Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Nu omkeren

maandag 28 januari 2019

Met opnieuw een opwaartse gap testte de AEX afgelopen vrijdag de sinds juli vorig jaar dalende toppenlijn. Zal hier een belangrijke top worden gevormd, of breekt de AEX hier structureel boven en ontstaat meer opwaartse ruimte?

De huidige opwaartse herstelbeweging is zeer krachtig en bedraagt inmiddels ruim 43 punten. Eind december werd een lagere jaarbodem op de borden gezet bij 472,20 waarbij overigens ook een kortstondige neerwaartse doorbraak onder de dalende bodemlijn van een breed dalend trendkanaal plaatsvond. Deze doorbraak bleek echter vals en zorgde niet voor een verdere neerwaartse versteiling. Hierna werd uiteindelijk de dalende wig sinds begin december (vanaf de 530) opwaarts gebroken wat het startsein was van de huidige herstelbeweging. Als we kijken naar de gehele dalende trend sinds juli, is de huidige herstelbeweging ook de langstdurende en meest krachtige herstelbeweging. Daarbij is de AEX nu aanbeland bij een belangrijke weerstand, de dalende toppenlijn sinds juli. Deze toppenlijn heeft een al meerdere lagere raakpunten. De laatste lagere toppenzone werd in november/december gevormd bij de zone 530 – 534,20. Deze dalende toppenlijn is vandaag bij 515,90 te vinden en daalt wekelijks ruim 2 indexpunten. Een structurele opwaartse doorbraak zou meer ruimte vrijmaken voor een hertest van de zone 530 – 534,20. In dat scenario zal de langere dalende trend nog niet ten einde zijn gekomen, maar zal de neerwaartse trendmatigheid voor de komende periode wel afnemen. Het zal dan aanzienlijk langer duren voordat de jaarbodem van 472,20 weer in zicht zal kunnen komen. Deze opwaartse herstelbeweging is overigens ook nog steeds te zien als terugtest naar de onderkant van het voormalige topvormingsproces, de zone 516 – 517. Voor de komende dagen moeten we dus zeer alert zijn op de vorming van topsignalen en een neerwaartse draai. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

511,50 – 512,50 / 508,80 / 504,20

515,90 / 516 -517 / 518,70 / 522,30

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 25 januari 2019, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Huidige herstelbeweging als normale terugtest naar voormalige uitbraakniveaus 

Het langetermijnbeeld is vorig jaar neerwaarts gedraaid. Dit zagen we in bijna alle indices. Deze bewegingen vonden plaats na de vorming van een groot topvormingsproces. In veel andere Europese indices werden daarbij al eerder dan in de AEX de voormalige en sinds 2009 stijgende bodemlijnen neerwaarts gebroken. Ook zagen we in deze indices de vorming en afronding van grote hoofd-schouderpatronen. Daarbij is de huidige herstelbeweging nog steeds te zien als terugtest (pullback) naar de neklijn van deze patronen. In dat scenario is er nog een aanzienlijke opwaartse ruimte (in bijv. de DAX) voordat deze neklijnen worden teruggetest. In de AEX werd juist een meervoudige toppenzone gevormd in de eerste 6 maanden van 2018 rond de 574. De laatste test zorgde voor een tijdelijke overshoot in juli vorig jaar naar een hogere jaartop bij 576,90. Verder werd bij elke top een groot toppatroon gevormd in de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover op de borden gezet. Pas in het laatste kwartaal van vorig jaar werd het grote topvormingsproces neerwaarts afgerond met de doorbraak onder de 516 – 517 zone. En in de loop van het laatste kwartaal werd ook de sinds 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek neerwaarts gebroken. Dit betekende het einde van de bijna 10 jaar durende bullmarkt en de bevestiging van een nieuwe bearmarkt. De eerste tekenen van het einde van deze bullmarkt en verzwakking in de langere opgaande trend zagen we begin vorig jaar al. Destijds wist de AEX al niet meer de bovenkant van het brede stijgende langetermijntrendkanaal te bereiken. Ook werd begin vorig jaar na een klassieke blow-off beweging de versteilingsfase neerwaarts gebroken. Deze versteiling ontstond na de vorming van de vorige belangrijke langetermijnbodem begin 2016 bij 378. In de daaropvolgende 2 jaar steeg de AEX ruim 50% zonder grotere tegenreacties. Dit zorgde voor een steeds grotere euforie onder beleggers. Elke kleine terugval van enkele procenten werd toen gezien als ‘forsere’ correctie. Dit zijn vaak de eerste signalen voor het einde van een stijgende langetermijntrend. Momenteel zien we nog steeds de nodige euforie in de markt en dat geeft naar mijn mening aan dat deze neerwaartse trend in het langere technische beeld nog niet ten einde is gekomen.

Wees alert op de vorming van toppatronen en een verzwakking onder de vanaf 472,20 stijgende kortetermijnbodemlijn 

Van de 103 punten daling vanaf de juli-top tot aan de decemberbodem is tijdens deze herstelbeweging inmiddels ruim 40 punten goedgemaakt. Hiermee is de AEX ook nipt boven zijn eerste (38,2%) Fibonacci-retracementniveau terechtgekomen. Dit niveau bij 513 maakt deel uit van een bredere weerstandszone waar dus ook de sinds juli dalende toppenlijn (515,90) en de zone 516 – 517 zijn te vinden. Met het bereiken van deze zone afgelopen vrijdag moeten we zeer alert zijn op een omkeer en de vorming van topsignalen. Afgelopen vrijdag werd de 2e opwaartse gap gevormd tijdens deze herstelbeweging tussen de 511,50 en 512,50. Voor vandaag lijkt de AEX met een lagere opening te starten. De vraag daarbij is of hij of de onder de genoemde gap zal starten en deze open laat staan waarmee een island reversal patroon zou ontstaan, of dat hij de vorige week gevormde gap zal sluiten. Deze bewegingen zijn interessant voor de eventuele vorming van een toppatroon. Belangrijker om de herstelbeweging te verzwakken en eventueel te beëindigen is een doorbraak onder de stijgende kortetermijnbodemlijn die startte bij de 472,20. Deze opgaande bodemlijn is vandaag te vinden bij 508,80 en loopt dagelijks ruim 1,5 indexpunt op. Onderliggende steunpunten zijn daarna te vinden bij het nog steeds dalende 50-daags gemiddelde van nu 504,20 en de volgende openstaande gap tussen 500,50 en 502,80. Onder de 502,80 wordt de trendomkeer in het kortetermijnbeeld definitief bevestigd. Aan de bovenkant ligt als eerste weerstand de dalende toppenlijn van nu 515,90. Daarboven ontstaat in principe ruimte naar de toppenzone van 530 – 534,20 met nog een aantal onderliggende weerstanden zoals bij 518,70. Belangrijkste voor de komende dagen is of de AEX door de genoemde dalende toppenlijn weet te breken, of dat er een top gevormd wordt in het kortetermijnbeeld als vorming van een volgende belangrijke middellangetermijntop. 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 520,18 op AEX 10,0 5,77 5,79 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 462,62 op AEX 5,0 11,51 11,53 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 631,86 op AEX 10,1 5,69 5,71 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 677,0 op AEX 5,0 11,49 11,50 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 28 januari 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.