Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Vrees voor recessie speelt op in de VS

woensdag 5 december 2018

In aanloop naar pakjesavond nam gisteren de nervositeit op de Europese beurzen toe. Dit had weinig te maken met de spanning rond de komst van de 'goedheiligman' en zijn Pieten, maar met de onzekerheid rond het staakt-het-vuren dat de VS en China afgelopen zaterdag hebben afgesproken. In de VS speelde de angst voor een recessie weer op en sloten de beurzen diep in het rood.

Bevestiging uit China

Juist omdat er nog maar weinig echt is bevestigd door de VS, en vooral door China, zijn er zorgen over het slagen van de handelsbesprekingen. Pas vanmorgen kwamen er uit China berichten over de bevestiging van de afspraken die zaterdag zijn gemaakt. Dit heeft te maken met het feit dat president Xi Jinping nog op doorreis was van Argentinië naar Europa en niet eerder iets vanuit Beijing heeft kunnen laten horen. In reactie op de positieve geluiden staan de futures op de Amerikaanse aandelenindices vanmorgen iets hoger, na het 'bloedbad' van gisteren op Wall Street. Hierover later meer.

Spanning in het VK en Frankrijk

Het optimisme dat maandag nog overheerste op de Europese beurzen, verdween gisteren als sneeuw voor de zon. Twijfel over de haalbaarheid van een handelsakkoord tussen de VS en China overheerste, terwijl de brexitangst in het VK, in aanloop naar de stemming in het Britse parlement volgende week dinsdag, steeds groter wordt. Verder staat president Macron in Frankrijk onder grote druk om iets te doen aan de rellen van de 'gele hesjes', die protesteren tegen de steeds groter wordende ongelijkheid in het land. Een ontwikkeling die we in veel meer delen van de wereld zien en leidt tot oplopende maatschappelijke spanningen.

Europese aandelen verspelen winst van maandag

Aan onzekerheid hebben beleggers een hekel, dus werd er gisteren winst genomen. De Stoxx Europe 600-index leverde 0,76% in en verspeelde daarmee zo goed als de hele winst van maandag. Vooral aandelen van autofabrikanten stonden onder druk, terwijl zij op maandag nog sterk stegen in reactie op de wapenstilstand tussen de VS en China. Het sentiment is op dit moment erg wisselvallig en niet te voorspellen. Dit zal nog wel even zo blijven.

Obligatierentes eurozone omlaag

In navolging van de lagere rentes op Amerikaanse staatsobligaties daalden gisteren ook de rentes op de meeste staatsobligaties van eurolanden. De angst voor afnemende economische groei overheerste. De rente op de Duitse Bund daalde met 4 basispunten naar 0,26%. Naar onze mening is de angst voor een recessie niet terecht, maar is er een risico dat markten hun eigen gelijk kunnen creëren. 

Angst voor recessie speelt op in VS

Op Wall Street werd daar gisteren hard aan gewerkt. De angst voor het mislukken van de handelsbesprekingen met China en zorgen over een afkoelende Amerikaanse economie leidden de afgelopen dagen tot dalende rentes op Amerikaanse staatsobligaties. Hierdoor zijn rentes op (sommige) staatsobligaties met langere looptijden lager dan op staatsobligaties met korte looptijden. Hierdoor dreigt een inverse rentecurve te ontstaan, wat door veel beleggers wordt gezien als een zeer betrouwbare recessievoorspeller. Hoewel we een afkoeling van de Amerikaanse economie niet zullen ontkennen, betekent dit niet automatisch dat een recessie aanstaande is. En ook een inverse rentecurve is geen 100% betrouwbare indicator. Wij kijken vooral naar andere cijfers, waaronder die van de arbeidsmarkt, om de economie te beoordelen. En die zien er nog steeds heel behoorlijk uit.

Wall Street diep in het rood

Daar hadden beleggers op Wall Street gisteren weinig aandacht voor. Lagere rentes voedden de vrees voor mindere tijden. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 6 basispunten naar 2,91%. De S&P 500-index dook 3,2% omlaag en de Nasdaq-index verloor 3,8%. Volgens berichten op Bloomberg werd de verkoopgolf opgestuwd door computergestuurde verkoopprogramma's en werden posities gesloten voor de vrije dag. Vandaag zijn de Amerikaanse beurzen namelijk gesloten vanwege de herdenkingsdienst voor de overleden oud-president Bush.

Chinese economie trekt aan

Op de Aziatische beurzen is de stemming vanmorgen zoals verwacht ook negatief, maar minder slecht dan op Wall Street. De Nikkei is in Tokio 0,5% lager gesloten en in Hongkong koerst de Hang Seng-index 1,7% lager. De beurs van Shanghai verliest 0,6%. Chinese macro-economische cijfers die vanmorgen zijn bekendgemaakt duiden op een aantrekkende economische groei en zeker niet op een 'harde landing'. De inkoopmanagersindex zoals die door nieuwsdienst Caixin wordt gepubliceerd, is in november gestegen van 50,5 naar 51,9 punten. De deelindex van de dienstensector steeg onverwacht van 50,8 naar 53,8 punten terwijl analisten hadden gerekend op een daling naar 50,7 punten. Goed nieuws dus.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere inkoopmanagersindices uit Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland en de eurozone. Verder krijgen we nog winkelverkoopcijfers uit de eurozone en wordt in de VS het ‘Beige Book’ van de Fed gepresenteerd, waarmee we wat meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van de Amerikaanse economie en hoe de centrale bank daar tegenaan kijkt. 

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 521,51 op AEX 10,0 5,74 5,76 +3,60 % Koop Sprinter
Sprinter Long 471,0 op AEX 5,0 11,61 11,62 +1,66 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 633,88 op AEX 10,0 5,78 5,80 -3,34 % Koop Sprinter
Sprinter Short 678,0 op AEX 5,0 11,48 11,49 -1,80 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 5 december 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.