, zo gaf Unilever aan. Over de eerste negen maanden daalde de omzet met 5,3% naar €38,7 mld, exclusief de inmiddels verkochte margarinedivisie. De onderliggende groei kwam hier uit op 2,9%. De groei versnelde in het derde kwartaal in alle divisies. Unilever was in staat de prijzen te verhogen, terwijl het tegelijkertijd de volumegroei wist vast te houden. De onderliggende groei in de opkomende markten steeg in het afgelopen kwartaal met 5,6%, vooral dankzij Azië. De groei in Brazilië nam ook weer toe, nadat de staking van vrachtwagenchauffeurs was beëindigd. In Noord-Amerika bedroeg de onderliggende groei 1,9%, gedreven door hogere prijzen. In Europa was sprake van een gematigde groei. De ijsverkoop steeg flink, als gevolg van de warme zomer. Volgens Unilever presteerden Duitsland en Nederland goed en was er ook een sterk momentum in Centraal- en Oost-Europa. Het bedrijf houdt voor heel 2018 vast aan een onderliggende groei van 3 tot 5%, een verbetering in de onderliggende operationele marge en een sterke cashflow. Volgens ceo Paul Polman ligt het bedrijf op koers voor het halen van de doelen voor 2020.

Waardering gemiddeld tot hoog

De waardering van Unilever (ook die van zijn naaste concurrenten) is op het moment met meer dan 20 keer de winst over het lopende jaar bovengemiddeld te noemen. Naast de redelijke groeicijfers keert het concern met 3,25% ook een hoger dividend uit dan gemiddeld. Wij zien op het moment dan ook geen probleem in de hogere waardering van de laatste jaren.

Kansen

  • Door zich eerder dan andere ondernemingen te richten op kansen in ontwikkelingslanden en opkomende markten heeft Unilever het voordeel dat het veel van deze markten als eerste betreedt. Inmiddels komt rond 50% van de omzet van Unilever uit deze regio’s.
  • Unilever’s management focust op innovatie. Ongeveer een derde van de geconsolideerde omzet komt uit producten die in de afgelopen twee jaar werden gelanceerd.

Risico's

  • Ondanks de hoge uitgaven voor marketing en salespromotion en de lagere prijzen staat de omzet in West-Europa onder druk. Hier realiseert Unilever ongeveer een derde van de totale omzet.
  • De grote afhankelijkheid van opkomende markten op termijn: de groeicijfers van deze economieën zijn een stuk volatieler dan die van de westerse markten en de marges zijn er op dit moment nog laag.
  • Het kan in landen met een centraal gestuurde economie nog moeilijk worden om prijzen te verhogen als regeringen zich met het prijszettingbeleid gaan bemoeien.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 39,8 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 54,5. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 47,88 op Unilever 8,3 6,50 6,52 -0,46 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 43,33 op Unilever 4,9 11,05 11,07 -0,27 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 61,87 op Unilever 6,9 7,82 7,84 +0,26 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 61,87 op Unilever 6,9 7,82 7,84 +0,26 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een wezenlijk financieel belang in Unilever.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Unilever bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.