Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Zwakke dollar gunstig voor vrijwel alle beleggingscategorieën

vrijdag 11 januari 2019

Het beursklimaat lijkt op dit moment gunstig voor risicovollere beleggingen zoals aandelen. Twee factoren: centrale banken, die de voet iets van de rem halen en positieve berichten over de handelsbesprekingen tussen de VS en China. 

Krijgt Trump zijn muur?

Eind deze maand, op 30 en 31 januari, reist de Chinese vicepremier Liu He naar Washington om verder te praten over een handelsakkoord. Misschien dat er tegen die tijd ook een politieke oplossing is voor het verhogen van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Voorlopig heeft president Trump echter nog geen geld van het Congres gekregen voor de bouw van een muur tussen de VS en Mexico. Hij dreigt nu met het uitroepen van de noodtoestand om toch overheidsgeld beschikbaar te krijgen. Wordt vervolgd. 

Brexit blijft boven de markt hangen

Verder hangt natuurlijk ook de brexit nog boven de markt, al lijken beleggers daar niet zo van onder de indruk. Het is ook lastig om je daar als belegger op voor te bereiden via je beleggingen. Het kan ook nog alle kanten op. Ondertussen wordt door beleggers de spreekwoordelijke muur van zorgen gewoon verder beklommen en is grootste paniek wel achter de rug. Sinds het recente dieptepunt op 24 december is de wereldwijde aandelenindex alweer ruim 8% gestegen en staat deze weer op het niveau van eind oktober. Het kan snel gaan.

Franse industriële-productiecijfers van november (-1,3%) vallen tegen

Gisteren deden beleggers het even rustiger aan, in afwachting van nieuwe impulsen en maakten de koersen een pas op de plaats. Het leek er lang naar uit te zien dat de Europese beurzen met verlies zouden sluiten, maar aan het einde van de kalme handelsdag kwam er toch nog een plusje op de koersborden. Met uitzondering van de Franse hoofdindex CAC 40 sloten alle beurzen met winst. De stemming op de beurs in Parijs werd gedrukt door tegenvallende industriële-productiecijfers van november (-1,3% maand op maand tegenover 0% verwacht). De economische gevolgen van de protesten  van de 'gele hesjes' is toch wat groter dan verwacht. 

Europese aandelen iets hoger, Duitse rente iets lager

De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 0,3.% onder aanvoering van de nutsbedrijfssector (+1,2%), op de voet gevolgd door aandelen uit de sector financiële waarden (+0,9%). Onderaan de prestatieranglijst van sectorindices stond de IT-sectorindex, die 0,5% verloor. Op de obligatiemarkt lag de rente op ‘veilige’ staatsobligaties wat onder druk. De Duitse tienjaarsrente, de ‘Bund’ in beleggersjargon, sloot 2 basispunten lager op 0,26% terwijl risicopremies op bedrijfsobligaties (en daarmee de marktrentes) licht opliepen. De euro sloot iets lager op 1,151 tegenover de dollar. 

Kerstomzetten winkelketens VS stellen teleur, aandeel Macy’s verliest 17,7% 

Ook op Wall Street gingen de aandelenkoersen lager uit de startblokken maar herstelden deze, net als de Europese aandelenmarkten, tegen het einde van de handelsdag. De S&P 500-index sloot met een winst van 0,5%. Ook hier waren het vooral nutsbedrijven (+1,4%) en beursgenoteerde vastgoedaandelen (+1,6%) die de kar trokken. De koersen van grote winkelketens lager echter onder druk, in reactie op tegenvallende kerstverkopen van onder andere Macy's (-17,7%). De inmiddels flink gestegen olieprijs hield goed stand en liep zelfs nog wat verder op. Het blijft bijzonder om te zien hoe snel angst voor lagere koersen kan omslaan naar angst om de boot missen. Sentimentsindicatoren zijn daarom vaak een  contra-indicator (voorbode van tegenovergestelde beweging). De rentes op Amerikaanse staatsobligaties liepen iets op, ondanks gematigde uitspraken van Fed bestuurders, die hinten op minder renteverhogingen. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 3 basispunten naar 2,74%. We verwachten dat deze nog wel wat verder kan oplopen.         

Zwakke dollar gunstig voor praktisch alle beleggingscategorieën

Als ik op mijn Bloomberg-koersenscherm kijk, zie ik overwegend groene, dus hogere koersen op de Aziatische beurzen. De Nikkei-index in Tokio is 1% hoger gesloten en de Kospi-index in Seoel boekt vanmorgen een winst van 0,6%. De Hang Seng-index in Hongkong koerst 0,4% hoger en de indices op het vasteland van China schommelen rond plus 0,5%. De wisselkoers van de Chinese yuan trekt vanmorgen verder aan tegenover de dollar en staat op 6,75 (USD/CNY). Dat is het hoogste niveau sinds juli vorig jaar. De yuan is op weg naar de beste week sinds 2005. Sterkere valuta's van opkomende markten tegenover de dollar zijn positief voor de koersen van zowel aandelen als obligaties uit opkomende markten, die veelal ook in dollars leningen hebben afgesloten. Zowel aandelen als obligaties uit opkomende markten hebben we op een ‘overweging’ in de tactische vermogensverdeling van onze beleggingsstrategieën. Eigenlijk is een zwakke dollar goed voor vrijwel alle beleggingen, met uitzondering van de dollar zelf natuurlijk. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven vrijwel onveranderd. Ik verwacht dan ook een vlakke tot licht hogere opening van de Europese beurzen. 

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere industriële-productiecijfers uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Verder verwachten we inflatiecijfers uit de VS. Voor december wordt -0,1% ten opzichte van november verwacht, als gevolg van de toen iets lagere olieprijs. De kerninflatie, dus de inflatie exclusief de sterker schommelende prijzen van energie en voedsel, zal naar verwachting op +0,2% zijn uitgekomen. Op jaarbasis wordt een plus van 1,9% respectievelijk 2,2% (kerninflatie) verwacht. 

Alvast een heel goed weekend! 

Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 532,42 op AEX 10,0 5,87 5,89 -3,92 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 474,44 op AEX 5,0 11,67 11,69 -2,01 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 646,91 op AEX 10,0 5,87 5,89 +3,89 % Koop Sprinter
Sprinter Short 694,0 op AEX 5,0 11,75 11,76 +1,91 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 11 januari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.