Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Wachten op nieuws uit Beijing

dinsdag 8 januari 2019

Even een pas op de plaats. In afwachting van de resultaten van de handelsbesprekingen tussen de VS en China in Beijing gisteren, namen beleggers wat winst na de flinke koerssprong van afgelopen vrijdag. 

Europese consument blijft portemonnee trekken

Beter dan verwachte winkelomzetcijfers uit Duitsland en de eurozone maakten weinig indruk. In de eurozone gaven consumenten in november 0,6% meer uit in de winkels dan in de maand ervoor. Analisten hielden rekening met een stijging van 0,2%. Verder werden de cijfers over oktober bijgesteld van een 0,3% hogere omzet naar +0,6%. Hogere lonen en een lagere olieprijs versterken het optimisme onder consumenten in de eurozone, die de portemonnee dus gewoon bleven trekken. Beurssentiment en bestedingsgedrag komen vaak niet overeen. Dit belooft veel goeds voor de decemberomzetcijfers en neemt enigszins de angst weg voor een sterke terugval van de economische groei. 

Energieaandelen stijgen nauwelijks op duurdere olie

Ook de beleggersbarometer van Sentix, die het beurssentiment in de eurozone aangeeft, is deze maand minder gedaald dan verwacht. De vertrouwensindex daalde weliswaar van -0,3 naar -1,5 punten gedaald, maar er werd gerekend op een daling naar -2 punten. Maar, zoals gezegd, was het gisteren vooral wachten op nieuws uit Beijing, waar tot het sluiten van de Europese beurzen nog niets te melden was over de Chinees-Amerikaanse besprekingen. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,2% lager, waarbij er net iets meer aandelen hoger sloten dan lager. Opmerkelijk was dat, ondanks een verdere stijging van de olieprijs, aandelen uit de sector energie nauwelijks hoger de dag uit gingen. Bijna alle Europese aandelenmarkten sloten de eerste dag van de week (bij lage omzetten) met verlies. Alleen de Spaanse en Italiaanse beurs sloten hoger.

‘Bund’ kruipt omhoog naar 0,22%

Op de obligatiemarkt was het ook rustig. De ‘Bund’, beleggersjargon voor de rente op Duitse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar (en toonaangevend voor de obligatiemarkt) schommelde de hele dag rond het slot van vrijdag. Hij eindigde 1 basispuntje hoger op 0,22%. De euro werd tenslotte iets sterker tegenover de dollar op $1,147 (EUR/USD).

Wall Street iets hoger. S&P 500-index: +0,7%, Nasdaq: +1,3%

Ook op Wall Street kabbelde de markt gisteren, bij gebrek aan richtinggevend nieuws, rond de slotstanden van vrijdag. Wel viel de ISM Non-Manufacturing Index, de inkoopmanagersindex van de dienstensector, iets tegen bij de verwachting. Deze index is in december gedaald van 60,7 naar 57,6 punten. Dit is lager dan de verwachte daling naar 58,5 punten maar een stand boven de 50 wijst nog steeds op een aantrekkende groei van de veruit grootste economische sector in de VS. Bovendien steeg de deelindex voor nieuwe orders naar 62,7. De cijfers maakten weinig indruk op beleggers. Na een weifelende start vond Wall Street onder aanvoering van aandelen uit de sector dagelijkse consumentengoederen (sectorindex: +2,4%) en de sector energie (+1,3%) de weg weer omhoog. De S&P 500-index boekte een winst van 0,7%. De Nasdaq won 1,3%. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 3 basispunten naar 2,70%. De 2-jaarsrente steeg 5 basispunten naar 2,54%.

Iets hogere opening in Europa te verwachten

Volgens de Amerikaanse minister van Handel, Wilbur Ross, zijn de vooruitzichten voor een handelsakkoord tussen de VS en China goed. Vandaag wordt er verder gesproken in Beijing. Desondanks zie ik hier en daar ook wat lichte verliezen op de koersenborden in Azië. De Nikkei-index in Tokio koerst wel hoger. Geholpen door een zwakkere Japanse yen staat er op het moment van schrijven een plus van ruim 1%. De Hang Seng-index in Hongkong schommelt rond het slot van gisteren en de beurs van Shanghai verliest licht: -0,3%. De Kospi-index in Seoel verliest 0,6%. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment iets hoger dan gisteren. Ik verwacht dan ook een iets hogere opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere inflatiecijfers uit Nederland, cijfers over fabrieksorders uit Duitsland en vertrouwenscijfers uit de eurozone. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere de vertrouwensindex van het Amerikaanse MKB en het aantal openstaande vacatures in november. Ondertussen wachten we op meer nieuws uit Beijing. 

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 161,56 op Bund Future 10,2 17,52 17,54 +0,06 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 143,64 op Bund Future 5,0 35,43 35,45 +0,03 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 186,24 op Bund Future 24,2 7,39 7,41 -0,13 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 186,24 op Bund Future 24,2 7,39 7,41 -0,13 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 8 januari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.