Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen ​Premier May wacht strijd over brexit-deal

woensdag 14 november 2018

Aandelenbeurzen werden gisteren gedomineerd door een forse daling van de olieprijs en het nieuws dat er een akkoord is over de brexit. Dat akkoord moet overigens nog wel worden goedgekeurd door het Britse parlement, en die kans lijkt gering. 

Olie door het putje

Zelden heb ik zo'n crash in de olieprijs gezien. Gisteren ging het 'zwarte goud' 7% onderuit na het bericht dat de organisatie van olieproducerende en –exporterende landen, de OPEC,  de vraag naar olie volgend jaar minder hoog inschat dan eerder gedacht. Dit was olie op het vuur voor speculanten die gokken op een lagere olieprijs. Deze is nu voor de twaalfde dag op rij gedaald, een nieuw record. Een vat ruwe olie van Brent-kwaliteit kostte begin oktober nog bijna $86, nu nog maar iets meer dan $65. De crash van gisteren lijkt me overigens wat overdreven, en werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door over elkaar heen vallende speculanten.

Inflatiedruk zal afnemen

De lagere olieprijs is goed nieuws voor consumenten en olie-importerende landen, en minder goed nieuws voor oliegerelateerde bedrijven en olie-exporterende landen. Verder zal door de lagere olieprijs de opwaartse druk op de inflatie in de komende maanden flink afnemen, waardoor de centrale banken geen haast hoeven maken om de beleidsrente snel te verhogen. En dat is weer goed nieuws voor beleggers buiten de oliesector.

Onderhandelaars sluiten brexit-deal 

Meer goed nieuws was er gisteren over de brexit-onderhandelingen, die toch redelijk onverwacht in een stroomversnelling zijn gekomen. Er is een akkoord getekend tussen de onderhandelaars van de Europese Unie en de Britten, waarin onder andere overeenstemming is bereikt over een belangrijk struikelblok, de Ierse grenskwestie. Dit betekent echter niet dat alles nu in kannen en kruiken is. Vandaag zal premier May het akkoord voorleggen aan de Britse regering. De kans is heel groot dat deze niet met de plannen zal instemmen, al zijn verrassingen natuurlijk nooit uitgesloten. 

Europese beurzen hoger, Italië maakt geen indruk 

De reacties waren gisteren in ieder geval positief. Het Britse pond veerde op en de Europese aandelenbeurzen boekten per saldo winst. Zorgen over de starre houding van de Italiaanse regering, die gisteren een aangepaste begroting moest indienen bij de Europese Commissie maar dat, op een paar kleine wijzigingen na, niet deed, maakte weinig indruk. De Stoxx Europe 600-index sloot de dag na een eindsprintje 0,7% hoger, de DAX-index veerde 1,3% op. Een lager dan verwachte stand van de Duitse beleggersbarometer (de ZEW-index) had geen effect op de positieve stemming. Onze eigen AEX-index boekte een winst van 0,7%. Vooral aandelen uit de IT-sector (+1,7%) trokken op de Europese beurzen de kar, terwijl aandelen uit de sector energie (-2%) terrein verloren in reactie op de lagere olieprijs. 

Weinig reactie op obligatiemarkt

Op de obligatiemarkt steeg de Duitse Bund met 1 basispuntje naar 0,41%. Definitieve Duitse inflatiecijfers van oktober (+0,2% maand-op-maand) kwamen overeen met een eerdere schatting. De euro sloot vrijwel onveranderd op 1,128 tegenover de dollar. 

Daling olieprijs drukt Wall Street

De vertrouwensindex van het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf, de NFIB-index, is in oktober gedaald van 107,9 naar 107,4 punten. Analisten rekenden op een stijging naar 108 punten. Dit was echter niet de reden voor de matte stemming op Wall Street. Want ondanks de toegenomen hoop op een toenadering tussen China en de VS over het handelsconflict, was het vooral de sterke daling van de olieprijs die de stemming drukte. De S&P 500-index sloot 0,15% lager. Hogere koersen van onder andere bankaandelen (+0,6%) konden de lagere koersen van oliegerelateerde bedrijven (-2,4%) niet compenseren. Technologieaandelen leken gisteren voorzichtig een bodem te hebben gevonden. De Nasdaq-index sloot onveranderd. In reactie op de lagere olieprijs en iets tegenvallende macro-economische cijfers, daalde de Amerikaanse 10-jaarsrente 4 basispunten tot 3,14%.

Japanse economie krimpt, zoals verwacht

Deze morgen gaat de meeste aandacht uit naar Chinese macrocijfers. Cijfers over de winkelverkopen (+8,6% jaar-op-jaar) in oktober waren iets lager dan verwacht (+9,2%), terwijl cijfers over de industriële productie iets meevielen (+5,9% tegenover +5,8% verwacht). Verder waren de Japanse groei- en inflatiecijfers over het derde kwartaal redelijk conform de verwachting van analisten. De Japanse economie is in het afgelopen kwartaal, zoals verwacht, met 0,3% gekrompen ten opzichte van het tweede kwartaal. Dit heeft vooral te maken met de tyfoons die het land in de afgelopen maanden hebben geteisterd. De krimp wordt daarom gezien als een tijdelijke terugval. De inflatie nam met 0,3% af, iets meer dan de verwachte -0,1%.

Chinese aandelenbeurzen omlaag

Op de beurzen worden de cijfers gemengd ontvangen. De Nikkei-index is in Tokio 0,16% hoger gesloten. De Chinese aandelenbeurzen staan iets lager. De Hang Seng-index noteert in Hongkong 0,78% lager en de beurs van Shanghai verliest 0,85%. De Kospi-index in Seoel is 0,15% lager gesloten. De olieprijs staat nog eens 0,5% lager en de futures op de Amerikaanse aandelenindices noteren vrijwel onveranderd. 

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere Duitse en Nederlandse groeicijfers over het derde kwartaal en inflatiecijfers uit Frankrijk, Spanje en het VK. Verder krijgen we groeicijfers en industriële productiecijfers van de eurozone en inflatiecijfers uit de VS. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere RWE, E.ON, British Land, Alstom, Macy's en Cisco. 

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 500,62 op AEX 10,0 5,53 5,55 +8,63 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 444,56 op AEX 5,0 11,14 11,16 +4,11 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 608,7 op AEX 10,0 5,54 5,56 -7,81 % Koop Sprinter
Sprinter Short 653,0 op AEX 5,1 10,85 10,86 -4,07 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 14 november 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.