Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Analyse: Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway

maandag 19 november 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US0846707026 USD 19.9 0 Nee Long Financiële waarden

Berkshire heeft een sterke vrije kasstroom, sterke balans en posities in vooraanstaande bedrijven met sterke marktposities. De koers-boekwaardeverhouding in vergelijking met de afgelopen 10 jaar is gemiddeld.

Een conglomeraat met een uniek bedrijfsmodel

Berkshire Hathaway is een conglomeraat onder leiding van 'superbelegger' Warren Buffett en zijn zakenpartner 'Charlie' Munger. Het bedrijf is uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven ter wereld met een marktkapitalisatie van ruim $500 mld. Het concern profiteert van een uniek bedrijfsmodel. De verschillende bedrijven die deel uitmaken van Berkshire opereren met een grote mate van zelfstandigheid. Warren Buffett wil zich niet mengen in de operationele bedrijfsvoering van de verschillende bedrijven en verwacht dat zijn managers dit op een zo efficiënt mogelijke manier doen. De taak van Buffett is dan ook om het kapitaal dat door de verschillende bedrijven naar het hoofdkantoor wordt verstuurd te beleggen, nieuwe managers aan te stellen en een cultuur te promoten gericht op klanten en aandeelhouders en daarbij als voorbeeldfunctie te dienen. Berkshire is ingedeeld in vier operationele divisies; Insurance, Regulated-Capital Intensive Businesses (RCIB), Manufacturing Service and Retailing Operations (MSRO) en Finance and Financial Products. In de investeringsportefeuille van de verzekeraars zitten grote aandelenposities in Coca Cola, Wells Fargo, Apple en American Express. Onder de RCIB-divisie vallen BNSF (Railroad) en BH Energy (onder meer nutsbedrijven).

Korte geschiedenis Berkshire Hathaway

In 1965 kocht Warren Buffett Berkshire Hathaway. Achteraf gezien was deze belegging een vergissing. Berkshire was op dat moment een textielbedrijf dat jarenlang grote verliezen maakte doordat het opereerde in een sterk concurrerende omgeving en een product verkocht waar het zich moeilijk mee kon onderscheiden. Uiteindelijk boekte Berkshire twee goede operationele jaren van winst en Berkshire kocht National Indemnity in 1967. Dit is een verzekeringsbedrijf. Bij een verzekeringsbedrijf worden premies ontvangen die kunnen worden gebruikt om te beleggen, omdat (schade)claims soms zelfs pas decennia later uitbetaald worden. Als het verzekeringsbedrijf opereert met een combined ratio van onder de 100, boekt het concern een 'underwriting profit'. De totale verzekeringskosten worden in dit geval vergeleken met de premies. Doordat er een underwriting profit wordt geboekt, kunnen de premies die binnenkomen - ook wel 'float' genoemd - kostenloos worden aangehouden. Verzekeringsmaatschappijen kunnen deze float dan weer beleggen. Op het moment dat verzekeringsmaatschappijen moeten uitbetalen (claims) kunnen zij dit doen door een afname van de float. Tegelijkertijd worden er dankzij nieuwe contracten ook weer premies aan de float toegevoegd. Door de jaren heen blijft de float dan ook stabiel. Door de float te beleggen en de groei van zijn verzekeringsbedrijf kon Berkshire Hathaway uitgroeien tot een van de grootste bedrijven ter wereld.

Breed gedragen, beter dan verwachte resultaten in het 3e kwartaal van 2018

De operationele winst kwam in het derde kwartaal van 2018 wat hoger uit dan verwacht. zowel de verzekeringsdivisie (met name GEICO), het spoorwegbedrijf BNSF als de investeringsportefeuille liet een hoger dan verwacht resultaat zien. De boekwaarde per aandeel, een belangrijke indicator van de waarde van het bedrijf, steeg met 5% kwartaal-op-kwartaal, iets meer dan verwacht. Recent heeft Berkshire afscheid genomen van de belegging in Walmart na 20 jaar. Daar zijn forse belangen in verschillende Amerikaanse banken voor teruggekocht.

Koers-winstverhouding geen goede indicator: alternatief koers-boekwaardeverhouding

De koers-winstverhouding is bij Berkshire Hathaway geen goede indicator voor de waardering. In de winst per aandeel zitten namelijk niet de ongerealiseerde koerswinsten en verliezen van de aandelenposities. Dit in tegenstelling tot de koers-boekwaardeverhouding. Voor het bepalen van de waardering kijken wij dan ook naar de huidige koers-boekwaardeverhouding. Deze is op dit moment 1,36. Ten opzichte van de gemiddelde koers-boekwaardeverhouding van de afgelopen 10 jaar (1,35) is Berkshire daarmee gemiddeld gewaardeerd.

Kansen

  • De balans van Berkshire is sterk. Dit betekent dat op het moment dat er een recessie uitbreekt, Berkshire kapitaal kan verstrekken aan gelieerde bedrijven die dit nodig hebben.
  • Berkshire Hathaway is een defensieve belegging door de sterke balans, sterke vrije kasstroom en vooraanstaande bedrijven die opereren in verschillende sectoren.
  • Het management heeft een goed track record op het gebied van investeringen.

Risico's

  • Het managen van een conglomeraat is verre van eenvoudig. Gezien de leeftijd van de CEO en zijn rechterhand is het plotseling wegvallen van een goed ingewerkt team verre van denkbeeldig.
  • Door de brede portefeuille kan een vertraging in de economische groei een moeilijk in te schatten negatief effect hebben.
  • De focus is met name gericht op Amerikaanse bedrijven.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 142 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 202. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 219472,0 op Berkshire Hathaway 3,0 9,34 0,00 -1,99 % Koop Sprinter
Sprinter Long 219472,0 op Berkshire Hathaway 3,0 9,34 0,00 -1,99 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen