Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse Internationale indices

dinsdag 30 oktober 2018

Meerdere indices al in een bearmarkt en steeds meer verslechteringen in internationale beeld 

In de internationale situatie zien we steeds meer verslechteringen ontstaan waarbij vooral de situatie in de Europese indices opvalt. Zowel de DAX (al enige tijd geleden) evenals de STOXX Europe 600 hebben hun sinds 2009 stijgende bodemlijnen al gebroken waarbij de DAX ook een groot hoofd-schouderpatroon afrondde. De neerwaartse langetermijntrends zijn bevestigd en de dalingsruimte is fors. Herstelbewegingen zijn echter normaal om de dalende trend te bevestigen. Gisteren besprak ik verder de situatie in de voorlopende Amerikaanse index de SOX die ook enige tijd geleden al een topvormingspatroon sinds begin dit jaar afrondde. Daar is een aanzienlijk verdere neerwaartse ruimte aanwezig ondanks de daling tot op heden van ruim 20%. De Nasdaq 100 en ook de S&P 500 braken al door in hun bijna 3 jaar durende opgaande bodemlijnen en gaven daarmee ook duidelijke verslechteringen aan voor de komende tijd. Kortom: de internationale situatie op de aandelenmarkten is neerwaarts gericht waarbij de neerwaartse ruimte in veel indices groot is voor de komende maanden en voor het komende jaar. 

Grafiek STOXX Europe 600 op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 29 oktober 2018


Grafiek S&P 500 Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 29 oktober 2018

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 10422,48 op DAX 10,0 11,53 11,54 -16,26 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 9223,97 op DAX 4,9 23,52 23,53 -8,66 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 12635,71 op DAX 10,1 11,41 11,42 +24,28 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 13754,72 op DAX 5,1 22,60 22,61 +10,89 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 30 oktober 2018 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.