Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen ​Rust lijkt weergekeerd, maar voor hoe lang?

vrijdag 9 november 2018

Goedemorgen op alweer de laatste dag van de week. De Amerikaanse ‘mid-term’ verkiezingen zijn achter de rug en een ruime meerderheid van de bedrijven heeft zijn resultaten over het derde kwartaal gerapporteerd. Veel aandelen hebben inmiddels de weg omhoog teruggevonden.

Fed verhoogt rente weer in december

De correctie die begin oktober inzette, is echter nog niet goedgemaakt. De S&P 500-index noteert bijvoorbeeld nog 4% onder zijn recente hoogste stand. Op zich is dit niet vreemd, aangezien de groeivooruitzichten iets zijn afgenomen. Het stelsel van centrale banken in de Verenigde Staten, oftewel de ‘Federal Reserve’, liet gisteren weten de rente onveranderd te laten in de bandbreedte tussen 2% en 2,25%. De bank maakte wel duidelijk dat het op zijn pad van geleidelijke renteverhogingen blijft, wat erop neerkomt dat de rente in december weer zal worden verhoogd, en ook nog een aantal maal in 2019. Verder gaf de ‘Fed’ aan dat het investeringstempo was afgenomen ten opzichte van de eerste helft van 2018.

Italiaanse saga duurt voort…

Ondertussen duurt de strijd tussen Brussel en de Italiaanse regering over het Italiaanse overheidsbudget voort. Vitor Constancio (een voormalig directielid van de Europese Centrale Bank, de ECB) heeft geventileerd dat hij denkt dat de financiële markten een doorslaggevende rol zullen innemen in het verloop van de Italiaanse kwestie. Wij denken overigens niet dat 'Italië' Europa en de euro in een crisis zal storten. Wel zal het probleem niet vanzelf overwaaien en ik vermoed dat de oplossing gepaard zal gaan met een compromis en mogelijk zelfs (een aanzet tot) nieuwe regels voor staatsbudgetten binnen de Europese Unie.

... evenals de brexit-kwestie

Een andere groot thema in Europa is momenteel natuurlijk de brexit. Het laatste nieuws daar is dat het nog steeds niet duidelijk is of en wanneer de brexit-deal gesloten zal worden. Eén van de grote hangijzers is Noord-Ierland; zal dit land op basis van de grensovergang straks meer bij Ierland (Europese unie) horen of bij het VK.

Handelsbeleid en schuldplafond VS niet ver weg 

Ook ten aanzien van andere grote kwesties voor beleggers blijven er onzekerheden voor diegenen die niet zomaar willen aannemen dat deze zonder slag of stoot goed zullen aflopen. Zo komt het Amerikaanse schuldplafond begin december weer aan bod. En ook het conflict over de Amerikaans-Chinees handelsrelatie zal snel weer aan de orde komen. 

Aziatische beleggers nemen winst voor het weekend

Het is dan ook niet verwonderlijk dat op de financiële markten de voorzichtigheid nog altijd overheerst. Handelaren namen winst, zo voor het weekend. De Aziatische beurzen sloten vanmorgen  in de min en op de staatsobligatiemarkten daalde de rente een paar basispunten.

Volop uitdagingen, maar gerede kans op oplossing

Al met al zijn er volop uitdagingen, maar ziet het er zeker niet kansloos uit. Veel kwesties hebben een gerede kans op oplossing, de rente en inflatie vormen in absolute zin geen obstakel en de algehele politieke tendens is gericht op groei en oplossingen. 

Agenda van vandaag

Vandaag komen cijfers uit van producentenprijzen in China en ook in de VS. Bovendien publiceert de Universiteit van Michigan zijn index van het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Er komt vandaag ook een hele reeks macrocijfers van vooral de kleinere eurolanden uit. Onze aandacht gaat vooral uit naar de ontwikkeling van de industriële productie en de maakindustrie in Frankrijk en Nederland. Van de aandelen op onze masterlist staan vandaag op de agenda onder andere Boskalis, KLM-Air France, Lufthansa en het Zwitserse luxegoederenbedrijf Richemont. 

Fijn weekend alvast!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 500,62 op AEX 10,1 5,48 5,50 +7,65 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 444,56 op AEX 5,0 11,08 11,10 +3,55 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 608,7 op AEX 9,9 5,60 5,62 -6,81 % Koop Sprinter
Sprinter Short 653,0 op AEX 5,1 10,90 10,91 -3,62 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 9 november 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.