Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Analyse: Wolters Kluwer Wolters Kluwer - Zoals altijd vrij stabiel

woensdag 31 oktober 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000395903 EUR 22.9 1.61 Ja Long Industriegoederen

Zoals altijd vrij stabiel

Boekjaar 2017 bleek een topjaar voor de digitale uitgeverij. En ook in 2018 ziet Wolters Kluwer kansen. Door prima cijfers kwam het concern in waardering gelijk aan de grote concurrent RELX, die juist dit jaar met iets minder dan verwachte resultaten te maken had.

Toonaangevend in informatiediensten

Wolters Kluwer is een uitgeverij en wereldwijd toonaangevend in het aanbieden van informatiediensten. De onderneming biedt producten en diensten aan voor professionals in de gezondheidszorg, fiscale dienstverlening, accountancy, zakelijke dienstverlening, financiële sector, juridische sector, en voor specialisten op gebied van wet- en regelgeving. Het concern behaalde in 2017 een omzet van €4,42 mld.

Zoals altijd vrij stabiel

Wolters Kluwer houdt vast aan zijn verwachtingen voor het hele jaar. Dat meldde de informatieleverancier in een trading update over de eerste negen maanden van 2018. De identieke omzetgroei over deze periode kwam uit op 4%, maar de totale omzet viel 5% lager uit. Wolters Kluwer wijst daarvoor naar negatieve wisselkoerseffecten. Exclusief die effecten was sprake van een stabiele omzet. Valutaeffecten drukten ook de operationele winst. Op basis van gelijke wisselkoersen was sprake van 6% groei. Concrete bedragen werden door het bedrijf niet genoemd. Wolters Kluwer ligt op koers om dit jaar voor €550 mln aan eigen aandelen in te kopen. Daarvan is inmiddels €450 mln gekocht. Verder vallen reorganisatielasten dit jaar hoger uit dan verwacht. Het bedrijf houdt nu rekening met €25-30 mln, waar het eerder op €15-25 mln rekende. Voor heel 2018 gaat Wolters Kluwer nog steeds uit van een “solide” autonome groei en een verdere verbetering van de operationele marge tot een niveau van 22,5-23%. Verder zal de aangepaste winst per aandeel, uitgaande van gelijke wisselkoersen, met 10% tot 15% stijgen. In vrijwel alle divisies zal sprake zijn van “gezonde groei”, behalve bij Legal & Regulatory. Daar wordt gerekend op een vlak tot licht hoger resultaat, onder meer door een moeizame vergelijkingsbasis.

Waardering

Op het moment van schrijven heeft Wolters Kluwer een koers-winstverhouding voor het huidige jaar van bijna 20,75. Vrij hoog voor het concern en ook voor de sector.

Kansen

  • Het concern heeft sterke marktposities en heeft een sterke focus op margeverbeteringen.
  • Het concern jaagt geen onhaalbare doelen na en is uiterst bescheiden bij het afgeven van vooruitzichten. De kans op het missen van de verwachtingen is uiterst klein.

Risico's

  • Wolters Kluwer blijft op overnamepad, met als risico dat het bedrijf een te hoge prijs betaalt voor acquisities.
  • De blootstelling aan Noord-Amerika bedraagt nu ongeveer 59%. De volatiliteit van de dollar kan de resultaten van de uitgever sterk beïnvloeden.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 330 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 190. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 58,2 op Wolters Kluwer 10,2 6,22 6,28 +0,81 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 50,6 op Wolters Kluwer 4,6 13,77 13,83 +0,36 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Wolters Kluwer bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.