Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse Internationale Indices Situatie is verder verslechterd

maandag 19 november 2018

Veel andere Europese indices zoals de Duitse Xetra DAX en de breed gespreide STOXX Europe 600 Index hebben hun sinds 2009 stijgende bodemlijn al gebroken en bevinden zich in een bearmarkt. Dit zagen we eerder dit jaar ook in de Chinese indices en de voorlopende indices als de Russell 2000, de semiconductor index SOX en de DJ Transport Index gaven in de afgelopen maanden ook duidelijke neerwaartse signalen in het langetermijnbeeld. De aandelenmarkten zijn de afgelopen maanden dus steeds verder verslechterd en ik houd rekening met een verder vervolg in 2019. Als we nog kijken naar het kortetermijnbeeld van de AEX dan zien we dat de RSI recent een lagere top heeft gevormd langs de langere dalende toppenlijn. Ook werd enige tijd geleden een dead cross gevormd waarbij het 50-daags gemiddelde neerwaarts breekt door het dalende 200-daags gemiddelde, een duidelijk bevestigingssignaal. Weerstanden liggen nu bij 531,50 (50-daags gemiddelde) de zone 533,50 – 534 en de recent gevormde lagere top bij 534,20. In de afgelopen 2 volatiele handelsdagen werd een dubbele (tweezers) bodem gevormd bij 520. Deze ligt gelijk aan een recente bodem van 2 weken geleden. Dit is in het kortetermijnbeeld het eerste steunpunt. Daaronder ligt verder nog de brede openstaande opwaartse gap tussen 512,30 en 516 als laatste steunpunt tot aan de zone 498 – 501, een zone die in de laatste weken van dit jaar nog op de borden kan verschijnen naar mijn mening. 

Grafiek Xetra DAX op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 16 november 2018

Grafiek DJ Transport Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 16 november 2018

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 11049,12 op DAX 10,0 12,26 12,27 -0,81 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 9826,68 op DAX 5,0 24,48 24,49 -0,41 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 13446,47 op DAX 9,8 12,51 12,52 +0,81 % Koop Sprinter
Sprinter Short 13890,0 op DAX 5,9 20,73 20,74 +0,48 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 19 november 2018 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.