Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Herstel nog steeds intact

donderdag 31 januari 2019

De AEX wist gisteren voor de eerste keer op slotbasis door de sinds juli dalende toppenlijn te breken. Een structureel slot deze week hierboven zorgt voor meer opwaarts potentieel. Het einde van het herstel laat nog op zich wachten. 

Mijn eerdere verwachting van de vorming van een top onder deze dalende toppenlijn werd gisteren teniet gedaan. Deze toppenlijn kende in de afgelopen 7 maanden meerdere raakpunten. Met deze doorbraak is nog steeds geen einde gekomen aan het zeer krachtige herstel sinds eind vorig jaar. Er kan nog steeds sprake zijn van een tijdelijke overshoot, maar dan zou de AEX deze week weer onder deze dalende toppenlijn terecht moeten komen. Een structurele doorbraak hierboven zorgt voor meer opwaartse ruimte richting de zone 530 – 534,20. Hier liggen de toppen van november en december. Dit zijn ook de vorige lagere toppen in het middellangetermijnbeeld. Pas een structureel slot hierboven zorgt voor een meer zijwaartse bewegingsruimte in de daaropvolgende maanden. In dat scenario zal het aanzienlijk langer duren voordat de AEX zijn bodem bij 472,20 weer onder druk kan gaan zetten. Inmiddels nadert deze herstelbeweging alweer de 50 punten en daarmee zou er ook sprake zijn van een herstelbeweging van ruim 10% in een maand tijd. Met de doorbraak boven de dalende toppenlijn zal het ook langer gaan duren voordat de AEX de bodem bij 472,20 weer onder druk zal gaan zetten. De trend in het langere beeld blijft neerwaarts gericht, maar de neerwaartse trendmatigheid is hiermee wel afgenomen. Alleen de vorming van een duidelijk toppatroon en een beweging deze week onder de dalende toppenlijn van nu 514,50 kan ervoor zorgen dat er sprake is van een valse opwaartse doorbraak. Aan de andere kant zien we dat de herstelbeweging te steil is zonder tussentijdse terugvallen. De vanaf de bodem bij 472,20 stijgende bodemlijn loopt dagelijks ruim 1,5 punt op en is vandaag alweer bij 513,70 te vinden. Een neerwaartse doorbraak hieronder is noodzakelijk voor de 1e verslechtering in het krachtige opgaande kortetermijnbeeld. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

514,50 / 513,70 / 511 / 509,30 / 502,80

522,30 / 525 / 530 / 534,20 / 537

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 30 januari 2019, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Opwaartse ruimte naar 530 – 534. Langere trend blijft negatief, maar zal minder steil verlopen 

Als we kijken naar het langere technische beeld is er zeker niet ineens sprake van de voortzetting van de bullmarkt richting de toppen van vorig jaar. Vorig jaar bleek een klassiek overgangsjaar te zijn waarbij de belangrijkste doorbraken in het laatste kwartaal plaatsvonden. Als eerste werd de onderkant van het 9 maanden durende topvormingsproces bij 516 – 517 neerwaarts gebroken. Daarna werd ook de sinds begin 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek gebroken. Hiermee kwam een einde aan de bijna 10 jaar durende bullmarkt. De huidige zeer krachtige opleving kan dan ook gezien worden als terugtest naar de voormalige onderkant van het genoemde topvormingsproces, ondanks dat de AEX hier nu een paar punten boven staat. Ook de nog steeds aanwezige euforie onder beleggers blijft een risicovol signaal. Deze euforie zagen we ook steeds verder toenemen in de jaren 2016 tot medio 2018. Nadat in februari 2016 een belangrijke hogere langetermijnbodem was gevormd bij 378, steeg de AEX in 2 jaar tijd ruim 50%. Tijdens deze periode werd de euforie onder beleggers en analisten steeds groter. Dit zagen we onder andere door het zeer beperkte aantal neerwaartse tegenreacties en de diepte daarvan. Deze tegenreacties bedroegen hooguit 5% tot 6% en werden door velen gezien als forsere correctie en instapgelegenheid. Na de blow-off fase begin 2018 werd de sinds 2016 stijgende bodemlijn neerwaarts gebroken. Dit betekende, precies een jaar geleden, de eerste duidelijke verzwakking in het langetermijnbeeld. In de eerste 6 maanden van 2018 werd toen rond de 574 een drievoudige toppenzone gevormd die telkens gepaard ging met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover op de borden gezet. Pas na de vorming van de 3e top in juli heb ik mijn langetermijnopinie voor het eerst verlaagd naar Neutral. Deze is enkele maanden geleden verder verlaagd naar Short. Ondanks de kracht in de AEX en de doorbraak boven de 1e dalende toppenlijn, is de vorige toppenzone (530 – 534) en het dalende 200-daags gemiddelde nog niet bereikt en gebroken. Ook zien we dat de internationale situatie veelal nog niet is verbeterd. We zien in alle indices krachtige herstelbewegingen, maar veel indices hebben hun technische situatie in het middellangetermijnbeeld nog niet zien verbeteren. De DAX brak gisteren zelfs al onder zijn vanaf de bodem stijgende kortetermijnbodemlijn (vergelijkbaar met de 514,50 in de AEX). Ik ga er nog steeds vanuit dat de neerwaartse trend dit jaar zal worden voortgezet naar aanzienlijk lagere niveaus.

Verslechtering in het kortetermijnherstel treedt op onder de steile opgaande bodemlijn van nu 513,70 

De huidige herstelbeweging duurt al 5 weken en zorgde voor een stijging van bijna 50 punten. Dit is ook de meest krachtige herstelbeweging in de afgelopen 7 maanden tijd. Pas een doorbraak boven de 530 – 534,20 en het 200-daags gemiddelde zorgt voor een verbetering in het middellangetermijnbeeld. Hieronder liggen nog enkele weerstanden. Zo ligt bij 525 het 50% Fibonacci-retracementniveau tussen de top van juli en de decemberbodem. Tussen de 519,90 en 522,30 ligt verder nog een openstaande neerwaartse gap die begin december werd gevormd. Wel is hiermee het grootste deel van de decemberterugval weer goedgemaakt. Dit zien we vaker nadat een stijgende of dalende wig wordt afgerond. De betreffende dalende wig sinds begin december werd begin dit jaar opwaarts gebroken, wat de start van de huidige herstelbeweging inzette. De dalende wig startte bij de decembertop van 530 en zorgde toen voor een daling van bijna 60 punten. Na de doorbraak door de sinds juli dalende toppenlijn, is nu een hertest van de zone 530 – 534,20 mogelijk. Zolang hij daaronder weet te blijven in de komende tijd, blijft de kans aanwezig op een minder steil dalende trend in het middellangetermijnbeeld. Verder staan de technische indicatoren op hoge niveaus, wat de kans op een krachtig verder vervolg verkleind. Ondanks de opwaartse doorbraak moeten we alert blijven op de vorming van nieuwe toppatronen. Ook zien we bij veel andere indices nog geen verbeteringen in het middellangetermijnbeeld. Eerste steun ligt nu bij de stijgende kortetermijnbodemlijn van 513,70. Zolang deze lijn niet structureel neerwaarts wordt gebroken, blijft een verdere opwaartse beweging kansrijk. 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 520,18 op AEX 10,0 5,77 5,79 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 462,62 op AEX 5,0 11,51 11,53 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 631,86 op AEX 10,1 5,69 5,71 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 677,0 op AEX 5,0 11,49 11,50 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 31 januari 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.