Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Fundementele Analyse ArcelorMittal

woensdag 2 januari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
LU1598757687 EUR 5 1.84 Short Basismaterialen

Hoewel het wereldwijd marktleider is, heeft staalbedrijf ArcelorMittal weinig prijszettingskracht. Daarom zijn kostenbeheersing en precies gedoseerde investeringen belangrijk voor het behoud van zijn winstmarges. Via overnames versterkt het bedrijf zijn positie in Europa, maar aan de operationele uitvoering hiervan kleven risico’s. Daarom staat de waardering op een laagtepunt.

Grootste staalproducent ter wereld

Het wereldwijd opererende staalbedrijf ArcelorMittal maakt staalproducten zoals plaatmetaal en draadstaal. Daarnaast exploiteert het steenkool- en ijzerertsmijnen. Bij een omzet van $68,7 mld behaalde het bedrijf in 2017 een nettowinst van $4,6 mld. De omzet kwam uit de staalproductie in Europa (49%), Noord-Amerika (24%), Brazilië (11%) en Azië (10%). Inkomsten uit de mijnbouwactiviteiten droegen de overige 6% bij, al is 80% van de steenkool en ijzerertsproductie voor eigen gebruik.

Staal en ijzerertsmarkten in beweging

ArcelorMittal richt zijn investeringen met name op de automobiel-, machinerie- en constructiesegmenten. Geografisch gezien heeft het een sterke aanwezigheid in Europa en de VS maar komt zo’n 30% van de omzet uit de opkomende markten. ArcelorMittal kan volop profiteren van de wereldwijde industriële ontwikkeling door de hoge kwaliteit van zijn producten en de efficiënte productie daarvan, vooral in tijden van grote vraag. Maar het kan de productiecapaciteit bij snel veranderende vraagvolumes minder makkelijk aanpassen dan de concurrentie. ArcelorMittal blijft ook investeren in mijnbouwcapaciteit om volledig zelfvoorzienend te worden en wat het niet zelf nodig heeft, op de wereldmarkt te kunnen verhandelen. De wereldmarkt voor staalproducten is zeer gefragmenteerd. Zo heeft marktleider ArcelorMittal slechts 8% daarvan in handen, waardoor zijn ‘pricing power’ (prijszettingskracht) beperkt is. Daardoor zijn de inkomsten van het bedrijf zeer gevoelig voor de politieke en economische ontwikkelingen, vooral die in de VS en China.

Bedrijfsresultaat 3e kwartaal 2018

ArcelorMittal rapporteerde een omzetgroei van 5% en daling van de winst per aandeel (WPA) met 25% vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De aanzienlijk lagere WPA is inclusief een afschrijving van €500 mln als voorwaarde voor de overname van de Italiaanse staalfabriek Ilva. ArcelorMittal verkocht dit kwartaal 6% minder staal dan een jaar geleden. De verkopen in Brazilië waren sterk, maar Europa (-4% j-o-j door zwakkere auto-industrie) en Noord-Amerika (-3% j-o-j door importheffingen) kwamen lager uit. De zwakkere verkopen leiden tot voorraadopbouw waardoor de operationele kasstroom uitkwam op $147 mln negatief. Dat is een verbetering ten opzichte van de -$616 mln van vorig kwartaal, maar minder goed dan verwacht. De negatieve cashflow zou volgend kwartaal weer moeten vrijkomen volgens de kapitaalplanning van het bedrijf. De overname van Ilva is dit kwartaal afgerond en zal volgens ArcelorMittal vanaf volgend jaar direct bijdragen aan de winst. Gezien de gemiddelde winstverwachtingen van analisten is de markt hier nog niet van overtuigd. In zijn vooruitzichten voor de rest van het jaar schrijft het bedrijf nog altijd een gunstige marktomgeving te zien met robuuste industriële productie.

Waardering beneden industriegemiddelde terecht gezien risico?s

Gemengde resultaten, waarbij de tegenvaller in Europa het meest zorgwekkende is. De auto-industrie is goed voor bijna 20% van de omzet, dus aanhoudende zwakte hier kan snel voor problemen zorgen. Dat de overname van Ilva eindelijk is afgerond, is mooi, hoewel de verwachte winstgevendheid volgend jaar nog een discussiepunt is. De verwachte opbrengst van de verplichte verkopen (om goedkeuring te krijgen voor de deal) zou de overname ‘cashneutraal’ kunnen maken voor de balans. De waardering op 4,5 x de verwachte winst voor de komende 12 maanden ligt ruim onder het langjarig gemiddelde voor het bedrijf en onder het gemiddelde voor de sector. Als de ingebruikname van Ilva volgens plan verloopt en de zwakte in de auto-industrie tijdelijk blijkt, kan de waardering een forse inhaalslag maken. Er kleven echter veel onzekerheden aan de uitvoering, waardoor het risico op een tegenvaller aanzienlijk is.

Kansen

  • Blijvende beperking overcapaciteit in China
  • Aanhoudend hogere staalprijzen
  • Kostenvoordeel uit overname Ilva en andere staalfabrieken.

Risico's

  • Verslechtering van de schuldpositie door onverwachte kosten of nieuwe overnames
  • Oplaaien handelsconflict VS-China of strengere milieuwetgeving
  • Groter dan verwachte volatiliteit van grondstoffenkosten of afzetprijzen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 11,073 op Arcelor Mittal 10,0 0,81 1,16 +34,01 % Koop Sprinter
Sprinter Long 10,7 op Arcelor Mittal 5,1 1,93 2,28 +13,48 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 12,526 op Arcelor Mittal 9,2 0,91 1,26 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 13,88 op Arcelor Mittal 4,4 2,27 2,62 -9,94 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van ArcelorMittal bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.