Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Blijft het herstel beperkt?

dinsdag 27 november 2018

De AEX herstelde gisteren verder na de eind vorige week gevormde hammer (een bodempatroon). Toch moeten we alert zijn in de komende dagen op de vorming van toppatronen waarna de neerwaartse druk weer toeneemt.   

De trends zijn neerwaarts gericht en de huidige bewegingen passen in het profiel van een lange bullmarkt die op zijn laatste benen loopt. Wanneer deze bullmarkt in de AEX precies zal eindigen is echter niet te zeggen. Deze vraag is ook minder relevant. Ik acht de kans echter groot dat deze 10 jaar durende bullmarkt in december of januari ten einde zal komen. Daarvoor moet de AEX structureel onder de zone 499 – 501 zakken. In de komende maand zal deze bandbreedte nog smaller worden aangezien de onderkant van deze bandbreedte wordt gevormd door de sinds 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. Vorige maand werd met het jaardieptepunt bij 500,45 na de neerwaartse versnelling van 10% daling in de oktober een eerste test bewerkstelligd. Toch kost het vaak de nodige tijd om een dergelijke cruciale steunzone te doorbreken. De herstelbeweging die volgde tot aan de 534,20 is dan ook normaal waarbij overigens geen belangrijke weerstanden opwaarts werden gebroken. De recente top bij 534,20 betekende de 3e lagere top in de dalende trend sinds de jaartop in juli bij 576,90 op de borden werd gezet. De overige lagere toppen werden bij 565,60 en 554,20 geplaatst. Langs de eerste 3 toppen is een dalende toppenlijn te trekken die met de recente top bij 534,20 niet meer werd getest. Deze dalende toppenlijn is momenteel te vinden bij 534,70. Pas een structurele doorbraak hierboven zorgt voor een eerste verbetering. Maar ook in dat scenario zal mijn langere en neerwaarts gerichte visie nog niet veranderen.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Neutral

515,60-516,20 / 509,50 / 506,90 / 501

519,60 / 520,40 / 528,60 / 530

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 26 november 2018, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Doelzone voor 2019 is bij 400 - 410 te vinden 

Voor het komende jaar houd ik een doelzone aan van 400 tot 410 punten. De weg hiernaartoe zal echter wel gepaard gaan met de nodige krachtige opwaartse tegenreacties. Voorwaarde voor deze doelzone is wel dat de bullmarkt in de komende maanden wordt beëindigd onder de zone 499 – 501. Zolang dat niet gebeurd, blijft de huidige bullmarkt nog intact. Toch zagen we in de afgelopen maanden steeds meer indices verslechteren waarbij ook al veel indices in een bearmarkt terecht zijn gekomen, zoals de STOXX Europe 600 en de Duitse DAX. De cruciale steunzone bestaat onder andere uit het dieptepunt van dit jaar tot op heden en de sinds 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. Als we verder kijken naar de begin dit jaar afgeronde 2 jaar durende versteiling in de stijgende langetermijntrend vanaf de 378 bodem dan ligt hier ook het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau van deze gehele opgaande beweging. Een zeer belangrijke steunzone. We zagen begin dit jaar al de eerste duidelijke verzwakkingen in het langetermijnbeeld. Zo werd de bovenkant van het 10 jaar durende stijgende trendkanaal niet meer behaald en werd de genoemde 2 jaar durende stijgende bodemlijn neerwaarts gebroken. Uiteindelijk werd daarna een 9 maanden durend topvormingsproces ingezet, net zoals we in 2015 zagen. Daarbij werd een drievoudige toppenzone gevormd rond de 574 waarbij elke top gepaard ging met de vorming van een toppatroon op de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover gevormd in de maandgrafiek. Verder werd ook een klassieke dead cross gemaakt tussen het 50-daags en 200-daags gemiddelde. Deze crossings zagen we ook al in veel andere indices en de belangrijke Amerikaanse indices staan op het punt als een van de laatste indices deze crossings te gaan maken. In augustus heb ik na de 3e test van de toppenzone mijn langetermijnvisie al verlaagd naar ‘Neutral’, en deze kan binnenkort verder worden verlaagd. Een opwaartse doorbraak uit het huidige en 45 punten brede dalende trendkanaal zal mijn langetermijnvisie niet veranderen maar wel zorgen voor een langer durende aanloopt voordat de zone 499 – 501 wordt gebroken. 

Herstelbeweging in het zeerkortetermijnbeeld al ten einde?

Tijdens de huidige terugval van de afgelopen maanden zien we dat beleggers en analisten veelal nog erg positief zijn en elke terugval zien als nieuwe instapgelegenheid. Deze positieve verwachtingen zorgen er naar mijn mening voor dat de huidige terugval zeker nog niet ten einde is gekomen. Ik verwacht juist dat de bullmarkt in de AEX binnenkort ten einde zal komen. Als we kijken naar het kortetermijnbeeld dan werd recent een lagere top gevormd na de meest krachtige herstelbeweging tijdens deze terugval sinds juli. Na de vrije val in oktober van 554,20 naar de 500,45 vormde de AEX een hammer en steeg naar de weerstandszone 533,50 – 534. Hij vormde een top bij 534,20 en bleef daarmee onder de sinds juli dalende toppenlijn. Ook vormde hij hierbij een grote bearish engulfing. Inmiddels zien we vanaf de oktoberbodem een tweetal hogere bodems in het zeerkortetermijnbeeld. Een week geleden werd een bodem gevormd bij 506,90 en twee dagen geleden met een hammer bij 509,50. Verder werd gisteren de eerdere neerwaartse gap tot aan de 518,40 volledig gesloten. Kijken we naar de bewegingen van de afgelopen weken dan zien we zowel een dalende toppenlijn vanaf de 534,20 die vandaag bij 519,60 ligt als een stijgende bodemlijn bij 509,60. Zodra de dalende toppenlijn breekt en de top van gisteren bij 520,40 ontstaat ruimte naar de 528,60. Hier liggen eerdere toppen en het dalende 50-daags gemiddelde. Aan de onderkant werd gisteren een kleine opwaartse gap gevormd tussen de 515,60 en 516,20. Een sluiting van deze gap zet de weg weer open richting de eerdere bodems. Het is dus nog niet te zeggen of de huidige herstelbeweging ten einde is, maar de opwaartse ruimte lijkt beperkt. We moeten dan ook alert zijn op de vorming van nieuwe toppatronen en een sluiting van de gap waarna de neerwaartse druk weer verder kan toenemen. 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 515,1 op AEX 9,9 5,77 5,79 -2,53 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 458,35 op AEX 5,0 11,46 11,48 -1,29 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 627,52 op AEX 9,9 5,76 5,78 +2,49 % Koop Sprinter
Sprinter Short 670,0 op AEX 5,1 11,19 11,20 +1,17 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 27 november 2018 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.