Fundamentele Analyse BinckBank - Overnamebod door Saxo Bank

maandag 17 december 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000335578 EUR 15.8 3.82 Nee Short Financiële waarden

Overnamebod door Saxo Bank

Binck verschuift het business model steeds meer richting vermogensbeheer. Dit moet voor een stabieler, breder en robuuster bedrijfsprofiel zorgen. De sterke kapitaalbuffer biedt op termijn goede vooruitzichten voor verhoogde uitkering aan de aandeelhouders. Bovendien lijkt de strategische transformatie inmiddels meer concrete vormen aan te nemen. Het kan echter nog wel even duren voordat de resultaten van deze transformatie zichtbaar worden in de resultaten. Ondertussen houdt het implementatierisico aan. Saxo Bank heeft een vriendelijk overnamebod gedaan dat wordt gesteun door de raad van bestuur.

Online broker schuift op richting vermogensbeheer

BinckBank (Binck) is voornamelijk actief als internetbroker voor particulieren in Nederland, België en Frankrijk. Sinds de overname van Alex is Binck marktleider in Nederland. De bank zet in combinatie met Alex in op een grotere nadruk op vermogensbeheer. Naast de services voor particulieren biedt Binck ook bankdiensten en effectenhandel aan institutionele klanten.

Vriendelijk overnamebod van Saxo Bank

Op 14 december werd nabeurs bekendgemaakt dat het Deense Saxo Bank een vriendelijk overnamebod heeft gedaan van € 6,35 per aandeel, volledig in kontanten. Dit bedrag is inclusief nog uit te keren dividend. De raad van commissarissen en de raad van bestuur hebben het bod reeds unaniem geaccepteerd. Het bod is het resultaat van onderhandelingen tussen Binck en Saxo Bank die al een aantal maanden gaande waren. De combinatie moet schaal- en synergievoordelen opleveren terwijl de merknaam BinckBank in Nederland en België zal blijven bestaan. In Italië zullen de activiteiten onder de naam van Saxo Bank vallen en in Frankrijk moet nog besloten worden onder welke naam de combinatie verder zal gaan. Voordat de transactie gesloten kan worden, zal er nog wel toestemming gegeven moeten worden door de toezichthouder. De aanvraag hiervoor zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 ingediend worden bij de AFM. Vervolgens zal het biedingsproces naar verluidt in het derde kwartaal van 2019 afgerond worden. Wij verwachten dat dit overnamebod een reële kans van slagen heeft en dat de koers, naarmate er meer zekerheid komt, dichter naar het niveau van het bod zal bewegen.

Resultaten Q3'18 in lijn met verwachtingen

De netto aangepaste winst kwam in lijn met de verwachting uit op €5,4 mln, vlak ten opzichte van de resultaten van het voorgaande jaar. Hierbij kwamen de netto rente-inkomsten licht boven, en de commissie en fee-inkomsten licht onder de verwachtingen uit. Aan de kostenkant waren de personeelskosten iets lager dan verwacht, waardoor de totale kosten daalden met 27% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het totale beheerde vermogen laat nog steeds een daling zien, waarbij de uitstroom voornamelijk bij Alex vermogensbeheer aanhoudt. Daartegenover blijft het aantal retailtransacties sterk door een hogere volatiliteit in de markt. De kapitaalratio blijft uiterst solide met een stijging van 30 basispunten ten opzichte van het voorgaande kwartaal naar 32,2%.

Waardering volledig

Na de forse koersstijging door de bekendmaking van het bod door Saxo Bank noteert het aandeel tegen een koers-winstverhouding van 13,1 en een tastbare boekwaarde van 1,7. Ten opzichte van de Europese bankensector met een koers-winstverhouding van 8,6 en tastbare boekwaarde van 0,9 is dit een forse premie, te verklaren door de solide kapitaalpositie en de premie in het overnamebod. Gezien het feit dat zich tot op heden nog geen andere geïnteresseerde partijen gemeld hebben, en wij de kans hierop vrij klein inschatten doordat dit bod na onderhandeling met de top van Binck tot stand is gekomen, zien wij geen ruimte voor positieve herwaardering.

Kansen

  • Met de spaarpropositie diversifieert Binck zijn aanbod en maakt het de inkomsten minder afhankelijk van het marktsentiment.
  • Binck verschuift het business model steeds meer richting vermogensbeheer, waardoor de bank een stabieler en robuuster bedrijfsprofiel krijgt.
  • De kapitaalpositie is uiterst solide en biedt ruimte voor hogere uitkering van kapitaal aan de aandeelhouders.

Risico's

  • Door de grillige uitvoering van de strategische intenties geeft BinckBank de indruk steeds meer moeite te hebben om een consequent beleid te ontwikkelen en dit uit te voeren.
  • Het beheerd vermogen van Alex staat sterk onder druk door de tegenvallende rendementen, met claims als gevolg. Gezien het matige succes van eerdere initiatieven verwachten we dat de markt eerst concrete successen wil zien.
  • Indien de overname door Saxo Bank niet doorgaat, ontstaat er ruimte voor een terugval van de koers naar de oude (lagere) waardering.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 5,7 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 4,1. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen