Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX: Herstel bijna ten einde?

maandag 12 november 2018

De krachtige herstelbeweging vanaf de 500,45 bodem lijkt op zijn laatste benen te lopen. De vorming van een top in de komende dagen lijkt daarbij realistisch waarna de neerwaartse druk weer kan toenemen.   

Als eerste wil ik u allen hartelijk danken voor uw stem voor de gouden stier verkiezing ‘beste beleggingsexpert 2018’. Afgelopen donderdagavond was de uitreiking waarbij ik helaas deze prijs dit jaar niet in ontvangst mocht nemen. Als we kijken naar de technische situatie van de AEX dan zien we vanaf de jaartop bij 576,90 van eind juli een krachtige dalende trend. Dit is de 3e en meest forse correctie sinds begin dit jaar. Tijdens deze correctie zien we ook een drietal herstelbewegingen. Deze bewegingen zijn nodig om de buitengrenzen van een trend aan te geven (de lagere toppen). De huidige herstelbeweging van ruim 30 punten tot op heden, is ook de meest krachtige herstelbeweging. Dit heeft te maken met het feit dat voorafgaand aan dit herstel een steile en forse neerwaartse versnelling plaatsvond. Vanaf de septembertop bij 554,30 vond een versteiling en vrije val beweging plaats die in oktober zorgde voor een daling van bijna 54 punten tot aan de 500,45. Hiermee werd de jaarbodem verder verlaagd. Ook werd een cruciale steunzone in het langetermijnbeeld getest. Vanuit het verleden weten we dat een draai in het langetermijnbeeld vaak een proces is dat enige tijd in beslag kan nemen. Bij de 498 ligt namelijk de sinds 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. Verder ligt bij de 501 het eerste (38,2%) Fibonacci-retracementniveau van de gehele opgaande beweging vanaf de 2016-bodem bij 378. Deze beweging zorgde in 2 jaar tijd voor een stijging van ruim 50% zonder grote (maximaal 6%) correctieve tegenreacties. 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 9 november 2018, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Wanneer komt de bijna 10 jaar durende bullmarkt ten einde?

Ongeveer 2 maanden geleden heb ik mijn langetermijnvisie verlaagd naar Neutral. Onder de 498 – 501 zal ik deze visie verder verlagen waarmee de bijna 10 jaar durende bullmarkt ten einde zou komen. Het jaar 2018 is naar mijn mening een overgangsjaar in het langetermijnbeeld. We zagen een bijna 10 maanden durend topvormingsproces sinds begin dit jaar. De bovenkant van het stijgende (sinds 2009) langetermijntrendkanaal werd al niet meer behaald en begin dit jaar werd de vanaf de 378-bodem (2016) stijgende versnellingsfase neerwaarts gebroken. Dit zorgde voor de eerste verzwakking in het langetermijnbeeld. Verder heeft de AEX dit jaar een meervoudige toppenzone gevormd rond de 574. Bij elke top werd een groot toppatroon in de maandgrafiek gevormd. Begin dit jaar een bearish engulfing, in mei een shooting star en de maand augustus werd afgesloten met een dark cloud cover. Als we de bodems van de eerdere correcties van dit jaar verbinden (516 en 541) dan werd na de vorming van de 3e top in juli deze opgaande steunlijn gebroken, waarna de neerwaartse correctie en het grote topvormingsproces steeds meer vorm kregen. De doorbraak onder de in het 1e kwartaal gevormde bodemzone bij 516 – 517 zorgde uiteindelijk voor de afronding van het grote topvormingsproces

Alert zijn op de vorming van toppatronen rond de 533,50 - 534

Na de test van de zone 498 – 501 werd de steil dalende toppenlijn vanaf de 554,30 opwaarts gebroken. Dit zorgde voor een verder herstelpotentieel in het kortetermijnbeeld. De volgende richtzone voor de vorming voor een top lag bij 533,50 – 534. Hier liggen de eerdere septemberbodem en de top van medio oktober. Met een top tot op heden bij 531,60 werd deze zone bijna getest in de afgelopen dagen. Vandaag lijkt de AEX met opnieuw een opwaartse gap te openen en deze zone bij 533,50 – 534 onder druk te zetten. Hier vlak boven ligt verder nog het dalende 50-daags gemiddelde bij 534,30, maar een doorbraak boven de 534 zou ook ruimte kunnen vrijmaken richting de dalende toppenlijn langs de toppen van 576,90, de 565,60 en de 554,30. Deze dalende toppenlijn is momenteel te vinden bij 540. Pas een structurele doorbraak boven deze toppenlijn zou voor een langer durende zijwaartse fase kunnen zorgen voordat de zone 498 – 501 wordt gebroken. Deze kans mogen we niet uitsluiten, maar acht ik beperkt. Ik verwacht in de komende maanden de neerwaartse doorbraak onder de zone 498 - 501 waarna in het langetermijnbeeld een volgende richtzone voor 2019 komt te liggen bij 400 – 410. Als we kijken naar het kortetermijnbeeld dan werd afgelopen vrijdag de zeer steile opgaande bodemlijn neerwaarts gebroken. De verwachte verhoging van de top in het zeerkortetermijnbeeld zorgt ervoor dat deze neerwaartse doorbraak een vals signaal betekent. De kans dat hiermee een iets minder steil stijgende bodemlijn vanaf de 500,45 ontstaat, is aanwezig. Als we de bodem van vrijdag en de jaarbodem met elkaar verbinden, ligt een nieuwe stijgende kortetermijnbodemlijn vandaag bij 528. Eerste steun ligt bij de top van vorige week van 531,60 en de onderkant van de vandaag te vormen opwaartse gap van 530,05. Pas een beweging onder de 528 met bevestiging onder de bodem van vrijdag bij 525 lijkt meer bevestiging te geven voor de vorming van een kortetermijntop. Voor vandaag moeten we bezien of de zone 533,50 – 534 stand weet te houden op slotbasis en moeten we alert zijn op de vorming van toppatronen. 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 485,38 op AEX 9,9 5,39 5,41 -14,96 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 430,72 op AEX 5,0 10,85 10,87 -8,12 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 584,0 op AEX 9,9 5,44 5,45 +21,13 % Koop Sprinter
Sprinter Short 638,0 op AEX 5,0 10,86 10,87 +9,58 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 12 november 2018 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.