Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Kans op verder koersherstel, mits besprekingen China-VS goed blijven gaan

woensdag 9 januari 2019

“Talks with China are going very well!" aldus president Donald Trump in een tweet die hij gistermiddag (onze tijd) de wereld instuurde. Niet vreemd dus, dat beleggers gisteren opgetogen reageerden en de wereldwijde aandelenmarkten verder opveerden. 

Duitse industriële productie krimpt bijna 5%

Tegenvallende resultaten van Samsung eerder op de dag en een veel groter dan verwachte afname van de industriële productie in Duitsland in november (-4,7% op jaarbasis tegenover -0,8% verwacht) had weinig invloed op de positieve stemming. Beleggen is immers vooruitkijken. De kans is overigens best groot dat Duitsland in het laatste kwartaal van 2018 in een recessie is beland (twee opeenvolgende kwartalen met krimp). In het derde kwartaal was er namelijk al een krimp van 0,2%. Niet voor niets was de Duitse hoofdindex Xetra DAX vorig jaar met een daling van ruim 18% een van de slechtst presterende indices in Europa. De tegenvallende industriële productie kan volgens berichten trouwens voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de lage waterstanden in de rivieren, die inmiddels weer voldoende gevuld zijn.

Hogere aandelenkoersen te verwachten bij akkoord over schuldplafond VS

Veel belangrijker zijn de resultaten van de onderhandelingen tussen de VS en China over de onderlinge handelsrelaties die vandaag weer verder worden vervolgd in Beijing. Ik verwacht dat het niet lang zal duren voordat er akkoord zal worden bereikt en president Trump dit met veel gejuich zal presenteren. Maar eerst moet de impasse rond het verhogen van het schuldenplafond van de Amerikaanse federale overheid nog worden doorbroken. Hier lijkt nog weinig zicht op, gezien de felle televisietoespraken van gisteravond hierover voor de nationale nieuwszenders van eerst de president en vervolgens de Democratische oppositieleiders in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Maar als ook hier resultaat zou worden geboekt, is een verdere ‘risk-on’-beweging op de beurzen aannemelijk.

Recessieangst eurozone neemt af

Gisteren namen beleggers al een voorschot op een positieve uitkomst. De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 0,9% onder aanvoering van aandelen uit de sector duurzame consumentengoederen (+1,9%), die kunnen profiteren van een herstel van de economische groei. Alleen aandelen uit de sector communicatiediensten (-0,3%) eindigden lager. Op de obligatiemarkt steeg de Duitse 10-jaarsrente met ruim 6 basispunten naar 0,285%. De stijging is iets vertekend door de overstap naar een andere 10-jaarsobligatie, die de komende tijd als maatstaf geldt voor de 10-jaarsrente, maar ook de rentes op andere eurostaatsobligaties liepen wat op. De euro sloot vrijwel onveranderd op $1,145. Een vat Brentolie werd ruim 2% duurder. De angst voor een sterke vertraging van de economische groei in de eurozone is wat afgenomen. Ook wordt verwacht dat de productiebeperking door de Opeclanden (plus Rusland) het aanbod iets zal beperken.  

Vertrouwensindex Amerikaanse MKB-ondernemers valt mee tegenover verwachtingen

Net als op de Europese beurzen werden ook op Wall Street de gunstige berichten over de handelsbesprekingen in Beijing positief opgepakt. Vooral midcaps en smallcapaandelen deden het goed en sloten gemiddeld 1,6% hoger (Russell 2000-index). Ook de goede verkoopcijfers van vliegtuigfabrikant Boeing over 2018 gaven steun aan het positieve sentiment. Verder is de vertrouwensindex van het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf in december minder sterk gedaald van verwacht. Deze index daalde van 104,8 naar 104 punten, terwijl er door analisten werd gerekend op een daling naar 103 punten. Dit is een belangrijke indicator voor de Amerikaanse economie omdat het MKB veruit de grootste werkgever is en de consumptie een groot deel van de economische groei in de VS bepaalt. De S&P 500-index boekte gisteren een winst van bijna 1%. De Nasdaq en de Dow Jones-index deden het net iets beter. Vooral vastgoedaandelen (+1,8%) waren gevraagd na de flinke koersdaling in de afgelopen weken. Best opvallend, want de Amerikaanse 10-jaarsrente ging gisteren 3 basispunten omhoog naar 2,73%. Meestal pakt een hogere obligatierente namelijk ongunstig uit voor vastgoedaandelen. 

Positieve stemming in Azië, overheidsstimulering China 

De positieve stemming krijgt vanmorgen een vervolg op de Aziatische beurzen. Ik zie alleen maar dikke plussen op mijn Bloomberg-koersenscherm. Berichten over meer economische stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid om de consumptie te bevorderen, geven nog eens een extra boost aan het positieve sentiment. Dat is niet alleen goed nieuws voor de Chinese beurzen maar ook voor de financiële markten in de rest van de wereld. Ik zie veel gelijkenis met de periode eind 2015 - begin 2016, toen de angst voor een sterke groeivertraging in China achteraf gezien ongegrond bleek, omdat er door de Chinese overheid en de centrale bank flink werd gestimuleerd. In reactie schieten vooral de koersen van Chinese autofabrikanten omhoog vanmorgen. De Japanse Nikkei-index is zojuist 1,1% hoger gesloten en de Hang Seng-index in Hongkong koerst 2,2% hoger. De beurzen op het vasteland van China staan rond de 0,8% hoger. De Kospi-index in Seoel is bijna 2% hoger gesloten onder aanvoering van het aandeel Samsung, dat bijna 4% hoger sloot. Blijkbaar zijn de vooruitzichten toch niet zo slecht als beleggers gisteren in eerste instantie concludeerden uit de bedrijfscijfers…

Is huidige scepsis als ‘contrair’ signaal op te vatten? 

De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment licht hoger. Ik verwacht dan ook een hogere opening van de Europese beurzen. Wel proef ik nog veel scepsis bij beleggers over de houdbaarheid van het koersherstel van de afgelopen dagen. Geredeneerd vanuit de gedachte dat dit ook als ‘contrair’ (dus tegenovergesteld) signaal kan worden opgevat, sterkt dat mijn gedachte dat de aandelenmarkten nog verder kunnen herstellen. Mits er in Beijing geen kink in de kabel komt natuurlijk… 

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere cijfers over de industriële productie in Nederland en handelscijfers uit Duitsland. Verder krijgen we consumentenvertrouwenscijfers uit Frankrijk en worden in de VS vanavond de notulen van de laatste beleidsvergadering van de centrale bank gepubliceerd. Misschien dat we nog wat meer hints krijgen op een mogelijk trager tempo van verdere renteverhogingen. 

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 507,22 op AEX 10,1 5,53 5,55 +0,54 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,84 op AEX 5,0 11,17 11,19 +0,27 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 616,6 op AEX 9,9 5,68 5,70 -1,04 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,5 12,43 12,44 -0,48 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 9 januari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.