Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX: Lagere top in de maak

dinsdag 6 november 2018

De top van de huidige herstelbeweging in het zeerkortetermijnbeeld werd tot op heden bij 528,45 geplaatst. Is hiermee de volgende lagere top al gezet, of krijgen we in de komende dagen nog een verhoging? 

Met de opwaartse doorbraak door de zeer steil dalende toppenlijn vorige week is de krachtige neerwaartse versnellingsfase beëindigd. Deze dalende toppenlijn vanaf de 554,30 startte eind september en zorgde voor een forse neerwaartse beweging in oktober tot een dieptepunt van 500,45. Een daling van 54 punten (10%) in een maand tijd tussen de top en de bodem. Deze opwaartse doorbraak vorige week betekent echter niet dat de terugval in het middellangetermijnbeeld ten einde is gekomen. Ik acht de kans groot dat deze in de komende weken en maanden zal worden voortgezet naar aanzienlijk lagere niveaus. Daarbij verwacht ik ook een einde van de bijna 10 jaar durende bullmarkt sinds het dieptepunt in 2009 net onder de 200 punten. Om deze bullmarkt te beëindigen is een neerwaartse doorbraak noodzakelijk onder de sinds 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. Deze bodemlijn ligt momenteel bij 498. De vraag in het kortetermijnbeeld is alleen waar de volgende lagere top wordt geplaatst. Tot op heden werd vorige week het hoogste punt op de borden gezet bij 528,45. Hiermee bleef de AEX onder zowel de meest recente top van de versnellingsfase van vorige maand bij 533,50 evenals het eerste Fibonacci-retracementniveau (38,2%) van de gehele daling vanaf de jaartop van juli bij 530. Zolang deze niveaus niet opwaarts worden gebroken, blijft de krachtige neerwaartse tendens intact en kan een nieuwe en minder steile neerwaartse versteiling ontstaan. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Neutral

523,10 / 515,50 – 516 / 512,30 / 500,45

527,45 / 530 / 533,50 – 534 / 536,50

Grafiek AEX-index op dagbasis


Veel indices bevinden zich al in een bearmarkt

In het middellangetermijnbeeld is er sprake van een dalende trend sinds de jaartop bij 576,90 van juli dit jaar. Deze jaartop maakte deel uit van een drievoudige toppenzone rond de 574 die dit jaar werd gevormd. De eerste top werd begin dit jaar geplaatst, waarna een hertest in zowel mei als in juli plaatsvond. Elke top ging gepaard met de start van een correctie en de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Zo werd begin dit jaar een bearish engulfing gevormd, in mei een shooting star en in de maanden juli en augustus een dark cloud cover. Hiermee is een zeer zware toppenzone gevormd die deel uitmaakt van het grote topvormingsproces sinds begin dit jaar. Vorige maand werd dit topvormingsproces afgerond met de doorbraak onder de drievoudige bodemzone uit het eerste kwartaal bij 516- 517. Hierna werd de belangrijke en cruciale onderkant van de bullmarkt onder druk gezet. Zo werd de sinds 2009 stijgende bodemlijn onder druk gezet bij 498 maar ook het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau van 501 van de gehele opwaartse beweging vanaf de 378-bodem van begin 2016. Deze bodem was destijds het laatste raakpunt van de onderkant van de bullmarkt en het startpunt van een 2 jaar durende en zeer krachtige opgaande beweging. In deze 2 jaar tijd steeg de AEX ruim 50% zonder grotere correcties. Deze correcties bleven beperkt in zowel aantal als in procentuele bewegingen. Begin dit jaar kwam abrupt een einde aan deze 2 jaar durende versteiling in de stijgende langetermijntrend met de doorbraak onder de stijgende bodemlijn. Dit was in januari dit jaar het startpunt van het grotere topvormingsproces. Inmiddels bedraagt de huidige correctieve beweging ruim 76 punten en is daarmee de grootste terugval tot op heden, maar ik verwacht dat deze terugval door zal zetten en een einde maakt aan de bullmarkt. We zagen in de afgelopen maanden al veel belangrijke indices onder de stijgende (sinds 2009) bodemlijnen breken, zoals de Amerikaanse SOX, de Duitse DAX en de STOXX Europe 600 Index. Maar ook veel andere indices bevinden zich al in een dalende langetermijntrend. De AEX lijkt in Europa een uitzondering tot op heden te zijn en brak nog niet onder de sinds 2009 stijgende bodemlijn. Ik verwacht dat dit slechts een kwestie van tijd is waarna de AEX volgend jaar een verdere daling kan doormaken. In het langetermijnbeeld is dan ruimte voor een beweging richting de zone 400 – 410. 

Dalende trend intact  

Eind vorige week waren er tijdens de herstelbeweging vanaf de 500,45 een tweetal opwaartse gaps gevormd. De tweede gap is inmiddels gesloten waarmee de kans is toegenomen dat een top gevormd of in de maak is. Er werd nog geen toppatroon in de daggrafiek gevormd, maar niet elke top gaat gepaard met een toppatroon. Wel moeten we alert blijven in de komende dagen op de vorming van nieuwe toppatronen. De eerste weerstand is nu te vinden bij de top van vorige week bij 528,45. Daarboven ligt het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau van de gehele correctie tot op heden bij 530 en de zone 533,50 – 534. Bij dit laatste niveau liggen de bodem van september en de lagere top van medio oktober van de vorige herstelbeweging. Met een stand van 536,50 kruipt het dalende 50-daags gemiddelde hier ook snel naartoe. Een beweging boven deze niveaus zet de weg open naar de dalende toppenlijn vanaf de jaartop bij 576,90. Deze toppenlijn kent een tweetal lagere toppen bij 565,60 en 554,30. Deze toppenlijn ligt vandaag alweer bij 542,50. Een structurele slotbeweging hierboven zorgt voor een eerste verbetering en mogelijk een langere consolidatie in het middellangetermijnbeeld. Het zal dan aanzienlijk langer duren voordat de 498 onder druk gezet kan worden. Ik ga hier echter niet vanuit. Aan de onderkant ligt de eerste steun nu bij de 523,10. Daaronder ligt de openstaande gap tussen 512,30 en 516. Deze openstaande gap is de laatste hobbel tot aan de zone 498 – 501 steunzone.  

Grafiek Xetra DAX op dagbasis

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 515,1 op AEX 9,9 5,77 5,79 -2,53 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 458,35 op AEX 5,0 11,46 11,48 -1,29 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 627,52 op AEX 9,9 5,76 5,78 +2,49 % Koop Sprinter
Sprinter Short 670,0 op AEX 5,1 11,19 11,20 +1,17 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 6 november 2018 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.