Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Herhaling van 2016? Toen waren beleggers ook zo bang voor economische teruggang…

maandag 7 januari 2019

Goedemorgen! Alleen maar hogere koersen op de Aziatische beurzen. Dat is ook wel eens lekker. Alle indices kleuren op dit moment groen, een goed begin van een nieuwe week. 

Recessieangst naar achtergrond, liquiditeit China vergroot 

Het beurssentiment kreeg vrijdag een flinke boost door een reeks van meevallende berichten, wat leidde tot een flinke koerssprong op zowel de Europese als Amerikaanse aandelenmarkten. De angst voor een recessie is, voor nu, even naar de achtergrond verschoven. De aandacht gaat naar de onderhandelingen tussen de VS en China, die vandaag en morgen plaatsvinden in Beijing. Het was een optelsom van meevallende macrocijfers en opbeurende uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell die de beurzen vleugels gaven. De positieve stemming kreeg ook steun van het bericht dat de Chinese banken minder reserves hoeven te stallen bij de centrale bank, waardoor zij omgerekend $116 miljard meer kunnen uitlenen. 

Beleggers vrijdag iets positiever, Duitse 10-jaarsrente stijgt 

In reactie op de hogere koersen in Azië openden de Europese beurzen vrijdag ook hoger en bouwden deze de winst in de loop van de handelsdag steeds verder uit. De Stoxx Europe 600-index sloot met een winst van 2,8%, de sterkste stijging in ruim twee jaar. Vooral ‘cyclische’ (dus economisch gevoelige) aandelensectoren als basismaterialen (+4,0%) en duurzame consumentengoederen (+3,3%) boekten fraaie winsten. Een iets tegenvallende samengestelde inkoopmanagersindex uit de eurozone (51,1 tegenover 51,3 verwacht) kon de stemming niet bederven. Het was dus een echte ‘risk-on’-dag waarop beleggers de minst risicovolle beleggingen deels van de hand deden. De Duitse tienjaarsrente steeg dan ook 6 basispunten naar 0,21% door verkoopdruk bij ‘veilige’ Duitse staatsobligaties. 

Gaat herstel aandelenkoersen nu door? 

Na een aantal weken waarin de angst voor een recessie de markten overheerste, lijkt nu eindelijk (en wat ons betreft terecht) het glas weer halfvol te zijn. Mits de handelsbesprekingen tussen de VS en China niet op een zeperd uitlopen, kunnen de aandelenkoersen verder herstellen en de obligatierentes verder oplopen. 

Meevallend economisch nieuws uit de VS

Zoals gezegd, werd de beursstemming vrijdag overheerst door positieve berichten. Zo kregen we uit de VS een beter dan verwacht arbeidsmarktrapport. Er zijn in december 312.000 nieuwe banen gecreëerd in de belangrijkste economie ter wereld. Dat is het hoogste aantal in tien maanden en veel meer dan de verwachte 184.000. Bovendien werd het aantal van de vorige twee maanden met 58.000 opwaarts bijgesteld. De uurlonen gingen met 0,4% omhoog (maand op maand) waar een stijging van 0,3% werd verwacht. Op jaarbasis was de stijging 3,2% (3% verwacht). Dit is goed nieuws voor de consumentenbestedingen. Wel steeg het werkloosheidspercentage van 3,5% naar 3,7% maar ook dit is goed nieuws. Steeds meer Amerikanen melden zich namelijk op de arbeidsmarkt waardoor de arbeidsparticipatie is gestegen van 62,9% naar 63,1%. Verder is de inkoopmanagersindex van de dienstensector, zoals bijgehouden door marktonderzoekbureau Markit, in december gestegen van 53,4 naar 54,4 punten (53,4 verwacht). Daardoor is de samengestelde index gestegen van 53,6 naar 54,4 punten. 

Ook uitspraken Fed-voorzitter gunstig: Nasdaq plust 4,3%

En er was nog meer goed nieuws. In een toespraak gaf centralebankvoorzitter Jerome Powell aan, dat de bestuurders van de ‘Fed’, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, 'luisteren naar de financiële markten' en dat het Fed-rentebeleid niet op de automatische piloot staat. Dit betekent dat de Fed misschien minder snel de rente zal gaan verhogen. En dat is goed nieuws voor de aandelenmarkten. De aandelenkoersen schoten dan ook omhoog op Wall Street en de verliezen van donderdag werden meer dan goedgemaakt. De S&P 500-index boekte 3,4% winst, de Nasdaq zelfs 4,3%. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 11 basispunten naar 2,67%. Net als op de Europese beurzen was het risk-on. 

Herhaling van 2016? Ook toen waren beleggers bang voor sterke teruggang…

Als de angst voor een verdere escalatie van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog verder afneemt, kunnen risicovollere beleggingscategorieën zoals aandelen nog wel wat verder herstellen. Het zeer negatieve beurssentiment lijkt immers een ‘contra-indicator’ (indicatie dat het juist de ándere kant op kan gaan). Op basis van de huidige macro-economische cijfers is er in ieder geval geen enkele reden om een recessie te voorspellen voor de VS, en al helemaal niet, nu de Fed wat minder hard op de rem lijkt te willen trappen. Ook uit China zijn de berichten helemaal zo slecht nog niet: daar wordt verder gestimuleerd via de bankensector en grote infrastructuurprojecten (uitbreiding treinverbindingen). En dan hebben we het wel over de twee grootste economieën van de wereld. De huidige situatie is vergelijkbaar met begin 2016. Ook toen werd er (naar achteraf bleek ten onrechte) gevreesd voor een sterke economische teruggang.    

Nikkei-index (+2,5%) maakt verlies van vrijdag weer goed

Zoals gezegd, zie ik vanmorgen alleen maar groene koersen van Aziatische indices op mijn koersenscherm. In reactie op de hogere beurzen in Europa en Wall Street is het sentiment er vanmorgen positief. Beleggers hebben hoop op een goede afloop van de Chinees-Amerikaanse handelsbesprekingen in Beijing. De Nikkei-index in Tokio is vanmorgen 2,5% hoger gesloten en heeft daarmee het verlies van vrijdag weer weggewerkt. De Hang Seng index in Hongkong koerst 0,7% hoger en de beurs van Shanghai noteert een plus van 0,8%. De Kospi-index in Seoel is 1,3% hoger gesloten. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment licht hoger. Ik verwacht dan ook een hogere opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere winkelomzetcijfers en fabrieksorders uit Duitsland. Ook krijgen we cijfers over de winkelverkopen in de eurozone van november. In de VS wordt vanmiddag de ISM Non-Manufacturing Index (inkoopmanagersindex van de dienstensector) gepubliceerd. Er wordt een daling van 60,7 naar 59 punten verwacht. 

Fijne week! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3012,83 op EURO STOXX 50 10,1 3,28 3,30 +17,08 % Koop Sprinter
Sprinter Long 2740,0 op EURO STOXX 50 4,9 6,75 6,77 +7,81 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3560,0 op EURO STOXX 50 9,7 3,42 3,44 -12,50 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3929,35 op EURO STOXX 50 5,4 6,10 6,12 -7,42 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 7 januari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.