Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Op weg naar de zone 498 - 501

maandag 19 november 2018

De trend is neerwaarts gericht en ik houd rekening in de laatste weken van dit jaar met een hertest van de jaarbodem bij 500,45 en mogelijk al een neerwaarts vervolg hieronder.  

Een week geleden werd een lagere top in het middellangetermijnbeeld op de borden gezet bij 534,20. Hiermee werd een horizontale weerstandszone teruggetest. Deze weerstandszone ligt bij 533,50 – 534 en bestaat uit de bodem van september en de top van medio oktober. Een beweging hierboven zet te weg open richting de sinds juli dalende toppenlijn. Deze toppenlijn komt echter in een snel tempo in de buurt van deze lagere top en is vandaag alweer bij 537,50 te vinden. Onder de gevormde top bij 534,20 is verder nog het dalende 50-daags gemiddelde te vinden als eerste weerstand in het kortetermijnbeeld bij 531,50. Het opwaarts potentieel blijft dus relatief beperkt in het kortetermijnbeeld. Pas een structurele doorbraak boven de genoemde dalende toppenlijn zorgt voor meer opwaarts potentieel. In dat scenario zal ook de krachtige neerwaartse trendmatigheid worden verminderd en een meer zijwaarts verloop kunnen ontstaan. Mijn neerwaartse gerichte visie voor 2019 blijft dan wel intact maar een snelle doorbraak door de zone 498 – 501 zal dan aanzienlijk langer kunnen gaan duren. Toch acht ik de kans groter dat de AEX een 3e lagere top heeft gevormd onder de sinds juli dalende toppenlijn en de neerwaartse weg in de laatste weken van dit jaar weer zal worden ingeslagen. Vorige week werd niet alleen de zone 533,50 – 534 teruggetest, maar ook een bearish engulfing op de borden gezet. Verder werd de steil stijgende bodemlijn vanaf de jaarbodem neerwaarts gebroken.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Neutral

520,15 / 516 / 512,30 / 501 - 498

531,50 / 533,50 – 534 / 537,50 / 539

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 16 november 2018, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Wanneer komt de 10 jaar durende bullmarkt ten einde? 

In het langere technische beeld lijkt het jaar 2018 een overgangsjaar te zijn geworden. De AEX wist de bovenkant van het sinds 2009 stijgende trendkanaal niet meer te bereiken en brak begin dit jaar neerwaarts door zijn sinds 2016 stijgende bodemlijn. Dit was een eerste duidelijke verslechtering in het middellangetermijnbeeld. Deze 2 jaar durende versteilingsfase vanaf de 378-bodem zorgde voor eens stijging van 50% zonder grotere tussentijdse correcties. Na deze neerwaartse doorbraak in januari zagen we in de daaropvolgende 9 maanden een groot topvormingsproces ontstaan, vergelijkbaar met het proces in 2015. Daarbij werd in het 1e kwartaal een drievoudige bodemzone (onderkant) gevormd rond de 516. De bovenkant werd gekenmerkt door een drievoudige toppenzone rond de 574. Elke top ging gepaard met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Zo werd begin dit jaar een bearish engulfing gevormd, in mei een shooting star en de maand augustus werd afgesloten met een dark cloud cover. Een belangrijke weerstand en ik gaf enkele maanden geleden al aan dat de kans groot was dat deze toppenzone voor langere tijd de top in de markt kon blijven. Dit jaar hebben we verder al 2 forsere correcties gezien van ruim 10%. De AEX bevindt zich momenteel nog steeds in de 3e correctie van dit jaar. Deze startte bij 576,90 (jaartop en overshoot in juli) en heeft een drietal lagere toppen gevormd. Deze zijn te vinden bij 565,60, de 554,20 en recentelijk bij 534,20. Opvallend is overigens dat na de top van eind september bij 554,20 de AEX in een vrije val beweging in oktober ongeveer 10% terugviel tot aan de 500,45. Hiermee werd het grote topvormingsproces afgerond en een zeer cruciale langetermijnsteunzone teruggetest. Deze zone is bij 498 – 501 te vinden. Bij de 498 ligt momenteel de sinds 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. De 501 is het eerste (38,2%) Fibonacci-retracementniveau van de gehele stijging vanaf de 378-bodem tot aan de jaartop van dit jaar. De verwachte doorbraak hieronder in de komende maanden zal een einde maken aan de bijna 10 jaar durende bullmarkt en een aanzienlijk verder neerwaarts potentieel vrijmaken. Voor het jaar 2019 houd ik dan ook rekening met een verder neerwaarts vervolg richting de 400 – 410 waarbij wel krachtige tussentijdse herstelbewegingen kunnen plaatsvinden. 


Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 515,1 op AEX 9,9 5,77 5,79 -2,53 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 458,35 op AEX 5,0 11,46 11,48 -1,29 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 627,52 op AEX 9,9 5,76 5,78 +2,49 % Koop Sprinter
Sprinter Short 670,0 op AEX 5,1 11,19 11,20 +1,17 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 19 november 2018 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.