Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Tweezers top

dinsdag 22 januari 2019

De krachtige opwaartse beweging stokte gisteren opnieuw met de vorming van een dubbele (tweezers) top bij 510,60. Toch zal de AEX een volgende top pas bevestigen onder de steil stijgende bodemlijn van nu 502.   

Als we kijken naar de gevormde candlestick van gisteren dan zien we de kleinste daguitslag tussen de intraday-top en bodem in lange tijd. Deze beweging bedroeg slechts 2 indexpunten. Vorige week zagen we al een aantal topvormingssignalen zoals de vorming van een dubbele top en de neerwaartse doorbraak uit een stijgende wig. Bij een dergelijk patroon stijgen de bodems sneller dan de toppen. Toch kwam er geen bevestiging van deze topvorming onder de meest recente bodem bij 493,70. Afgelopen vrijdag brak de AEX met een opwaartse gap en een forse opwaartse candlestick boven de gevormde dubbele top bij 501,20. Hiermee was een volgende fase ontstaan in de stijgende kortetermijntrend. Deze bedraagt inmiddels vanaf de decemberbodem ongeveer 38 punten. Hiermee was in eerste instantie ruimte ontstaan richting de onderkant van de voormalige 2e neerwaartse gap die in december werd gevormd tussen de 511,85 en 516. Ook zien we bij de 510 – 511 een oude bekende toppenzone uit 2015 als potentiele weerstand. De AEX stokte tot op heden bij 510,60. Opvallend daarbij is dat deze intraday-top zowel vrijdag als gisteren werd gevormd. Hierdoor is een nieuw toppatroon gevormd, een zogenoemde tweezers top. Ook nu geldt opnieuw dat nog bevestiging moet worden gegeven voordat we kunnen spreken van de vorming van de volgende lagere top in de dalende trend. Een eerste bevestiging wordt gegeven zodra de nieuwe stijgende bodemlijn met meerdere raakpunten sinds de decemberbodem wordt gebroken bij 502. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

505,70 / 502,80 / 502 / 500,50 / 493,70

510,60 / 511 – 512 / 516 / 517,20 / 518,70

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 21 januari 2019, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Ondanks de forse herstelbeweging blijft de grote dalende trend intact, een normale terugtest 

Ondanks dat de huidige stijging sinds de decemberbodem bij 472,20 de meest krachtige stijging betreft (38 punten) sinds de start van deze dalende trend in juli, blijft de neerwaartse trend intact in het langetermijnbeeld. In het 4e kwartaal vond daarbij de cruciale verzwakking plaats. In die maanden werd zowel het grote en 9 maanden durende topvormingsproces afgerond onder de zone 516 – 517 evenals de sinds 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek neerwaarts gebroken. De correctieve tegenreacties in zowel 2011 als in 2015 waren groter dan de huidige daling van ongeveer 103 punten vanaf de juli-top bij 576,90, maar tijdens de vorige zeer forse terugvallen bleef de AEX binnen de grenzen van de stijgende langetermijntrend. De doorbraak zorgde ervoor dat ik in het 4e kwartaal van 2018 mijn langetermijnopinie verder heb verlaagd naar Short. Voor dit jaar houd ik een voortzetting van de dalende trend richting de zone 400 – 410 aan. Mijn eerste verlaging in de langetermijnopinie (sinds medio 2009) vond in augustus plaats nadat de stijgende bodemlijn sinds maart werd gebroken. Vlak daarvoor zagen we al de vorming van de derde top rond de belangrijke toppenzone van 574. De overshoot hierboven in juli was slechts tijdelijk en zorgde opnieuw voor de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek bij deze toppenzone, namelijk een dark cloud cover. Eerder werden rond de 574 al een bearish engulfing en een shooting star gevormd. Belangrijk tijdens dit grote topvormingsproces was de eerste maand van 2018. Toen zagen we al de nodige verzwakkingen. De AEX wist hiervoor al niet meer de bovenkant van het bijna 10 jaar durende stijgende trendkanaal te bereiken en eind januari werd de sinds 2016 stijgende versteilingsfase neerwaarts gebroken. Deze versteiling zorgde vanaf de 2016 bodem bij 378 voor een opwaartse beweging van ruim 50% waarbij er alleen enkele kleine tussentijdse terugvallen van 5% tot 6% plaatsvonden. We zagen in die periode ook de euforie onder beleggers steeds verder toenemen. Dit zijn vaak duidelijke signalen dat een bullmarkt in zijn laatste fase zit. Ook de huidige en nog steeds aanwezige euforie onder beleggers zorgt er naar mijn mening voor dat de risico’s niet ten einde zijn gekomen en de neerwaartse trend door zal zetten in het lopende jaar.

Opwaarts potentieel lijkt beperkt, wees alert op een neerwaartse draai 

Belangrijk om te vermelden, is dat bijna alle indices in dezelfde dalende trend zitten als de AEX. De huidige herstelbeweging sinds december zorgt ervoor dat er belangrijke terugtesten plaatsvinden richting bijvoorbeeld de voormalige stijgende langetermijnbodemlijn danwel de bekende ‘pull back’ richting de eerder gebroken neklijn van grote topvormingspatronen. Dit zien we ook in de AEX waarbij de huidige opleving gezien kan worden als terugtest naar de onderkant van het voormalige topvormingsproces dat bij 516 – 517 is te vinden. Na de test en tijdelijke overshoot eind december van de onderkant van het sinds juli aanwezige dalende trendkanaal werd de in december gevormde dalende wig opwaarts gebroken. Dit was het startsein van de huidige herstelbeweging. Deze herstelbeweging bedraagt inmiddels 38 punten waarbij de AEX gisteren voor de 2e achtereenvolgende dag boven het dalende 50-daags gemiddelde sloot. Wel lijkt het opwaarts potentieel beperkt. Zoals gezegd ligt er een eerste weerstandszone tussen de 510 en 512 (onder andere de onderkant van een gap). Daarboven ligt bij 516 de bovenkant van de gap en de voormalige onderkant van het grote topvormingsproces. De bovenkant van het dalende trendkanaal ligt vandaag bij 517,20. Een slotdoorbraak hierboven maakt de weg vrij voor een beweging naar de toppenzone van 530 – 534. In dat scenario verandert de dalende trend niet in het langetermijnbeeld maar zal het aanzienlijk langer duren voordat de 472,20 weer onder druk gezet kan worden. Met de vorming van de tweezers top en de test van de weerstandszone is de kans aanwezig dat een volgende top in de maak is. Bevestiging treedt echter pas onder de 502.

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 520,18 op AEX 10,0 5,77 5,79 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 471,0 op AEX 5,0 11,50 11,51 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 631,86 op AEX 10,1 5,69 5,71 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 677,0 op AEX 5,0 11,49 11,50 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 22 januari 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.