Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Atlanta Fed ziet groei vertragen in vierde kwartaal

donderdag 22 november 2018

Even een dag van bezinning. Na de scherpe koersdalingen van dinsdag veerden de Europese aandelenbeurzen gisteren weer wat op. Geholpen door een hogere opening van Wall Street, koersherstel van IT-bedrijven en een iets hogere olieprijs sloot de Stoxx Europe 600-index 1,1% hoger. 

OESO verwacht in 2019 minder groei dan eerder geschat 

Alle Europese aandelensectoren sloten in de plus. Richtinggevende macro-economische cijfers waren er niet, maar wel heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de groeiverwachtingen voor volgend jaar iets naar beneden bijgesteld. Voor 2019 wordt nu een wereldwijde economische groei van 3,5% verwacht. Eerder was dit nog 3,7%. Onze collega's van het ING Economisch Bureau verwachten een groei van 3,6%. Zoals te verwachten was, noemt de OESO vooral de geopolitieke spanningen en de handelsoorlog als belangrijkste risico's in hun scenario. Vooral een afnemend vertrouwen van bedrijven en consumenten kan leiden tot een verdere afname van de groei. 

Weinig speling voor beleidsfouten

Waar de OESO verder op wijst, is dat er op dit moment weinig ruimte is voor verdere fiscale en monetaire stimulering, dus via begrotingspolitiek respectievelijk centralebankbeleid. Het zijn allemaal bekende inzichten, maar benadrukken weer eens dat er weinig ruimte is voor fouten van de beleidsmakers. Misschien is dat ook wel de reden, dat de Italiaanse regering iets toegeeflijker lijkt in haar discussie met Brussel (lees: de Europese Commissie) over de Italiaanse begroting. Er kwamen gisteren wat berichten die hier op wijzen. 

Olieprijs herstelt iets na forse dalingen

In reactie daalde de Italiaanse tienjaarsrente met bijna 15 basispunten naar 3,47%. De Duitse tienjaarsrente steeg 2,5 basispunten naar 0,38%. Een voorzichtig ‘risk-on’-dagje dus. De olieprijs wist gisteren iets te herstellen van de forse daling in de afgelopen weken. De prijs van een vat Brentolie steeg met zo'n 1,5%. Toch heerst er nog grote angst voor overaanbod van deze belangrijkste grondstof. Op dit moment staat de olieprijs alweer iets lager. Goed voor de meeste opkomende markten, maar uiteraard niet voor olie-exporterende landen.

Atlanta Fed: groei in 4e kwartaal procent lager dan in 3e

In de VS zijn de orders voor duurzame consumentengoederen zoals auto's en koelkasten in oktober met 4,4% gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Analisten rekenden op een kleinere afname van 2,6%. Verder kwam het aantal nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering uit op 224.000 op weekbasis, iets meer dan de verwachte 215.000. Beter dan verwacht waren de cijfers over de verkopen van bestaande woningen (+1,4% tegenover +1% verwacht). Alles overziend, ontstaat een gemengd beeld. De economische-groeiverwachting voor het vierde kwartaal van de Federal Reserve van de regio Atlanta staat nu op 2,5%. Duidelijk lager dan de 3,5% groei van het derde kwartaal. 

Relatieve rust in aanloop naar Thanksgiving

Beleggers op Wall Street reageerden nauwelijks op de macrocijfers. Enig koersherstel van de grote IT-aandelen bepaalde de stemming. De Nasdaq sloot 0,9% hoger en de S&P 500-index boekte een winst van 0,3% onder aanvoering van aandelen uit de sector energie (+1,6%). Dat laatste was in reactie op de hogere olieprijs. De Dow Jones-index gaf in het laatste uur van de handel de eerdere winst echter volledig uit handen en sloot onveranderd. In aanloop naar Thanksgiving (vandaag), waarop de beurs dicht is, waren de omzetten zo'n 20% lager dan normaal. 

Speculaties over zorgen Fed over groeimomentum 

Ook op de obligatiemarkt was het kalm. De Amerikaanse tienjaarsrente sloot onveranderd op 3,06%. Langzaam maar zeker komen er wat meer berichten vanuit de Fed die erop wijzen dat er wat meer zorgen komen over het groeitempo van de Amerikaanse economie. De speculatie neemt dan ook toe over een minder hoog tempo van verhogingen van de beleidsrente door de Fed. Voor de financiële markten zou dit positief zijn. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgende maand met een kwart procentpunt verhoogt en dat volgend jaar nog minimaal twee van deze stappen zullen volgen. Afhankelijk van de macro-economische ontwikkelingen natuurlijk.

Hogere opening te verwachten

Als ik op mijn Bloomberg-koersenscherm kijk, zie ik een gemengd beeld op de Aziatische markten. Ook daar zijn de omzetten laag. De Japanse Nikkei-index is 0,7% hoger gesloten maar de Zuid-Koreaanse Kospi-index verliest 0,3%. De Hang Seng-index in Hongkong staat op het moment van schrijven op een winst van 0,2% terwijl de hoofdindex in Shanghai 0,2% verliest. De futures op de Amerikaanse aandelenindices noteren licht hoger. Ik verwacht dan ook dat de Europese beurzen iets hoger aan de dag zullen beginnen.                 

Agenda van vandaag

Zoals gezegd, blijven de Amerikaanse beurzen vandaag gesloten vanwege Thanksgiving; morgen is Wall Street maar een half dagje open. Op de agenda voor vandaag staan dan ook maar weinig cijfers. Vanmiddag krijgen we nog wel cijfers over het consumentenvertrouwen in de eurozone. 

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 3230,0 op EURO STOXX 50 11,0 3,08 3,10 -4,33 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2756,6 op EURO STOXX 50 5,2 6,56 6,58 -2,23 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3747,86 op EURO STOXX 50 9,6 3,53 3,55 +3,81 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3830,0 op EURO STOXX 50 6,6 5,14 5,16 +2,59 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 22 november 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.