Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Analyse: Vodafone Group Vodafone Group - Grote speler in mobiele telecom worstelt met krimpende markt

dinsdag 13 november 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00BH4HKS39 GBp 19.9 9.37 Ja Long Communicatiediensten

Grote speler in mobiele telecom worstelt met krimpende markt

De afgelopen jaren heeft Vodafone zijn positie als communicatiebedrijf versterkt door naast mobiele telefonie ook internet en televisienetwerken over te nemen. Een uitruil van activiteiten met kabelaanbieder Liberty Global moet een volgende consolidatieslag op de Europese markt in gang zetten, maar onzekerheden zijn er genoeg voor deze telecomreus.

Internationale telecomaanbieder

Het Britse Vodafone levert mobiele en vaste telefonie, televisie en internet aan klanten in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Bij een omzet van €46,6 mld boekte het bedrijf in het boekjaar april 2017 tot en met maart 2018 een genormaliseerde nettowinst van €2,6mld. De omzet werd gegenereerd in Duitsland (23%), het Verenigd Koninkrijk (15%), Italië (13%), Spanje (11%), de rest van Europa (13%) en Afrika, het Midden-Oosten en Azië Pacific (25%).

Activiteiten over de hele wereld

Via overnames over de hele wereld heeft Vodafone zich gepositioneerd als geïntegreerde telefonie-, internet- en televisieaanbieder in Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Het bedrijf heeft meer dan 470 miljoen klanten in de boeken en is de een na grootste aanbieder ter wereld. Vodafone richt zich vooral op de particuliere markt, 90% van zijn klantenbestand bestaat uit individuele klanten en huishoudens. Met zo’n brede regionale diversificatie zijn de inkomsten van Vodafone gevoelig voor veranderingen in de wisselkoersen. Bovendien is goed overzicht houden over alle activiteiten een groter dan gemiddelde uitdaging voor het bedrijf. Bijsturing in landen waar de uitvoering structureel tegenvalt, gaat niet altijd soepel. Met name in Italië en India neemt de concurrentie toe. De uitruil van activiteiten met Liberty Global, waarmee Vodafone eerder VodafoneZiggo vormde in Nederland, kan zorgen voor een betere verdeling van activiteiten in Europa en meer schaalgrootte. Voorlopig zijn er echter vooral uitdagingen, zoals: tegen welke waardering gaan de transacties gebeuren, zijn er synergiën te realiseren, wat is de reactie van de toezichthouder? Dat Vodafone een goede deal gaat sluiten is daarom ook nog helemaal niet zeker.

Resultaten licht beter dan verwacht; EBITDA-verwachting heel jaar aangepast van 1-5% groei naar ongeveer 3% groei

Vodafone rapporteerde over de eerste helft van het boekjaar 2018/’19 een omzetdaling van 5,5%. Gecorrigeerd voor wijzigingen in de manier van accounting en op basis van organische omzetgroei was er een omzetstijging van 0,8% en een stijging van de genormaliseerde EBITDA met 2,9%. De winst per aandeel daalde met 44% op genormaliseerde basis, dus exclusief een miljardenverlies, veroorzaakt door eenmalige kosten en afboekingen. De Europese consumentenverkoop (49% van het totaal) daalde met 0,6%. Vodafone Business (30% van de omzet) liet een omzetgroei van 1% zien. De divisie Emerging Consumer (20% van de omzet) liet een omzetgroei van 7,4% zien, maar een afname met 9,3% in euro’s gemeten door sterke devaluatie van de Turkse lira. Vodafone verwacht nu een genormaliseerde EBITDA-stijging van ongeveer 3% en dat was eerder een bandbreedte van 1-5%. Het bedrijf zal het dividend voorlopig niet verhogen om de schuldenlast te verminderen. Vodafone verwacht nu ook dat de vrije kasstroom (voor spectrumveilingen) dit boekjaar op €5,4 mld kan uitkomen, waar eerst €5,2 mld werd verwacht. Er was angst dat het dividend juist verlaagd zou worden. Het bedrijf heeft voor de middellange termijn nieuwe kostenverlagingen aangekondigd, die over twee jaar tot een besparing van €1,2 mld per jaar moeten leiden.

Huidige waardering is terecht, want uitvoeringsrisico blijft aanwezig

De waardering op 16,4x de verwachte winst voor dit jaar is nog maar iets hoger dan het gemiddelde voor de sector na zware underperformance dit jaar. Gezien de winstgroeiverwachtingen en activiteiten in groeimarkten buiten Europa is een premie terecht. Maar met grotere schaal neemt het uitvoeringsrisico toe en in meerdere landen staat de marktpositie van Vodafone onder druk. Een deal met Liberty Global zou het bedrijf heel goed uitkomen, maar of dat er ook van komt en tegen welke prijs is nog onduidelijk. Het dividendrendement is zeer hoog met bijna 8%.

Kansen

  • Uitvoer van strategie in snelgroeiende economieën.
  • Ontwikkeling van breedband- en glasvezelcapaciteit voor meer dataverbruik, gecombineerd met kostenbesparingsprojecten.
  • Positief resultaat uit de onderhandelingen met Liberty Global.

Risico's

  • Operationele tegenvallers in een van de markten waar Vodafone actief is.
  • Stijging van de euro ten opzichte van valuta's in landen waar Vodafone actief is. De Turkse Lira is daarbij een goed voorbeeld.
  • Nadelige beslissingen door regelgevers of overheden en toename concurrentie op de markten waar Vodafone actief is.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 180 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 260. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 116,0 op Vodafone 5,0 0,27 0,29 +12,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 116,0 op Vodafone 5,0 0,27 0,29 +12,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Vodafone Group bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.