Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​We zijn voorlopig nog niet af van de brexitonzekerheid; houd rekening met beweeglijke beurzen

dinsdag 29 januari 2019

Met een aantal belangrijke gebeurtenissen in het vooruitzicht, waaronder stemmingen over het brexitakkoord in het Britse Lagerhuis, besloten beleggers gisteren wat gas terug te nemen na de opmars van de afgelopen weken. Het sentiment op de aandelenbeurzen werd ook gedrukt door een paar tegenvallende kwartaalresultaten, onder andere van het Amerikaanse Caterpillar (-9,1%) en door een winstwaarschuwing van chipmaker Nvidia (-13,8%). 

Olieprijs en aandelenkoersen dalen, alleen vastgoed (+0,6%) hoger 

De olieprijs daalde gisteren bijna 3% naar $59,93 per vat Brentolie, in reactie op berichten over toegenomen olieproductie in de VS. Dit drukte de koersen van oliegerelateerde bedrijven. Alle Europese beurzen sloten de eerste dag van de nieuwe handelsweek lager af. De Stoxx Europe 600-index verloor bijna 1%, de sterkste daling in drie weken. De aandelenkoersen van bedrijven uit de energiesector verloren gemiddeld 1,9%. Vastgoedaandelen, die als defensief gelden (want stabieler als de economie tegenzit), gingen als enige aandelensector hoger de dag uit (+0,6%). 

Sterke daling obligatierente van laatste tijd lijkt overdreven 

Op de obligatiemarkt liepen de risicopremies (renteopslagen) van bedrijfsobligaties wat op, terwijl de Duitse tienjaarsrente (‘Bund’ in jargon) opvallend genoeg 1 basispuntje hoger sloot op 0,21%. Geen typische ‘risk-off’-beweging dus op de obligatiemarkt. De sterke daling van de obligatierente, in aanloop naar het rentebesluit van de ECB vorige week (maar ook daarna nog) lijkt toch wat overdreven. Ook de rentes op staatsobligaties van de meeste andere eurolanden liepen gisteren licht op. De euro werd iets sterker tegenover de dollar op $1,144 wat natuurlijk niet gunstig is voor Europese exportbedrijven. 

Matte stemming op beurzen in New York

Vooruitlopend op de handelsbesprekingen tussen de VS en China van morgen en overmorgen in Washington, was de stemming op Wall Street gisteren vrij mat. Vooral de tegenvallende kwartaalresultaten van Caterpillar en Nvidia wogen op op de stemming. Na de rally van de voorgaande drie handelsdagen sloot de S&P 500-index gisteren 0,8% lager. De Nasdaq, met daarin veel technologiebedrijven, verloor 1,1%. Beter dan verwachte macro-economische cijfers konden de stemming niet keren. De Chicago Fed Manufacturing Index, de bedrijvigheidsindicator voor de productiesector van de centrale bank voor de regio Chicago (Illinois), is in december gestegen van 0,21 naar 0,27 punten terwijl die van de regio rond Dallas (Texas) deze maand is gestegen van -5,1 naar +1. Een meevaller: daar werden -2,7 punten verwacht. Net als op de Europese beurzen sloten in de VS vastgoedbedrijven gemiddeld bijna 1% hoger, gevolgd door aandelen uit de sector dagelijkse consumentengoederen (+0,5%). Beide sectoren worden als defensief gezien. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 1 basispuntje naar 2,74%.

Herstel op Aziatische beurzen

Na een lagere opening is de Nikkei-index in Tokio zojuist na een eindsprintje toch nog met een winst van 0,1% hoger gesloten. Ook de andere Aziatische beurzen laten een herstel zien. De Zuid-Koreaanse Kospi-index is 0,3% hoger gesloten en de Hang Seng-index in Hongkong staat nog maar net onder het slot van gisteren. De beurs van Shanghai opende ook lager maar klimt naar een winstje van 0,1%. En dat is best opvallend gezien de laatste berichten over Amerikaanse aanklachten tegen het Chinese technologiebedrijf Huawei. Het bedrijf wordt door Amerikaanse aanklagers beschuldigd van onder andere bankfraude, het ontduiken van sancties en de diefstal van intellectuele eigendommen. Geen lekker bericht aan het begin van nieuwe handelsbesprekingen tussen de beide grootmachten. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven licht lager. Ik verwacht een vlakke opening van de Europese beurzen. 

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere consumentenvertrouwenscijfers uit Frankrijk en werkloosheidcijfers uit Spanje. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere huizenprijscijfers en de consumentenvertrouwensindex van januari. Er wordt een daling verwacht van 128,1 naar 124 punten. Vanavond wordt er in het Britse Lagerhuis gestemd over amendementen op de brexitwetgeving die twee weken geleden werd weggestemd. Volgens berichten zouden parlementsleden van de Conservatieve Partij ook nog een 'plan C' klaar hebben liggen. Morgen wordt er in het Europese Parlement verder gesproken over de brexit. Van de onzekerheid rond de brexit zijn we voorlopig nog niet af, wat kan leiden tot flinke koersbewegingen. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Siemens Gamesa, SAP, LVMH, Koninklijke Philips, Biogen, Corning, Allergan, Danaher, Pfizer, Verizon, 3M, Amgen, eBay, en als klap op de vuurpijl komt Apple (nabeurs) met cijfers. 

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 55,15 op Brent Future 10,4 5,36 5,38 +10,04 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 48,33 op Brent Future 4,8 11,52 11,54 +4,53 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 67,04 op Brent Future 9,3 5,79 5,81 -7,79 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 72,4 op Brent Future 5,1 10,63 10,65 -4,32 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 29 januari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.