Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Waar eindigt de herstelbeweging?

maandag 21 januari 2019

Vorige week leek een dubbele top te zijn geplaatst net boven de 501. Vrijdag brak de AEX met een opwaartse gap direct hierboven en zette zijn herstelbeweging in het kortetermijnbeeld krachtig voort.  

De opwaartse doorbraak boven de dubbele top van 501,20 was afgelopen vrijdag tegen mijn verwachting in. Een dergelijke beweging mocht echter niet worden uitgesloten aangezien de AEX nog geen bevestiging had gegeven van een top in het kortetermijnbeeld onder de meest recente bodem bij 493,70. Wel zagen we vorige week dat een stijgende wig neerwaarts werd gebroken en meerdere toppatronen in het kortetermijnbeeld werden gevormd. Toch blijft er in het kortetermijnbeeld de nodige kracht aanwezig waarna met een forse opwaartse beweging en een opwaartse gap de AEX zijn herstelbeweging doorzette richting de volgende weerstandszone. Met een intraday-top bij 510,65 werd al bijna de zone 511 – 512 bereikt. Hier ligt niet alleen een oude horizontale weerstand maar ook de onderkant van de 2e neerwaartse gap die in de decembermaand werd gevormd. Dit is een brede neerwaartse gap die tussen de 511,85 en 516 ligt. In de maand december vond juist een krachtige neerwaartse beweging plaats van bijna 60 punten vanaf de volgende lagere top in de dalende trend bij 530 tot aan de 472,20 op 27 december. Met deze jaarbodem werd zelfs kortstondig de onderkant van het brede dalende trendkanaal sinds juli gebroken. Dit bleek echter een vals signaal te zijn voor een verdere neerwaartse versteiling in het middellangetermijn beeld. Na deze valse doorbraak werd een vanaf de 530 dalende wig opwaarts gebroken wat het startsein was van de huidige opwaartse herstelbeweging. Tot op heden valt deze herstelbeweging nog steeds binnen de grenzen van de grote dalende trend sinds juli.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

506,20 / 500,50 – 502,80 / 493,70

511 – 512 / 516 / 517,70 / 518,70


Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 18 januari 2019, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Krachtige herstelbewegingen zijn normaal in een langere dalende trend 

Als we kijken naar het langere technische beeld zien we momenteel een normale terugtest na de cruciale neerwaartse doorbraak die in het laatste kwartaal van 2018 plaatsvond. In die periode rondde de AEX namelijk een groot topvormingsproces af onder de zone 516 – 517, een zone die in het eerste kwartaal van 2018 werd gevormd. Ook brak de AEX in het laatste kwartaal van vorig jaar onder de sinds 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. Deze doorbraak betekende toen het definitieve einde van de bijna 10 jaar durende bullmarkt. Deze beweging zagen we in de 2e helft van vorig jaar in de meeste indices. Toch zien we tijdens een dalende langere trend ook krachtige herstelbeweging en een toenemende volatiliteit. In mijn visie voor 2019 heb ik hier al aandacht aan besteed, waarbij de doelzone voor dit jaar bij de 400 – 410 ligt. De huidige opleving is naar mijn mening dan ook geen nieuwe opgaande beweging waarbij een volgende belangrijke langetermijnbodem bij 472,20 is geplaatst. We zagen sinds begin vorig jaar al de eerste duidelijke verzwakkingen ontstaan in het langetermijnbeeld. De AEX wist de bovenkant van het zeer brede en sinds 2009 stijgende trendkanaal niet meer te bereiken en brak eind januari onder de sinds 2016 stijgende bodemlijn. Deze bodemlijn startte bij 378 en zette een krachtige versteiling in die in 2 jaar tijd zorgde voor een stijging van ruim 50% zonder forsere tegenreacties in deze periode. Buiten de doorbraak onder deze bodemlijn een jaar geleden zagen we in de eerste helft van 2018 ook de vorming van een drievoudige toppenzone rond de 574. Daarbij ging elke top gepaard met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover gevormd. Pas in augustus, na de vorming van de 3e en hoogste top bij 576,90, vond een volgende duidelijke verzwakking plaats die ook zorgde voor de 1e verlaging van mijn langetermijnopinie in jaren tijd. De correcties werden steeds forser in 2018 waarna in juli een krachtig neerwaarts trendkanaal werd gevormd waarin de AEX zich nog steeds bevindt. Ook zagen we richting het einde van de zomermaanden een dead cross waarbij het 50-daags gemiddelde neerwaarts door het 200-daags gemiddelde breekt. Een belangrijk punt voor het topvormingsproces in 2018 was ook het feit dat de euforie onder beleggers steeds verder was toegenomen. Een duidelijk signaal dat we aan het einde van de bullmarkt zitten. De huidige en nog steeds aanwezige euforie onder beleggers geeft aan dat de dalende tendens naar mijn mening zeker nog niet ten einde is gekomen. 

Test weerstandszone 512 – 516, alert zijn op plotselinge neerwaartse draai 

De huidige herstelbeweging sinds eind december bedraagt inmiddels bijna 40 punten, een zeer krachtige herstelbeweging. Dit is tevens de meest krachtige herstelbeweging sinds de top in juli bij 576,90 op de borden werd gezet. Toch acht ik de kans op een draai groot binnenkort. Vorige week leek deze al plaats te vinden met de vorming van de toppenzone rond de 501. Toch wist de AEX de krachtige herstelbeweging tegen mijn verwachting in door te zetten en is hij aanbeland bij de volgende weerstandszone tussen de 512 en 516 waar een openstaande neerwaartse gap is te vinden. Voor het eerst in maanden sloot de AEX ook boven zijn dalende 50-daags gemiddelde. Toch zal een verdere verbetering pas optreden boven de sinds juli dalende toppenlijn. Deze is momenteel te vinden bij 517,70. Daarboven ontstaat ruimte naar de meest recente toppenzone van 530 – 534. Ook in dat scenario blijft het neerwaarts gerichte langetermijnscenario nog steeds intact, maar zal het aanzienlijk langer duren voordat de AEX de onderkant weer onder druk zal zetten. We moeten in de komende dagen dan ook zeer alert zijn op de vorming van eventuele toppatronen en de start van een krachtige neerwaartse beweging. Vanaf de decemberbodem is een nieuwe stijgende bodemlijn te trekken die vandaag bij 500,50 ligt. Een slot daaronder zou een top bevestigen. Verder ligt tussen de 500,50 en 502,80 de vrijdag gevormde opwaartse gap. De eerste steun is bij het 50-daags gemiddelde te vinden van nu 506,20. 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 520,18 op AEX 10,0 5,77 5,79 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 471,0 op AEX 5,0 11,50 11,51 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 631,86 op AEX 10,1 5,69 5,71 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 677,0 op AEX 5,0 11,49 11,50 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 21 januari 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.