Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Analyse: AstraZeneca AstraZeneca

donderdag 8 november 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB0009895292 GBp 21.6 3.62 Ja Long Gezondheidszorg

Farmaciebedrijf AstraZeneca heeft een hoogwaardige productportefeuille met relatief jonge en snelgroeiende medicijnen. Hierdoor heeft het bedrijf het hoogste verwachte-groeipercentage in de sector, wat wordt weerspiegeld door de relatief hoge waardering. Hierdoor is er weinig ruimte voor tegenvallers bij de ontwikkeling van nieuwe producten die de goei moeten voortzetten. De gebieden waar AstraZeneca zijn productontwikkeling op heeft gericht zijn de laatste jaren echter steeds onpetitiever geworden.

Brits-Zweedse medicijnfabrikant

AstraZeneca komt voort uit de fusie tussen het Zweedse Astra en het Britse Zeneca in 1999. Het bedrijf ontwikkelt en produceert medicijnen tegen maag- en darmstoringen, hart- en vaatziekten, kanker, benauwdheid, mentale stoornissen en infecties. Ongeveer 33% van de omzet wordt in de Verenigde Staten (VS) behaald, bijna 24% in Europa, 15% in China, 11% in Japan en de overige 17% in de rest van de wereld. In 2017 werd op een omzet van $22,4 mld, een nettowinst geboekt van $4 mld.

Kansrijke productontwikkeling

Na een periode van aflopende patenten en dalende inkomsten heeft het bedrijf de productontwikkeling weer op orde. Vergeleken met de concurrentie zijn relatief veel van de medicijnen in het laatste ontwikkelstadium. Deze kunnen dus binnen enkele jaren gaan bijdragen aan de inkomsten. Het huidige productaanbod van AstraZeneca is breed gediversifieerd, waardoor de omzet minder afhankelijk is van slechts een aantal medicijnen. Voor wat betreft de ontwikkeling van nieuwe producten is het bedrijf vooral actief in de oncologie. Hier is de concurrentie aanzienlijk en AstraZeneca moet hier stevig investeren om bij te blijven. Het bedrijf is in het verleden niet zo succesvol gebleken in het doen van overnames om nieuwe medicijnen aan de productportefeuille toe te voegen. Daarom investeert AstraZeneca nu meer in interne productontwikkeling. Net als de rest van de sector is het bedrijf gevoelig voor politieke inmenging in de bepaling van medicijnprijzen in de VS. Hoewel deze invloed waarschijnlijk beperkt zal blijven, zorgt het wel voor de nodige onrust.

Bedrijfsresultaat 3e kwartaal 2018

AstraZeneca rapporteerde, gecorrigeerd voor valutaeffecten, een omzetgroei van 9% en een daling van de winst per aandeel met 33% vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De nieuw gelanceerde oncologie- en cardiovasculaire medicijnen zorgden voor de hoger dan verwachte omzetgroei. Vooral in de VS en opkomende markten waren de verkopen sterk, Europa viel tegen. De bestedingen aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) vielen dit kwartaal iets lager uit, terwijl de verkoopkosten juist stegen. Ook dit kwartaal was er geen herstel in de vrije kasstroom, waardoor de totale kasstromen, los van de inkomsten uit verkochte bedrijfsonderdelen, over de eerste drie kwartalen van het jaar uitkwamen op -$111 mln. Er was tegenvallend nieuws uit de productpijplijn, waar een experimentele behandeling tegen een zeldzaam lymfoom niet op lijkt te kunnen tegen een bestaand middel van de concurrent. AstraZeneca houdt de groeiverwachtingen voor het hele jaar onveranderd. Het bedrijf rekent op zo’n 3% omzetgroei en een winst per aandeel van rond de $3,40. Wel houdt het rekening met hogere kosten en iets lagere uitgaven aan R&D.

Huidige waardering schept verwachtingen

Het is positief dat het bedrijf de omzetgroei weet vast te houden en dat de nieuwe medicijnen sterk blijven presteren. Voor de komende jaren zijn de groeiverwachtingen stevig. Hier hoort dan ook een stevige waardering bij van 22,7 keer de geschatte winst voor de komende twaalf maanden. Dit is ruim boven het gemiddelde voor wereldwijde farmaciebedrijven. De huidige productselectie van het bedrijf is sterk en heeft nog veel ruimte om te groeien, maar dit lijkt ook ruim in de verwachtingen te zijn verwerkt. Om die groei waar te maken, moeten er niet teveel tegenvallers uit de productpijplijn komen.

Kansen

  • Gedifferentieerde (gespreide) productportefeuille zorgt voor stabiliteit.
  • Succesvolle lancering van nieuwe medicijnen met veel potentie.
  • Sterke, groeiende aanwezigheid in de opkomende markten.

Risico's

  • Tegenvallende resultaten uit de productpijplijn.
  • Prijsbeperkingen of ander nadelig overheidsingrijpen in de sector.
  • Toenemende concurrentie bij de productontwikkeling.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 4310 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 5585. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 2264,0 op AstraZeneca 1,4 56,54 0,00 +2,71 % Koop Sprinter
Sprinter Long 2264,0 op AstraZeneca 1,4 56,54 0,00 +2,71 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen