Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Brexitdeal verpletterd, weinig reactie op markten

woensdag 16 januari 2019

Goedemorgen. Je hebt verliezen en verpletterd worden. Dat laatste is gebeurd met de brexitdeal van premier May. Met een overgrote meerderheid is het eerder bereikte akkoord over de brexit met de EU gisteravond massaal weggestemd in het Britse Lagerhuis. 

May moet komen met een plan B…

Op zich was het grappig om te zien hoe dat gaat, maar de uitkomst is minder leuk. Het verdere verloop van de brexit wordt er namelijk niet duidelijker op. Oppositieleider Corbyn diende direct een motie van wantrouwen tegen de regering in. Die motie zal het waarschijnlijk niet halen, maar dat betekent niet dat het daarna rustig zal worden. Premier May zal de komende dagen gesprekken voeren met de regeringspartijen en andere partijen om met een plan B te komen. Of dit gaat lukken is nog maar de vraag. 

… wat waarschijnlijk uitstel betekent

Een uitstel van de brexit, die voor 29 maart in de agenda staat, is het meest waarschijnlijke scenario. Zowel de EU als de meeste Britse politici zijn hier geen voorstander van. Nieuwe verkiezingen, een tweede referendum of het helemaal niet doorgaan van de brexit zijn mogelijke scenario's. Maar misschien komt er nog wel een konijn uit de hoge hoed. Heel veel voer voor de media, die ervan smullen, maar voor beleggers is het onmogelijk om je op één van de (on)mogelijke scenario's te positioneren. Wij kiezen er daarom voor om pas te reageren als er meer duidelijkheid is.

Weinig beweging in Britse pond

En zo denken andere beleggers er blijkbaar ook over. De reacties op het wegstemmen van de brexitdeal waren dan ook lauw. Het Britse pond leverde de winst van voor de stemming in en verzwakte iets. Maar van grote bewegingen of paniek is echt geen sprake. Het pond noteert nu 0,777 tegenover de dollar, gelijk aan de koers van maandag. Tegenover de euro is het pond licht verzwakt naar 0,88 maar ook dit stelt niet veel voor.

Lauwe reacties op Aziatische beurzen
 
De reactie op de Aziatische beurzen is zoals verwacht ook lauw. Mede door een iets sterkere wisselkoers van de yen en tegenvallende cijfers over Japanse machineorders in november (0% tegenover +3% verwacht) is de Nikkei-index 0,55% lager gesloten. De Koreaanse Kospi-index koerst 0,4% hoger in navolging van hogere slotkoersen op Wall Street. De Hang Seng-index noteert in Hongkong 0,1% hoger en de beurs van Shanghai schommelt rond het slot van gisteren. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan licht hoger en ik verwacht dan ook een iets hogere opening van de Europese beurzen.

Geen recessie in Duitsland
 
De meeste Europese beurzen sloten gisteren wat hoger. Het nieuws over nieuwe stimuleringsmaatregelen in China werd positief ontvangen. Dat de economische groei in Duitsland vorig jaar is teruggevallen tot 1,5% op jaarbasis, de laagste groei in vijf jaar, werd al verwacht. Als lichtpuntje kan worden aangehaald dat er bij onze oosterburen geen sprake is geweest van een 'technische' recessie. Na een krimp van 0,2% in het derde kwartaal is er in het laatste kwartaal weer een klein beetje groei geweest. Dit sterkt de gedachte dat de dip in Q3 tijdelijk is geweest, en dat met name de grootste problemen bij de Duitse auto-industrie achter ons liggen. Ook stroomt er weer voldoende water door de rivieren, wat het afgelopen kwartaal voor nogal wat logistieke problemen heeft gezorgd.

Europese beurzen sluiten hoger

De koerswinsten op de Europese aandelenbeurzen vielen na de Duitse groeicijfers iets terug, maar herstelden richting het einde van de dag, gesteund door een hogere opening van Wall Street. De Stoxx Europe 600-index sloot de dag met een winst van 0,35%. De beurs van Milaan sloot vrijwel onveranderd en werd gedrukt door lagere koersen van bankaandelen, in reactie op strengere eisen van de ECB voor de balansen van onder andere Italiaanse banken. 

IT-aandelen geven Wall Street impuls
 
Op Wall Street maakten beleggers zich niet druk om de perikelen rond brexit. Er werd gisteren vooral enthousiast gereageerd op de Chinese stimuleringsplannen die de tweede economie van de wereld een zet in de rug moeten geven. Vooral IT-aandelen waren gevraagd. De Nasdaq steeg maar liefst 1,7% en trok de S&P 500-index mee omhoog. Deze sloot met een winst van 1,1% voor de eerste keer sinds december weer boven 2600 punten. Meer koersstijging lijkt vandaag in het vat te zitten. Na een lagere opening sloot ook JP Morgan (+0,7%) hoger, ondanks iets tegenvallende kwartaalcijfers. Eenzelfde beweging zagen we maandag bij Citigroup. Veel slecht nieuws zit al in de koersen en het inprijzen van een recessie is toch echt overdreven. Dit biedt naar onze mening opwaartse ruimte voor aandelenkoersen. 

Rentecurve VS weer steiler

Op de obligatiemarkt steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente met 1 basispunt naar 2,71%. Inmiddels is het verschil tussen de 5- en 30-jaarsrente opgelopen naar 54 basispunten. Dit is het grootste verschil sinds februari vorig jaar. Ook de obligatiemarkt lijkt dus weer minder overtuigd van een recessiescenario. En dat lijkt me ook terecht. Maar ja, veel beleggers zullen pas overtuigd zijn als koersen weer een stuk hoger staan.

Agenda van vandaag      

Op de agenda van vandaag staan onder andere definitieve inflatiecijfers van december uit Duitsland. Veder verwachten we inflatiecijfers uit het VK en Italië. Uit de VS komt vanmiddag onder andere de stand van de huizenmarktindex en wordt het 'beige book' van de Fed gepubliceerd. Dat geeft ons inzicht in de stand van de Amerikaanse economie en hoe de Fed die beoordeelt. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere US Bancorp, Blackrock, Bank of America, Bank of New York Mellon en Goldman Sachs. Een drukke dag dus voor bankanalisten.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 495,77 op AEX 10,0 5,43 5,45 -3,03 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 440,78 op AEX 5,0 10,93 10,95 -1,53 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 596,0 op AEX 10,0 5,51 5,52 +2,80 % Koop Sprinter
Sprinter Short 644,0 op AEX 5,3 10,47 10,48 +1,55 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 16 januari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.