Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Analyse: E.ON E.ON - Herstructurering biedt kansen

vrijdag 16 november 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000ENAG999 EUR 13.7 4.87 Nee Long Nutsbedrijven

Herstructurering biedt kansen

Sinds de ‘Energiewende’, de opgelegde hervorming van de Duitse energiemarkt richting duurzamere energiebronnen, is nutsbedrijf E.ON bezig met herstructureren. Het bedrijf heeft verschillende niet-gereguleerde activiteiten afgebouwd, waardoor de inkomsten minder gevoelig zijn geworden voor de ups en downs van de energiemarkt. Met de verkoop van het belang in Uniper en de geplande uitruil van activiteiten met RWE wordt de herstructurering van activiteiten afgerond.

Duits nutsbedrijf

Het Duitse E.ON beheert gas- en elektriciteitsnetwerken in Duitsland en elders in Europa. Het levert energie aan eindklanten en beheert hernieuwbare energieopwekkingscapaciteit in Europa en de VS. Bij een omzet van €38 mld boekte E.ON in 2017 een nettowinst van €500 mln. Deze omzet werd behaald in Duitsland (58%), andere EU-landen (42%) en de rest van de wereld (1%).

Herstructurering in volle gang

Na de gedeeltelijke beursgang van E.ON’s productiecapaciteit op basis van fossiele energiegrondstoffen (onder de naam Uniper) heeft E.ON zijn risicoprofiel verlaagd. Het resterende belang van 47% in Uniper heeft E.ON verkocht aan het Finse nutsbedrijf Fortum. Hiermee is het afstoten van oude activiteiten zijn afgerond en worden de inkomsten van E.ON vlosgekoppeld van de grondstoffenprijzen. Door de geplande uitruil van activiteiten met Innogy en RWE kan E.ON zich verder specialiseren en de opwekking van energie volledig afstoten. Het bedrijf zal in 2020 beschikken over de grootste elektriciteitsnetwerken ter wereld en een klantenbasis van rond de vijftig miljoen huishoudens. E.ON was de afgelopen jaren actief met de ontwikkeling van slimme energiemeters, laadpalen voor elektrische auto’s, batterij-opslag en andere diensten waarbij het profijt heeft van zijn grote netwerk. Margedruk bij de levering aan particulieren is een risico. Het lastig voorspelbare aanbod van hernieuwbare energie op het netwerk zorgt voor hogere kosten.

Bedrijfsresultaat 3e kwartaal 2018

E.ON rapporteerde een omzet van €7,2 mld (-14% jaar-op-jaar) en een winst per aandeel van €0,07 (+85% joj) over het derde kwartaal van 2018. Dit was beter dan de gemiddelde analistenverwachting. De winst voor belasting (EBIT) over de eerste drie kwartalen van het jaar kwam uit op €2,25 mld (+11%). Bij de netwerkdivisie daalden de inkomsten met 2% vergeleken met de eerste drie kwartalen van vorig jaar. Een negatieve aanpassing in de regulering en nadelige wisselkoersen hieven de voordelen van een eenmalige herstructureringspost op. Bij de divisie Customer Solutions vielen de kosten voor gasinkoop mee en werkten prijsverhogingen door in de inkomsten. Ondanks dat het bedrijf de EBIT-verwachting voor heel 2018 onveranderd liet op €2,8-3,0 mld, sprak het management wel de verwachting uit dat het aan de bovenkant van de bandbreedte denkt uit te gaan komen. De nettoschuld kwam uit op €15,4 mld, 20% lager dan eind vorig jaar. De dividenduitkering over 2018 blijft onveranderd op €0,43 per aandeel.

Aantrekkelijk bij huidige waardering

Gemengde cijfers met goed nieuws uit de hernieuwbare en Customer Solutions-divisie. Ook de komende kwartalen zullen eenmalige posten de cijfers echter beïnvloeden, waardoor schattingen lastiger worden. Nu de verkoop van Uniper is afgerond, de risico’s van de Duitse kerncentrales steeds verder op de achtergrond raken en de overname van Innogy een nieuwe fase ingaat, is een groot deel van de uitdagingen voor het bedrijf weggenomen. De waardering op bijna 13x de geschatte winst voor de komende twaalf maanden ligt ongeveer in lijn met het langjarig gemiddelde voor het bedrijf en het gemiddelde voor Europese nutsbedrijven. De specialisatie naar netwerkbeheerder en energieleverancier zorgt voor stabielere en minder volatiele inkomsten. Dat zou een hogere waardering rechtvaardigen.

Kansen

  • Verder herstel van de Europese elektriciteitsprijzen
  • Hoger dan verwachte synergieen uit de deal met RWE
  • Verdere verlaging van de schuldpositie
  • Investeringen in netwerkuitbreiding en groeiprojecten

Risico's

  • Steviger dan verwacht ingrijpen van de toezichthouder op de energiemarkt
  • Onverwachte sterke stijging van de kapitaalmarktrentes
  • Blokkade van de deal met RWE door toezichthouder

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 6,9 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 11,4. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 5,2 op E.ON 2,0 4,65 4,68 +1,08 % Koop Sprinter
Sprinter Long 5,2 op E.ON 2,0 4,65 4,68 +1,08 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen