Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Analyse: NN Group NN Group - Resultaten integratie zichtbaar, wel nog ruimte voor verbetering

vrijdag 16 november 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0010773842 EUR 9.4 5.63 Ja Neutral Financiële waarden

Resultaten integratie zichtbaar, wel nog ruimte voor verbetering

Na de inlijving van Delta Lloyd werkt NN Group aan het verlagen van de kostenbasis en het integreren van de nieuwe bedrijfsonderdelen. Hiervan beginnen de resultaten zichtbaar te worden. De solvabiliteit is weer op orde en het bedrijf heeft een sterke kaspositie. Dit maakt een versnelde schldafbouw of aandeleninkoop mogelijk. Wel zijn er een aantal bedrijfsonderdelen waar ruimte is voor verbetering.

Nederlandse verzekeraar en pensioenbeheerder

NN Group is een van de grootste verzekeraars en pensioenbeheerders van Nederland. Sinds 2016 is ING geen aandeelhouder meer en staat het bedrijf op zichzelf. In 2017 boekte NN Group een omzet van €18 mld en een nettowinst van €2,3 mld. 90% van de operationele winst komt uit verzekeringen, waarvan het overgrote deel uit levensverzekeringen. Zo’n 10% van de operationele winst komt uit vermogensbeheer. Naast Nederland (57%) is NN Group actief in België (7%), de rest van Europa (18%) en Japan (18%).

Integratie zal winstgevendheid verbeteren

De overname van Delta Lloyd geeft NN Group de schaalgrootte om de kostenbasis te verlagen en de winstgevendheid te verbeteren. Deze staat onder druk vanwege de lage rente en stevige concurrentie. In zowel het levens- als schadeverzekeringssegment in Nederland is het bedrijf nu een van de grootste. In Japan richt het bedrijf zich vooral op verzekeringen voor het midden- en kleinbedrijf, terwijl het in België een volledig aanbod van levens- en schadeverzekeringen en vermogensbeheer aanbiedt. NN Bank verkoopt in Nederland de verzekeringen, beleggingsproducten en hypotheken van het bedrijf aan particuliere en zakelijke klanten. De vermogensbeheerdivisie is slechts een klein onderdeel van het bedrijf, maar biedt wel diversificatie en goede marges. Groeien in dit segment lukt NN Group echter maar matig. De integratie van bedrijfsonderdelen moet zorgen voor efficiënter beheer en een duidelijker productaanbod.

Bedrijfsresultaat 3e kwartaal 2018

NN Group rapporteerde een operationeel resultaat van €463 mln (+7,4% jaar-op-jaar) en een nettowinst van €778 mln (+7%). Dit was beter dan de gemiddelde verwachting van analisten. De Nederlandse verzekeringsactiviteiten, zowel leven als schade, liepen goed. De gecombineerde ratio (uitbetalingen / ontvangen premies) verbeterde verder naar 97%. De verzekeringsresultaten in Europa en Japan kwamen iets lager uit dan verwacht. Bij de vermogensbeheertak daalden de inkomsten met 4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De resultaten uit het besparingsprogramma liggen ruim voor op schema. In 2020 moeten hierdoor de kosten structureel €400 mln lager zijn. De solvabiliteitsratio (Solvency II) verbeterde naar 239% dankzij sterke organische kasstromen. Dividendinkomsten uit de dochterondernemingen van NN Group droegen bij aan de groei van de kaspositie tot €1,9 mld. Dit is ruim boven de doelstellingen van het bedrijf.

Waarderingspremie terecht

Wederom een goed kwartaal. De uitvoering van het besparingsplan ligt nog steeds goed op schema en de verdere verbetering van de solvabiliteit is goed nieuws voor de gehoopte aandeleninkoop. Met een solvabiliteitsratio richting 240% en ruim voldoende cash op de balans lijkt er ruimte genoeg om, naast schuldverlaging, ook aandelen te gaan inkopen. De zwakke resultaten van de bedrijfsonderdelen buiten Nederland lijken echter aan te houden. Omdat deze een kleiner deel van de winst uitmaken, is zwakte op korte termijn niet zo’n probleem. Maar ingrijpen is hier nodig om de operationele kwaliteit te verbeteren. Op 8,5 keer de verwachte winst voor volgend jaar is NN Group ruim hoger gewaardeerd dan andere Nederlandse verzekeraars. Gezien de gezonde balans en sterke kasstroom is een premie ten opzichte van de sector terecht.

Kansen

  • Succesvolle integratie van Delta Lloyd en bijbehorende besparingen
  • Groei in de vermogensbeheerdivisie
  • Dividendverhogingen, aandeleninkoop of een kwalitatieve overname

Risico's

  • Aanhoudend lage kapitaalmarktrente
  • Vertraging van de hypotheekmarkt
  • Structurele zwakte in de kleinere bedrijfsodnerdelen
  • Hoger dan verwachte verzekeringsclaims of kosten voor de afhandeling van verkeerd verkochte polissen.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Neutral-opinie. Onder het stoplossniveau van 34,1 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 40,5. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een aanzienlijke deelneming (>1%) in NN Group.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van NN Group bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.