Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX: Neerwaartse druk intact

dinsdag 30 oktober 2018

De belangrijkste vraag voor de komende tijd is of de AEX structureel door zijn sinds 2009 stijgende bodemlijn zal breken. Ik acht deze kans groot waarna een aanzienlijke verdere neerwaartse ruimte vrijkomt.   

Twee dagen geleden werd de jaarbodem tot op heden op de borden gezet bij 500,45. Hiermee werd de cruciale stijgende langetermijnbodemlijn op de logaritmische maandgrafiek bij 497 op enkele punten na behaald. Een structurele neerwaartse doorbraak lijkt in de laatste weken van dit jaar een reële mogelijkheid waarna de bijna 10 jaar durende bullmarkt definitief wordt afgebroken. Als we inzoomen naar het kortetermijnbeeld dan zien we een tweetal dalende toppenlijnen. De minst steile startte bij de jaartop van 576,90 in juli. Deze heeft een tweetal lagere toppen, de 565,60 van eind augustus en de 554,30 van eind september. Het laatste raakpunt was het startpunt van een neerwaartse versteiling die tot op heden slechts 1 lager raakpunt heeft bij 533,40. Deze versteiling zorgde tot op heden voor een daling van 54 punten in de maand oktober tot een dieptepunt bij 500,45. Door de steilheid is deze neerwaartse versnellingsfase onhoudbaar. Ook blijft de kans aanwezig dat er uiteindelijk een minder steile beweging vanaf de 554,30 zal ontstaan. Momenteel is deze dalende toppenlijn in de maand oktober te vinden bij 516,80. Hiermee ligt hij middenin de nog openstaande neerwaartse gap tussen de 515,50 en 518,70. Pas een sluiting van deze gap zou meer opwaartse ruimte vrijmaken tot mogelijk een hertest van de 533,40. Ook een dergelijke beweging zou mijn visie voor de komende periode niet veranderen, dit zou alleen zorgen voor een afname van de steilheid van de  neerwaartse versnelling.

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 29 oktober 2018, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Bullmarkt binnenkort ten einde en AEX op weg naar 400 – 410 in 2019?

De AEX is een Europese uitzondering tot op heden als we kijken naar de langetermijnbewegingen. De meeste Europese indices hebben inmiddels hun bullmarkt neerwaarts afgerond. Ik acht de kans groot dat de AEX deze bullmarkt binnenkort ook neerwaarts zal verlaten en het jaar 2019 nog een aanzienlijk verdere daling kan laten zien. Onder de genoemde stijgende langetermijnbodemlijn ontstaat ruimte naar de zone 400 – 410. Een dergelijke beweging zal echter niet in een keer verlopen, de herstelbewegingen bepalen de trendmatigheid. Er zijn verder nog genoeg tussenliggende steunpunten te vinden bij onder andere de 475 en 457. Het jaar 2018 is een overgangsjaar gebleken, vergelijkbaar met 2015. Destijds duurde het topvormingsproces echter 2 maanden korter dan dit jaar. Ook zien we dit jaar een drievoudige toppenzone rond de 574 waarbij elke top gepaard ging met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Verder werd recent een klassieke dead cross gevormd tussen het dalende 50-daags en het dalende 200-daags gemiddelde. Vooral de recente neerwaartse doorbraak onder de drievoudige bodemzone van 516 – 517 (gevormd in het 1e kwartaal), betekende de definitieve afronding van het grote topvormingsproces. Opvallend is verder dat niet alleen de stijgende langetermijnbodemlijn bij 497 is te vinden, maar rond de 500 punten ook het 38,2%-Fibonacci retracementniveau ligt van de gehele stijging vanaf de 2016-bodem van 378. Deze 2 jaar durende en zeer krachtige opgaande beweging werd begin dit jaar neerwaarts gebroken wat destijds het eerste signaal van topvorming betekende. De trends in de meeste tijdstermijnen zijn al enige tijd neerwaarts gericht waarbij het alleen nog wachten is op een draai in het zeerlangetermijnbeeld. Toch zal het doorbreken van de zone 497 – 501 een proces zijn dat enige tijd kan kosten. De vraag is of de krachtige neerwaartse versteiling in het zeerkortetermijnbeeld intact zal blijven. Zolang de gap (deels) open blijft staan tot aan de 518,70 blijft de krachtige neerwaartse druk intact en mag op korte termijn meer druk op de zone 497 – 501 en de mogelijke neerwaartse doorbraak worden verwacht. Boven de 518,70 ontstaat meer ruimte voor de vorming van een lagere top en zal het langer duren voordat de verwachte neerwaartse doorbraak wordt bewerkstelligd. Bij het jaardieptepunt van 500,45 werd een grote hammer gevormd die kan zorgen voor meer opwaartse ruimte. Gisteren werd aan de andere kant weer een toppatroon gevormd met een intradaytop bij 514,20. De zeer forse neerwaartse druk is dus nog steeds intact zolang de gap niet wordt gesloten.Bullmarkt binnenkort ten einde en AEX op weg naar 400 – 410 in 2019? 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 494,42 op AEX 10,1 5,42 5,44 +9,04 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 438,23 op AEX 5,0 11,04 11,06 +4,25 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 599,46 op AEX 10,2 5,35 5,37 -8,22 % Koop Sprinter
Sprinter Short 644,0 op AEX 5,1 10,63 10,64 -4,32 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 30 oktober 2018 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.