Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Op weg naar lagere niveaus

donderdag 10 januari 2019

De huidige herstelbeweging in het zeerkortetermijnbeeld is krachtig. Toch blijft de grotere trend neerwaarts gericht en is de kans groot dat in de komende dagen een volgende lagere top wordt gevormd.  

Met een intraday-top gisteren bij 499 is de AEX een oude bekende weerstand genaderd, de voormalige oktoberbodem van 500,45. Ook ligt hier (501) het 50%-Fibonacci-retracementniveau van de forse neerwaartse beweging die we in de decembermaand zagen. Toen viel de AEX bijna 60 punten terug vanaf de lagere middellangetermijntop bij 530 tot aan de 472,20 van eind december. Dit was destijds opnieuw een vrije val beweging die we in 2018 vaker hebben gezien. De huidige herstelbeweging zorgt er inmiddels voor dat de AEX in ongeveer 2 weken tijd ongeveer 27 punten is opgelopen. We zien inmiddels weer de nodige opwaartse euforie in de markt komen. Steeds meer beleggers en analisten krijgen een positieve inslag voor de komende periode en gaan er zelfs al vanuit dat de bodem is gezet bij 472. Ook wordt de wijsheid uit de kast gehaald dat ‘zoals de eerste handelsweek van januari verloopt, zo ook de rest van het jaar verloopt’. Dit geeft naar mijn mening aan dat de dalende trend zeker nog niet ten einde is en een vervolg zal krijgen in de komende maanden. Krachtige herstelbewegingen zijn normaal in volatiele markten, vooral als daarvoor forse neerwaartse bewegingen hebben plaatsgevonden. De trend blijft neerwaarts gericht en pas in het laatste kwartaal van 2018 werd de bijna 10-jaar durende bullmarkt afgebroken. Hiermee is voor 2019 een neerwaartse ruimte gecreëerd richting de zone 400 – 410. Het is natuurlijk onmogelijk te zeggen hoelang en tot hoever een trend door zal zetten. We moeten dan ook vooral deze trends in de gaten houden.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

489,50 / 477 / 474,30 / 472,20 / 466

500,45 - 501 / 508,60 / 511 – 512

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 9 januari 2019, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Dalende langere trend intact 

Ik acht de kans groot dat ondanks een aantal krachtige herstelbewegingen in 2019, de trend voorlopig neerwaarts gericht zal blijven. Het jaar 2018 is een klassiek overgangsjaar gebleken met de vorming van een groot topvormingsproces zoals we in 2015 ook zagen. Destijds viel de AEX ongeveer 25% terug, maar vormde uiteindelijk een zeer belangrijke hogere langetermijnbodem bij 378 begin 2016. De huidige terugval zorgde voor een doorbraak onder deze sinds 2009 aanwezige stijgende langetermijnbodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. De huidige terugval vanaf de jaartoppen van 2018 is tot op heden dus minder groot, maar heeft dit keer wel het einde van de bullmarkt ingeluid. Vanaf de genoemde 2016-bodem bij 378 ontstond een krachtige en 2 jaar durende versteilingsfase die zorgde voor een steeds verder oplopende euforie onder beleggers. Ik gaf destijds al aan dat dit een zeer risicovolle situatie was. We zagen een jaar geleden de eerste vermoeidheidsverschijnselen in de langere trends. De bovenkant van het 10 jaar durende trendkanaal werd al niet meer behaald en na een blow-off beweging in januari 2018 werd uiteindelijk de steile en 2 jaar durende versteilingsfase neerwaarts gebroken. Een duidelijke eerste verzwakking in het langetermijnbeeld. Voor het eerst in 2 jaar zagen we toen een krachtige correctie die groter was dan 6%. Met een vrije val beweging viel de AEX toen precies 10% terug. In de eerste helft van 2018 werd toen een steeds sterker wordende toppenzone ontwikkeld rond de 574. De drie toppen in zes maanden tijd gingen allen gepaard met de vorming van toppatronen op de maandgrafiek, zoals een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover. In augustus vorig jaar heb ik voor het eerst in jaren mijn langetermijnvisie verlaagd naar Neutral en in het laatste kwartaal van 2018 verder verlaagd naar Short. De bullmarkt kwam na dit topvormingsproces toen ten einde met de neerwaartse doorbraak onder de bijna 10 jaar durende stijgende bodemlijn. Opvallend en bevestigend, is het feit dat we in bijna alle indices deze neerwaartse doorbraken hebben gezien en de nieuwe bearmarkt zeer breed wordt gedragen. 

Realistische kans op volgende neerwaartse versteiling 

Hierboven noemde ik het januari-effect dat momenteel door velen wordt aangehaald als positief signaal voor het verdere verloop dit jaar. Vorig jaar vond in de eerste week en uiteindelijk in de eerste 3 weken van januari ook een krachtige opwaartse beweging plaats die destijds een klassieke blow-off beweging betrof (een laatste steile opgaande kortetermijnbeweging voordat een stijgende langere trend wordt gebroken). Het januari-effect, zoals meerdere wijsheden geregeld uit de kast worden gehaald, is naar mijn mening totaal niet relevant. Belangrijker is om de trend in de gaten te houden. Vanaf de laatste test van de belangrijke toppenzone, de 576,90 in juli, zien we een dalende trend die al zorgde voor een daling van ruim 104 punten in zes maanden tijd. Inmiddels zien we een aanzienlijk aantal raakpunten langs deze dalende toppenlijn. De laatste lagere toppenzone werd in november en december gevormd bij 530 – 534,20. Pas een slot hierboven zou een eerste verbetering in het technische middellangetermijnbeeld zien. Eind december werd de onderkant van dit 6 maanden durende trendkanaal onder druk gezet waarbij ook een dalende wig werd gevormd. Dit was de opmaat voor de huidige herstelbeweging nadat de toppenlijn van het wigpatroon enkele dagen geleden opwaarts werd gebroken. Inmiddels zijn ook 2 van de 4 eerdere neerwaartse gaps gesloten. De volgende openstaande gap ligt tussen de 511,85 en 516. Daaronder liggen verder nog het dalende 50-daags gemiddelde bij 508,60 en de genoemde 500,45. Ik acht de kans groot dat op korte termijn een volgende lagere top gevormd zal worden waarna de neerwaartse druk richting de bodem (472,20) en lager (zone 458 – 466) weer toe kan nemen. Zolang de volgende lagere top onder de sinds juli dalende toppenlijn (nu 521), blijft de kans realistisch op een volgende neerwaartse versteiling in het 1e kwartaal van 2019.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 521,01 op AEX 10,0 5,77 5,79 -0,34 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 463,38 op AEX 5,0 11,53 11,55 -0,09 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 633,24 op AEX 10,0 5,73 5,75 +0,35 % Koop Sprinter
Sprinter Short 678,0 op AEX 5,0 11,45 11,46 +0,17 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 10 januari 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.