Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Arrestatie Chinese topman doet relatie VS-China geen goed

donderdag 6 december 2018

De stemming op de Aziatische beurzen is vanmorgen negatief. Belangrijkste oorzaak is de arrestatie van een topman van het Chinese Huawei op verdenking van het schenden van de Amerikaanse handelssancties tegen Iran. De relatie tussen de VS en China loopt hiermee opnieuw een deuk op. 

Topman Huawei gearresteerd in Canada

Het grote nieuws van vanmorgen is dat de financieel directeur (CFO) van het Chinese Huawei, fabrikant van onder andere mobieltjes, in Canada is gearresteerd op verzoek van de VS. Die verdenkt het bedrijf ervan de Amerikaanse handelssancties tegen Iran te hebben geschonden. In China is verbolgen gereageerd op de arrestatie en dat maakt de lopende onderhandelingen over een handelsovereenkomst tussen de VS en China er naar verwachting niet gemakkelijker op. 

Donkerrode koersen in Azië, Europa gaat lager openen

In reactie op de arrestatie doken de futures op de Amerikaanse aandelenindices, die gisteren juist iets herstelden, hard omlaag en staan de beurzen in Azië op flinke verliezen. Het benadrukt nog maar eens de grote impact van geopolitieke ontwikkelingen op de markten. Als ik op mijn Bloombergscherm kijk, zie ik alleen maar dieprode koersen. De Nikkei-index in Tokio koerst 1,9% lager en de Hang Seng-index in Hongkong verliest 2,7%. De Kospi-index noteert 1,6% lager in Seoel. De 'risk-off' stemming zien we terug op de obligatiemarkten, waar de Amerikaanse 10-jaarsrente 3 basispunten lager staat op 2,89%. Dat is nog maar 11 basispunten boven de 2-jaarsrente (2,78%). De Europese beurzen zullen dan ook lager gaan openen.

Meevallende cijfers kunnen stemming Europa niet keren

De negatieve stemming van gisteren krijgt vandaag dus een vervolg. Meestal doen de Europese beurzen het vaak goed als Wall Street dicht is, maar die vlieger ging gisteren niet op. Het optimisme over de deal tussen de VS en China die afgelopen zaterdag in Buenos Aires is gesloten, is snel weggeëbd. En dat terwijl de macro-economische cijfers uit Europa die gisteren werden bekendgemaakt best bemoedigend zijn. De inkoopmanagersindex van de eurozone is in november gedaald van 53,1 naar 52,7 punten. Dat is een kleinere daling dan verwacht (52,4) en iets hoger dan een eerdere schatting. Inkoopmanagersindices uit Italië, Spanje en Frankrijk kwamen iets hoger uit dan verwacht. Helaas konden deze cijfers het sentiment niet keren. 

Cyclische sectoren dragen rode lantaarn

Alle Europese beurzen sloten gisteren lager, al bleef het verlies op de beurs van Milaan met -0,1% beperkt. De Stoxx Europe 600-index sloot 1,2% lager. Alleen aandelen uit de defensieve sectoren vastgoed (+0,3%) en nutsbedrijven (+0,1%) gingen hoger de dag uit. Terugkerende zorgen over de handelsoorlog en onzekerheid over de economische groei drukten meer cyclische sectoren als basismaterialen (-1,5%) en industriegoederen (-1,8%) omlaag. De rente op de Duitse Bund sloot 1 basispuntje hoger op 0,28%.

Angst voor recessie is ongegrond

De Amerikaanse beurzen bleven gisteren gesloten vanwege de uitvaart van oud-president George Bush senior. Dat geeft me wat schrijfruimte om de huidige recessieangst te duiden. Na bijna 10 jaar onafgebroken economische groei is het niet meer dan logisch dat beleggers bij ieder signaaltje dat duidt op een afname van de groei iets nerveuzer worden. Helemaal wanneer de geldkraan door de centrale banken langzaam wordt dichtgedraaid. Dit betekent echter niet dat we de ontwikkeling van 'minder meer' direct moeten doortrekken naar een recessie op korte termijn. Op basis van de meest recente cijfers uit de reële (echte) economie is er naar onze mening geen reden om beursscenario's vergelijkbaar met die van 2008-2009 te voorspellen. De Amerikaanse economie koelt iets af, maar draait per saldo nog heel sterk. De Chinese economie toont juist tekenen van groeiherstel en in Europa lijkt de groeivertraging wat uit te bodemen. 

Niet blindstaren op rentecurve

Daarnaast wordt er naar mijn mening teveel waarde gehecht aan de voorspellende kracht van de Amerikaanse obligatiemarkt. Om alleen naar de Amerikaanse rentecurve (de grafiek met de rentes op kort- en langlopende staatsobligaties) te kijken om voorspellingen te maken, is te kort door de bocht. Er zijn veel meer factoren, zoals de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, het consumentenvertrouwen en de groei van de kredietverlening, die iets zeggen over de vooruitzichten van de economische groei.

Vertrouwen is nog amper geschaad

Natuurlijk zijn de ontwikkelingen op de financiële markten belangrijk, maar die zijn niet altijd een betrouwbare leidende indicator voor de economie en winstontwikkeling van bedrijven. Pas als de bewegingen op de financiële markten het vertrouwen van consumenten en bedrijven sterk ondermijnen, nemen de risico's toe. Op dit moment zien we dit nog niet terug in de cijfers. Dit neemt niet weg dat we verwachten dat markten voorlopig nog erg beweeglijk zullen blijven. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere de vergadering van de Opec-landen in Wenen, Nederlandse inflatiecijfers en cijfers over Duitse fabrieksorders. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere het arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker ADP, de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering, inkoopmanagersindices, cijfers over fabrieksorders en cijfers over de orders voor duurzame goederen. 

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 521,51 op AEX 10,0 5,73 5,75 +3,42 % Koop Sprinter
Sprinter Long 471,0 op AEX 5,0 11,60 11,61 +1,58 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 633,88 op AEX 10,0 5,79 5,81 -3,17 % Koop Sprinter
Sprinter Short 678,0 op AEX 5,0 11,49 11,50 -1,71 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 6 december 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.