Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Weinig handel op blue Monday; IMF verlaagt groeiramingen

dinsdag 22 januari 2019

Goedemorgen. Van een ‘blue Monday’ was gisteren geen sprake, maar het was wel een oersaaie handelsdag. Zonder de richting van het gesloten Wall Street werd er hier en daar wat winst genomen door beleggers.

Weinig handel zonder richting van Wall Street

De Europese beurzen bleven dicht bij huis. Zonder de richting van Wall Street, waar de computers uit bleven vanwege de viering van Martin Luther King Day, en bij gebrek aan richtinggevend nieuws waren de omzetten op de beurzen bijzonder laag. Amper de helft van de gemiddelde dagomzet in de afgelopen 30 dagen. Een dag om snel te vergeten dus. Een winstwaarschuwing van het Duitse Henkel (-9,75%) drukte de stemming en trok de DAX-index (-0,6%) omlaag. De andere Europese beurzen eindigden onveranderd tot iets lager. Na de flinke koersstijging van afgelopen vrijdag werd er hier en daar wat winst genomen. De Stoxx Europe 600-index eindigde met een verlies van 0,2%. Op de obligatiemarkt gebeurde ook niet veel. De Duitse 10-jaarsrente eindigde 1 basispuntje lager op 0,26%. De euro sloot vrijwel onveranderd tegenover de dollar op 1,137.

Opvallende verlaging groeiraming Duitsland

In een update van haar 'World Economic Outlook', verlaagde het IMF gisteren de wereldwijde groeiverwachting voor dit jaar en volgend jaar iets. Voor dit jaar wordt een groei van 3,5% verwacht (was 3,7%), voor volgend jaar een groei van 3,6% (was 3,7%). Deze bijstelling zag iedereen al van verre aankomen en was dus geen verrassing. Wat opviel was de flinke neerwaartse bijstelling voor Duitsland (van 1,9% naar 1,3%) vanwege, onder andere, de handelsoorlog en een paar specifieke problemen in de Duitse auto-industrie. Ook benadrukte het IMF dat de risico's ‘aan de onderkant’ liggen. Ook dat was geen verrassende conclusie die beleggers niet konden zien aankomen.

Wachten op nieuwe impulsen

Beleggers wachten op nieuwe impulsen en die kwamen zoals gezegd niet van Wall Street, waar de deuren van de handelsvloer gisteren gesloten bleven. Op de Aziatische beurzen was de stemming vanmorgen wat gedrukt. Het optimisme over een spoedig handelsakkoord tussen de VS en China is wat afgenomen, na berichten over moeizame onderhandelingen over, onder andere, intellectuele eigendommen. Volgende week komt de vicepresident van China naar de VS om verder te onderhandelen. Zolang er geen ondertekend akkoord op tafel ligt zullen markten volatiel blijven.

Lagere koersen in Azië, lagere opening Europa verwacht

Ondanks goede cijfers over de verkopen van Japanse woningen in december en redelijke winkelverkoopcijfers, verliest de Nikkei-index in Tokio 0,47%. Ook op de andere beurzen in Azië wordt vanmorgen wat winst genomen, na de flinke koersstijgingen in de afgelopen weken. In Seoel verliest de Kospi-index 0,3% en in Hongkong koerst de Hang Seng-index 0,9% lager. De beurzen op het vasteland van China noteren 1,2% lager. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan ongeveer 1% lager dan de slotkoersen van vrijdag. Ik verwacht dan ook dat de Europese beurzen straks lager van start zullen gaan.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere consumentenvertrouwenscijfers uit ons eigen land. Ik zie net dat deze index deze maand is gedaald van 9 naar 1 punt, terwijl de consumentenbestedingen in november met 2% op jaarbasis zijn gestegen. Het dalende consumentenvertrouwen wijst op lagere bestedingen, al is de correlatie niet heel sterk. Verder krijgen we werkloosheidscijfers uit het VK en wordt in Duitsland de ZEW-index, een indicator voor het vertrouwen van Duitse beleggers, bekendgemaakt. Voor die laatste wordt een daling van 45,3 naar 43 punten verwacht. Uit de VS komen vanmiddag onder andere cijfers over de verkopen van bestaande woningen in december. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere UBS, Logitech, Halliburton, Johnson & Johnson, IBM en Capital One. 

Fijne dag en succes met de 'horror sneeuwjacht'!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 10445,31 op DAX 9,9 11,63 11,64 +15,26 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 9360,15 op DAX 5,1 22,48 22,49 +7,35 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 12705,16 op DAX 9,8 11,78 11,79 -11,76 % Koop Sprinter
Sprinter Short 13590,0 op DAX 4,8 24,32 24,33 -6,06 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 22 januari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.