Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse: Tesla Motors - Het autorijden van de toekomst

woensdag 23 januari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US88160R1014 USD 0 0 Ja Long Duurzame consumentengoederen

Het autorijden van de toekomst

De reden dat wij Tesla, een bedrijf dat geen winst van betekenis maakt en dit ook de komende jaren nog niet zal doen, op de masterlist zetten is dat het volgens ons in een relatief korte periode elektrisch rijden toegankelijk, populair en betaalbaar maakt. Door het bedrijf te volgen, kunnen we het autorijden van de toekomst volgen.

Profiel

Tesla Motors is een Amerikaanse producent van elektrische auto's en elektrische aandrijvingen die deze technieken ook aan andere autobouwers verkoopt. Het bezit een eigen wereldwijd netwerk van verkooppunten om auto’s te verkopen. Verder gaat het bedrijf accu’s voor thuisgebruik leveren die het (in samenwerking met Panasonic) in zijn eigen Gigafactory in Nevada maakt. Het concern neemt naast de Tesla Model S en de Tesla Model X, vanaf 2017 ook het goedkopere Tesla Model 3 in productie. Tesla bouwt in Noord-Amerika en Europa ook een uitgebreid netwerk van snellaadstations onder de naam Superchargers, waarvan er op dit moment al 600 zijn. Het concern behaalde in 2017 een omzet van $11,8 mld.

Weer duizenden mensen ontslagen

Tesla heeft in het vierde kwartaal 86.555 auto’s geproduceerd, zo bleek op 2 januari. Daarvan waren er 61.394 van het goedkoopste type, de Model 3. In het derde kwartaal waren dat nog circa 80.000 auto's waarvan 53.239 Models 3. Het aantal auto's dat de maker van elektrische auto's afleverde in heel 2018 kwam uit op ruim 245.000. Daarvan waren er 99.000 van de duurdere types Model S en Model X en 146.000 stuks van de Model 3. Tesla kondigde verder aan de prijs van alle drie modellen in de Verenigde Staten met $2000 te verlagen. Daarmee wil het bedrijf de verlaging van een overheidssubsidie voor de aanschaf van schone voertuigen deels compenseren. Ook maakte Tesla bekend enkele duizenden mensen te ontslaan om de winstgevendheid te verbeteren.

Veel beter dan gevreesd

Tesla heeft in het derde kwartaal onverwacht zwarte cijfers geschreven. Dat gebeurde in een periode waarin topman Elon Musk zwaar onder druk stond door verschillende schandalen. Tesla zette een winst in de boeken van $312 mln, oftewel een winst per aandeel van $2,90. Dat was veel beter dan de gemiddelde analistenverwachting die uitging van een verlies van $0,15 per aandeel. Een van de oorzaken was het groeiend aantal leveringen van de Model 3, waarvan de productie na veel problemen eindelijk op koers ligt. Een jaar geleden werd nog een verlies van bijna $620 mln geleden. Het concern realiseerde een omzet van $6,8 mld en investeerde $500 mln, terwijl de gemiddelde analistenverwachting op $612mln lag. De vrije kasstroom kwam uit op $881 mln bij een gemiddelde analistenverwachting van $280 mln. Voor het vierde kwartaal verwacht Tesla dat het aantal leveringen van Model 3 nog verder kan oplopen.

Waardering

In het derde kwartaal is het Tesla gelukt om $2,90 winst per aandeel te draaien, terwijl het ervan uit ging dat dit pas in het vierde kwartaal het geval zou zijn. Vanaf volgend jaar zou dit ieder kwartaal moeten gebeuren en kunnen we aan het aandeel een serieuze koers-winstverhouding meegeven.

Kansen

  • Tesla levert als eerste automerk op een volgeladen accu een bereik van 500 km. Dit is voor veel mensen op dit moment de enige acceptabele afstand voor puur elektrisch rijden.
  • Tesla heeft als enige autofabrikant geen fossiele erfenis, geen grote verliezen dus in de economische crisis en geen te groot personeelsbestand.

Risico's

  • Het concern zet vol in op elektrisch rijden. Het zou kunnen zijn dat juist een andere technologie, zoals bijvoorbeeld de waterstofcel, de autotechniek van de toekomst gaat worden.
  • Tesla is te afhankelijk van subsidies die de auto’s voor een grotere groep mensen beschikbaar moeten maken. Dit jaar komt er aan de meeste subsidies in de Verenigde Staten een einde, dit zou ook kunnen zorgen voor lagere verkopen.
  • Het onvoorspelbare karakter van Elon Musk.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 270 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 380. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 151,0 op Tesla 2,3 9,80 0,00 -0,71 % Koop Sprinter
Sprinter Long 151,0 op Tesla 2,3 9,80 0,00 -0,71 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen