Analyse: Commerzbank Commerzbank

maandag 9 juli 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000CBK1001 EUR 8.6 3.51 Ja Long Financiële waarden

Commerzbank is hard geraakt tijdens de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis. De bank is bezig met een strategische herpositionering en bouwt risicovolle activiteiten af. Commerzbank is een van de laagst gewaardeerde banken in de sector op basis van de tastbare boekwaarde. De bank blijft de komende jaren echter een herstelkandidaat. De goede positionering voor stijgende rentes kan wel een positieve katalysator zijn voor de omzet en de koers van het aandeel.

Een van de grootste Duitse banken hard geraakt door de kredietcrisis

Commerzbank is de tweede bank van Duitsland met een sterke aanwezigheid in het Duitse mkb-segment en in de groeimarkten van Centraal- en Oost-Europa. De bank is actief als zakenbank, retailbank en vermogensbeheerder. De bank is hard geraakt tijdens de kredietcrisis van 2008 en bouwt risicovolle activiteiten af, waaronder de zakenbank, de commercieel vastgoed- en de scheepvaartfinanciering. Commerzbank zet nu in op een hernieuwde focus op het digitaliseren van de bank en het Duitse retail- en mkb-segment.

Resultaten Q1?18 gemengd maar dividenduitkering wordt hervat

De nettowinst steeg in het eerste kwartaal met 9,2% tot €250 mln. Dit was ongeveer 40% hoger dan de gemiddelde analistenverwachting. De concernomzet daalde met 4% kwartaal-op-kwartaal (kok) maar deze daling was kleiner dan verwacht. In het retail- en mkb-segment was er een omzetgroei van 4% kok. De inkomsten bij de divisie Corporate Clients daalden echter met meer dan 9% kok. Deze twee segmenten zijn belangrijk in het strategische plan van een verschuiving van handels- naar rente-inkomsten. De kredietvoorzieningen daalden met ongeveer 40% ten opzichte van een jaar eerder tot €77mln, 30% lager dan de analistenverwachting. Dit werd mede mogelijk gemaakt doordat er geen extra afboekingen waren op niet-kernactiviteiten, een positieve ontwikkeling. De operationele kosten stegen wel, met ongeveer 4%, gedreven door onder andere investeringen in digitalisering. Hierdoor steeg de cost-income ratio tot 84,1%.

Een van de laagst gewaardeerde banken op boekwaarde

De eerstekwartaalresultaten van Commerzbank waren een ‘mixed bag’ met positieve en negatieve uitslagen, maar over het algemeen beter dan de analistenverwachtingen. Desondanks blijft er nog een lange weg te gaan naar volledig herstel. Commerzbank heeft veel last van de lage rentestand en heeft stijgende rentes nodig om de omzet en winstgevendheid een nieuwe impuls te geven. Hervatting van het uitkeren van dividend is een positief signaal maar vertraagt de opbouw van kapitaal. Mede hierdoor bleef de kapitaalratio gelijk ten opzichte van voorgaand kwartaal en lag daarmee twintig basispunten onder de consensusverwachting. Het concern opereert in uitdagende marktomstandigheden en de stijgende kosten drukken op de winst. De waardering tegen een tastbare boekwaarde van 0,4 is een van de laagste van de Europese banken in ons universum, die gemiddeld op 1,0 staan. De koers-winstverhouding van 11,6 is dan weer relatief hoog ten opzichte van de sector (10,1). Naar onze mening signaleert dit dat er verbetering verwacht wordt, maar dat de algemene vooruitzichten vooralsnog zeer onzeker blijven.

Kansen

  • De winstgevendheid kan sterk verbeteren als de risicovolle onderdelen zijn afgebouwd en de kernactiviteiten weer zichtbaar worden.
  • Commerzbank wordt steeds vaker als overname- of fusiekandidaat genoemd. Ondanks dat wij de kans op een daadwerkelijke deal op de korte termijn zeer laag inschatten, kunnen dergelijke geruchten de koersontwikkeling ondersteunen.
  • Commerzbank is goed gepositioneerd voor stijgende rentes. Een stijging van de rentecurve kan leiden tot een forse omzetstijging.

Risico's

  • De herstructurering en vernieuwde focus op de kernactiviteiten hebben als gevolg dat er winstgevende onderdelen afgestoten worden. Dit kan er voor zorgen dat de algehele winst op de kortere termijn onder druk komt.
  • De winstgevendheid van het concern blijft zeer laag. Dit maakt Commerzbank extra vatbaar voor een verslechtering van de economie.
  • Commerzbank heeft nog jaren van herstructureringen voor de boeg en moet de beleggers nog overtuigen met resultaten. Negatieve uitschieters kunnen voor teleurstelling zorgen.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 6,9 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 12,3. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 4,62 op Commerzbank 8,5 0,54 0,60 -14,93 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 4,27 op Commerzbank 5,4 0,89 0,95 -9,80 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 5,92 op Commerzbank 5,6 0,86 0,92 +5,95 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 5,92 op Commerzbank 5,6 0,86 0,92 +5,95 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen