Video Wat is een Sprinter?

donderdag 6 december 2018

Sander van Baren legt in een korte video van 10 minuten uit hoe een Sprinter werkt. Een Sprinter is een beleggingsproduct van ING waarmee u versneld kunt profiteren van een koersstijging of een koersdaling van een aandeel, index, grondstof, obligatie of valuta. Een belegging in Sprinters is risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde. Bekijk de video om meer over Sprinters te leren.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 537,43 op AEX 10,0 5,91 5,93 -2,47 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 478,16 op AEX 5,0 11,84 11,86 -1,17 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 647,46 op AEX 11,0 5,38 5,40 +2,28 % Koop Sprinter
Sprinter Short 696,0 op AEX 5,2 11,40 11,41 +1,06 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.