Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Aandelenbeleggers opgelucht na verkiezingen VS

donderdag 8 november 2018

De Europese aandelenmarkten reageerden gisteren positief op de Amerikaanse verkiezingsuitslag. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde en de dollar zwakte wat af, nu de kans op een nog sterker stimulerende begrotingspolitiek kleiner is geworden door de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden.

Trump iets minder machtig, maar andere politieke onzekerheden blijven

President Trump zou een nieuwe belastingverlaging niet door het Congres krijgen, zo is kennelijk de gedachte. Minstens zo belangrijk lijkt het afnemen van een van de vele geopolitieke risico’s door de Democratische rem op plannen vanuit het Witte Huis. Maar er blijven genoeg politieke onzekerheden over om de wisselvalligheid van de beursstemming van de laatste tijd in stand te houden. Denk aan de brexit, de Italiaanse begroting, de handelsoorlog tussen de VS en China, om er maar een paar te noemen.

Tekenen van groeivertraging in Italië

Ondertussen kwamen de winkelomzetten in de eurozone lager door dan verwacht. In september waren deze 0,8% hoger dan een jaar geleden, terwijl gerekend werd op 0,9%. Daar stond wel tegenover dat de cijfers over augustus naar boven werden bijgesteld: van 1,8% naar 2,2%. De obligatiemarkten leken het in ieder geval niet op te vatten als een voorteken van een vertragende groei. Ondanks de dalende Amerikaanse tienjaarsrente liepen de tienjaarsrentes overal in de eurozone met enkele basispunten op, met uitzondering van Italië, waar deze 5 basispunten daalde. De daar wél flink tegenvallende winkelomzetten spelen daarin ongetwijfeld een rol. De Italianen besteedden in september 2,5% minder in de winkels, terwijl juist op een omzetstijging van 2,1% werd gerekend. Na de lager dan verwachte groeicijfers van vorige week opnieuw een teken van vertraging in het land van de snelle auto's… 

Beleid OPEC wispelturig

De aandelenkoersen stegen gisteren over een breed front, alle elf sectorindices gingen omhoog. Energieaandelen kregen een extra impuls van de oplopende olieprijs. Die steeg op het nieuws dat de oliekartelorganisatie OPEC mogelijk productiebeperkingen op haar agenda heeft gezet. Het kartel opereert het laatste jaar nogal wispelturig met productiebeperkingen eind vorig jaar, verhoging afgelopen juni en nu mogelijk weer een beperking.  

Huizenmarkt VS geeft signalen van afkoeling

In de VS bleek het aantal nieuwe hypotheekaanvragen opnieuw gedaald, dit keer met 4%. Op zich is dit een heel wisselvallig (‘volatiel’) cijfer, maar van de Amerikaanse huizenmarkt komen de laatste tijd meer tekenen van afname van de groei. De hoeveelheden nieuw in aanbouw genomen woningen en de huizenverkopen zijn de laatste maanden niet meer gestegen. Mogelijk een teken dat de oplopende rente in de VS begint door te werken en de huizenmarkt afkoelt. De rente op een 30-jarige hypothecaire lening is dit jaar met ongeveer een procentpunt gestegen tot 5,15% op dit moment. Overigens worden de maandelijkse vergaderingen van het beleidscomité van de centrale bank, de ‘Fed’, van gisteren en vandaag alom als een 'non-event' gekwalificeerd. Er worden geen veranderingen verwacht van de beleidsrente en het (positieve) oordeel over de economie. Een volgende renteverhoging wordt verwacht in december. 

Aandelenbeleggers opgelucht na verkiezingen VS

De Amerikaanse aandelenmarkten waren nog enthousiaster over de verkiezingsuitslag dan de Europese eerder op de dag. De S&P 500-index steeg ruim twee procent. Het afnemen van de onzekerheid en het vergrote politieke evenwicht in de VS waren de meest genoemde verklaringen voor de grotere risicobereidheid onder beleggers. De obligatie- en valutamarkten eindigden de sessies gisteren nagenoeg onveranderd. Ook de Aziatische beurzen zitten in de lift vanmorgen, de Japanse voorop, met een plus van bijna twee procent. Sterk tegenvallende cijfers van de orders voor fabrieksmachines in september zaaiden wel twijfel over de gevolgen van de handelsoorlog tussen China en de VS, maar ook dit is een volatiel cijfer. Er is meer nodig, voordat conclusies kunnen worden getrokken.

Agenda van vandaag

Op de macroagenda vandaag in Europa: Duitse en Franse handelsbalanscijfers en nieuwe groeiramingen van de Europese Commissie. Uit de VS werkloosheidsaanvragen en het Fed-rentebesluit. Voor beide wordt een onveranderde uitkomst voorzien. Bedrijfsresultaten komen van onder meer Siemens, Deutsche Telekom en Walt Disney.
 
Prettige dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 507,22 op AEX 10,1 5,52 5,54 +0,36 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,84 op AEX 5,0 11,16 11,18 +0,18 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 616,6 op AEX 9,9 5,68 5,70 -1,04 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,5 12,43 12,44 -0,48 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 8 november 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.