Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Optimisme over wapenstilstand lijkt van korte duur

dinsdag 4 december 2018

Zoals verwacht schoten de Europese beurzen gisteren uit de startblokken. De aangekondigde wapenstilstand in de handelsoorlog tussen de VS en China werd, in navolging van de Aziatische beurzen, met enthousiasme ontvangen. 

Cyclische aandelen aan kop in Europa

Vooral aandelen uit de cyclische sectoren waren gevraagd, gesteund door een hogere olieprijs (+5%) en hogere prijzen voor andere grondstoffen. Aandelen uit defensieve sectoren als vastgoed en gezondheidszorg, die het in de voorgaande weken juist relatief goed hadden gedaan, deelden niet mee in de feestvreugde. Onder aanvoering van aandelen uit de IT-sector sloot de Stoxx Europe 600-index op de eerste handelsdag van december iets meer dan 1% hoger, ruim onder de hoogste stand van de dag. De Italiaanse beurs was de dagwinnaar met een plus van 2,26%. Berichten over een verdere toenadering tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie over het Italiaanse begrotingsplan leidden tot lagere rentes op Italiaanse staatsobligaties en koerswinsten bij Italiaanse bankaandelen. 

Opvallende daling Duitse rente op ‘risk-on’-dag

Ook de Duitse DAX-index deed het met een winst van 1,85% erg goed. De hoop dat president Trump de importtarieven op Europese auto’s verlaagt of misschien wel helemaal schrapt, gaf de koersen van autofabrikanten vleugels. Niet alleen op de aandelenbeurzen overheerste een 'risk-on' stemming, ook op de obligatiemarkten. Risicopremies op bedrijfsobligaties daalden sterk. Opvallend was de daling van de rente op de Bund met 1 basispunt naar 0,31%, ongebruikelijk bij een risk-on beweging. De oorzaak ligt in de bekendmaking van de kapitaalverdeelsleutel van de ECB. Die wijst erop dat het aandeel van Duitsland vanaf 1 januari groter wordt en dat van Spanje en Italië juist iets kleiner. Dit betekent dat de ECB waarschijnlijk in verhouding iets meer Duitse staatsobligaties gaat opkopen en minder Spaanse en Italiaanse. Binnenkort zal de ECB ons hier meer over vertellen.

Inkoopmanagersindex eurozone beter dan verwacht

De positieve stemming werd ook gesteund door iets beter dan verwachte macro-economische cijfers. Van de meeste eurolanden, met uitzondering van Italië, waren de inkoopmanagersindices van november iets hoger dan verwacht en ook iets hoger dan een eerdere schatting. De definitieve stand van de inkoopmanagersindex van de eurozone kwam uit op 51,8, tegen een verwachting van 51,5 punten. Wel is dit de laagste stand sinds september 2016, maar het duidt nog steeds op een redelijke economische groei in het laatste kwartaal van 2018. Zolang vertrouwensindicatoren niet instorten, verwachten we geen recessie op de korte termijn.

Wall Street hoger, opkomende markten winnaar 

Het positieve sentiment kreeg een vervolg op Wall Street. Beleggers reageerden opgelucht op de wapenstilstand tussen de VS en China. De S&P 500-index boekte een winst van 1,1% onder aanvoering van olie-gerelateerde aandelen (+2,3%), de Nasdaq-index pluste 1,5%. Aandelen uit opkomende markten profiteerden gisteren het meeste van de de-escalatie van de handelsoorlog en eindigden 2% hoger (in euro's gemeten). De goede stemming kreeg steun van een hoger dan verwachte inkoopmanagersindex van de Amerikaanse productiesector. Die steeg vorige maand van 57,7 naar 59,3 punten, terwijl door analisten werd gerekend op een daling naar 57,5 punten. De dollar werd iets sterker op 1,136 tegenover de euro.   

Ook opvallende daling Amerikaanse rente

Ook in de VS daalde de kapitaalmarktrente. Nadat de 10-jaarsrente in eerste instantie tot boven de 3% opliep, eindigde deze 2 basispunten lager op 2,97%. Op dit moment is deze tijdens de handel in Azië zelfs verder gedaald naar 2,95%. Dit wijst op een hele voorzichtige houding van beleggers, die nog niet overtuigd zijn van het einde van de handelsoorlog en anticiperen op een afzwakking van de Amerikaanse economie. Dit past ook in ons scenario voor 2019.  

Azië in het rood, lagere opening Europa verwacht

Op de Aziatische beurzen is van het optimisme  deze morgen weinig meer over. Vooral Japanse aandelen liggen onder druk, mede door een sterkere wisselkoers van de yen. Na zeven dagen van hogere koersen wordt er vanmorgen wat winst genomen, in afwachting van nieuwe impulsen. Bovendien is er nog weinig duidelijkheid over wat er in de komende 90 dagen wordt afgesproken tussen de VS en China. Van de hoge volatiliteit op de beurzen zijn we dan ook nog niet af. De Nikkei-index is 2,4% lager gesloten en in Seoel eindigde de Kospi-index 0,8% lager. De Hang Seng-index in Hongkong noteert 0,3% lager, terwijl de beurs van Shanghai 0,4% hoger staat. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan iets meer dan 0,5% lager. We zullen in Europa dan ook lager van start gaan. 

Agenda van vandaag

De agenda voor vandaag is vrij leeg. We moeten het doen met onder andere producentenprijsinflatiecijfers van de eurozone. Die gaan de markten niet in beweging zetten. 

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 521,51 op AEX 10,0 5,74 5,76 +3,60 % Koop Sprinter
Sprinter Long 471,0 op AEX 5,0 11,61 11,62 +1,66 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 633,88 op AEX 10,0 5,78 5,80 -3,34 % Koop Sprinter
Sprinter Short 678,0 op AEX 5,0 11,48 11,49 -1,80 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 4 december 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.