Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Lagere top in de maak?

maandag 14 januari 2019

Tot hoever zal de huidige herstelbeweging in het zeerkortetermijnbeeld doorzetten? Deze herstelbeweging is inmiddels bijna 3 weken onderweg en loopt naar mijn mening op zijn laatste benen. Wees alert op een omkeer.  

Eind vorige week testte de AEX tijdens de huidige opgaande kortetermijnbeweging de voormalige oktoberbodem van vorig jaar bij 500,45. Hiermee vond destijds de eerste test van de cruciale steunzone in het langetermijnbeeld plaats. Een steunzone die eind 2018 werd gebroken wat toen het einde van de bijna 10 jaar durende bullmarkt betekende. Dit betekent verder ook dat de AEX zijn 50%-Fibonacci-retracementniveau heeft getest van de vrije val beweging die in december 2018 plaatsvond. In die maand viel de AEX bijna 60 punten terug vanaf de volgende lagere top in het middellangetermijnbeeld bij 530 tot aan de 472,20 op 27 december. Hiermee werd het al 6 maanden durende en brede dalende trendkanaal kortstondig aan de onderkant verlaten. Toch bleek dit trendkanaal te sterk om een volgende neerwaartse versteiling door te zetten en bleek deze doorbraak een kortstondige overshoot te zijn. Ondanks de krachtige herstelbeweging in de eerste weken van dit jaar blijft het neerwaarts gerichte technische beeld dus intact. Pas een structurele doorbraak boven de vorige lagere toppenzone van 530 – 534 zou de eerste verbetering opleveren. In dat scenario blijft het neerwaarts gerichte langetermijnbeeld nog steeds intact, maar zal het aanzienlijk langer kunnen duren voordat de meest recente bodems verder worden verlaagd. Als we overigens kijken naar veel andere indices dan lijken de huidige oplevingen slechts een terugtest te zijn naar de voormalige stijgende bodemlijnen danwel de neklijn van grote afgeronde en neerwaartse gerichte hoofd-schouderpatronen. Een klassieke terugtest. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

492,20 / 477 / 473,50 / 472,20 / 466

500,45 - 501 / 508 / 511 – 512

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 11 januari 2019, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Tot hoever zal de AEX kunnen dalen in 2019 in deze bearmarkt? 

Voor dit jaar houd ik een doelzone aan van 400- 410. Het is echter onmogelijk te zeggen waar en wanneer een nieuwe bearmarkt precies zal eindigen. Toch verwacht ik dat deze in 2019 zal doorzetten naar lagere niveaus waarbij de tussentijdse herstelbewegingen wel krachtig en fors kunnen zijn. Na een lange en krachtige bullmarkt sinds 2009 is deze in de laatste maanden van 2018 definitief beëindigd. We zagen begin 2018 al de nodige tekenen die wezen op het einde van deze bullmarkt. Zo werd de bovenkant van het zeer brede en 10 jaar durende trendkanaal al niet meer bereikt. Na een klassieke blow-off beweging in de eerste weken van 2018 vond eind januari de eerste duidelijke verslechtering plaats. Als we namelijk keken naar de bewegingen sinds begin 2016 was er sprake van een krachtige opwaartse versteiling vanaf de laatste belangrijke langetermijnbodem bij 378 (februari 2016). In 2 jaar tijd steeg de AEX toen ruim 50% zonder forsere correctieve tegenreacties. De grootste neerwaartse tegenreacties bedroegen in die periode ongeveer 6%. Ook zagen we de euforie onder beleggers en analisten steeds verder toenemen. Dit was een zeer risicovolle cocktail die we vaak aan het einde van een bullmarkt zien. Eind januari werd toen deze 2 jaar durende stijgende bodemlijn neerwaarts gebroken wat zorgde voor de eerste vrije val beweging van 10% in lange tijd. Uiteindelijk bleek 2018 een duidelijk overgangsjaar te worden van een stijgende naar een dalende trendmatigheid. Zo werd in het eerste half jaar een drievoudige toppenzone gevormd, nipt boven mijn oude doelzone van ongeveer 564. Hij vormde rond de 574 een drievoudige toppenzone waarbij elke top gepaard ging met een groot toppatroon in de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover gevormd. In augustus heb ik voor het eerst in jaren mijn langetermijnopinie verlaagd naar Neutral en eind vorig jaar naar Short. Met zowel de doorbraak onder de zone 516 – 517, evenals de beweging onder de sinds 2009 stijgende bodemlijn werd de bullmarkt uiteindelijk neerwaarts gebroken en zorgde voor een verdere neerwaartse impuls eind vorig jaar naar de 472,20. We zien overigens bijna alle indices in een neerwaartse trend bewegen waarbij grote toppatronen werden afgerond. Ook wordt deze daling zeer breed gedragen door bijna alle sectoren. 

Vandaag eindsignaal van stijgende kortetermijnbeweging? 

We zien nog genoeg euforie in de markt. De positieve bewegingen in de eerste weken van januari wordt door velen aangegrepen als positief ‘januari-effect’. Vaak wordt dan aangehaald dat zoals de eerste week van januari verloopt zo ook het hele jaar zal verlopen. De vorige keer dat we een vergelijkbare stijging in de eerste weken van januari zagen, was echter in 2018. Ik kijk vooral naar de trends en omkeerpatronen en deze zijn neerwaart gericht. De bovenkant van het sinds juli (vanaf de 576,90-top) dalende trendkanaal ligt momenteel bij 519,90. Een structurele doorbraak hierboven zou een verbetering zijn en de weg vrijmaken voor een test van de belangrijke vorige lagere toppenzone van 530 – 534. Deze dalende toppenlijn kent over de afgelopen 6 maanden overigens een flink aantal belangrijke raakpunten. Een test is niet uit te sluiten, maar ik acht de kans realistisch dat we in de komende week een lagere top onder de dalende toppenlijn kunnen maken. Een belangrijke richtzone is daarbij de 2e neerwaartse gap die in december werd gemaakt tussen de 511,50 en 516 waaronder ook het dalende 50-daags gemiddelde is te vinden bij 508. Deze krachtige opwaartse beweging werd overigens gestart na de overshoot onder de onderkant van het langere dalende trendkanaal waarbij een grote en forse dalende wig opwaarts werd gebroken. Als we kijken naar de situatie sinds de decemberbodem zien we overigens ook de contouren van een stijgende wig waarbij de bodems sneller oplopen dan de toppen. Deze opgaande bodemlijn is nu te vinden bij 496 en kan vandaag al worden gebroken. Dit zou mogelijk het eindsignaal van deze opgaande kortetermijnbeweging kunnen inluiden waarna de neerwaartse druk weer kan toenemen richting de eerdere bodems. 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 520,18 op AEX 10,0 5,77 5,79 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 471,0 op AEX 5,0 11,50 11,51 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 631,86 op AEX 10,1 5,69 5,71 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 677,0 op AEX 5,0 11,49 11,50 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 14 januari 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.