Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Fed laat rempedaal los

donderdag 31 januari 2019

Goedemorgen! Ik heb goed nieuws voor beleggers. Zoals trouwe lezers van het Dagbericht inmiddels weten, draait het bij de beurs vooral om de drie factoren economie, liquiditeit en waardering. Daarnaast worden koersen beïnvloed door het – soms sterk wisselende – sentiment. 

Recessieangst niet terecht

Met de economie gaat het de laatste tijd wat minder. We hebben wereldwijd te maken met een groeivertraging. Niet alleen in Europa en China maar ook in de VS. Daarom heeft de Duitse regering gisteren haar bbp-groeiverwachting voor 2019 verlaagd van 1,9% naar 1%. Mede gezien de afnemende wereldhandel (een gevolg van de handelsoorlog tussen de VS en China) en de onzekerheid rond de brexit. Daar tegenover staat dat de economische groei in Frankrijk in het vierde kwartaal van 2018 iets hoger is uitgekomen dan verwacht (+0,3% tegenover +0,2% verwacht). Deze cijfers wijzen niet op een recessie maar wel op een vertraging van de groei. De recessieangst die eind vorig jaar zich over de financiële markten verspreidde, was naar onze mening dan ook niet terecht. En al helemaal niet voor wat betreft de VS en China, waar de groei dit jaar duidelijk positief zal zijn. 

Koersdalingen eind vorig jaar door angst voor strakker rentebeleid…

Maar er speelde eind vorig jaar op de financiële markten ook nog iets anders. Sinds 2015 had de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve oftewel ‘Fed’, de geldkraan langzaam maar zeker steeds verder dichtgedraaid. Dat deed zij om oververhitting van de Amerikaanse economie te voorkomen. Na de laatste renteverhoging in december nam de angst bij beleggers toe, dat de Fed de economische groei misschien té hard zou afremmen als zij door zou gaan met het opschroeven van de beleidsrente. Dat wakkerde de angst voor verdere groeivertraging aan en leidde tot sterke koersdalingen op de wereldwijde aandelenmarkten en van andere risicovolle beleggingscategorieën. 

… maar in de praktijk blijkt het erg mee te vallen

Door het vooruitzicht van vertragende economische groei stelden de aandelenanalisten wereldwijd hun winstgroeiverwachtingen voor bedrijven sterk neerwaarts bij. Maar de aandelenkoersen en de waarderingen (zoals de koerswinstverhoudingen) waren door het negatieve sentiment zo sterk gedaald, dat de koersen een recessiescenario weerspiegelden. Inmiddels zien we dat de bedrijfswinsten in veel gevallen (zoals bij 73% van de bedrijven uit de S&P 500-index) meevallen ten opzichte van de analistenverwachtingen. Maar veel belangrijker is nog, dat de centrale banken geen haast lijken te maken met het verder dichtdraaien van de geldkraan. De ECB zal geen haast maken met het verhogen van de beleidsrente, de Chinese centrale bank is druk bezig om de economie te stimuleren en gisteravond werd bekend dat ook de Fed 'de voet van het rempedaal heeft gehaald'. En dat is erg goed nieuws voor beleggers.

Fed geduldig: wacht effecten groeivertraging af 

Zoals verwacht, heeft de Fed gisteravond de beleidsrente ongewijzigd gelaten. In plaats van op de automatische piloot de rente verder te verhogen, wordt er nu een pauze ingelast om de gevolgen van de wereldwijde groeivertraging op de Amerikaanse economie af te wachten. De Fed ‘zal geduld betrachten’ in het vormgeven van het monetaire beleid. Verder denken de Amerikaanse centrale bankiers sneller dan verwacht de balansverkleining af te zullen ronden, waardoor zij flexibeler mogelijkheden hebben om beleid te voeren. Mogelijk dat al in de volgende beleidsvergadering van de Fed zal worden besloten om weer meer ‘vrijgevallen’ (dus afgeloste) obligaties te herinvesteren. Nu wordt nog voor $50 miljard per maand aan afgeloste obligaties niet opnieuw belegd in obligaties. Dit is waar beleggers op hoopten.  

S&P 500-index (+1,6%) op het hoogste niveau in 8 weken

In reactie op het rentebesluit van de Fed en de toelichting daarop schoten de aandelenkoersen op Wall Street omhoog, daalden de obligatierentes en werd de dollar zwakker. De positieve stemming kreeg steun van meevallende cijfers en vooruitzichten van onder meer Boeing en Apple. De S&P 500-index sloot met een winst van 1,6% op het hoogste niveau in acht weken, de Nasdaq ging 2,2% hoger de dag uit. Op de obligatiemarkt daalde de Amerikaanse 2-jaarsrente in reactie op het beursvriendelijke beleid van de Fed met maar liefst 6 basispunten naar 2,51%. Omdat de 10-jaarsrente met maar 3 basispunten daalde naar 2,68% is het verschil tussen de korte en lange rente weer opgelopen naar 17 basispunten. De theorie van een recessiescenario op basis van een omgekeerde rentecurve kan dus ook weer de la in… 

Ontwikkelingen gunstig voor opkomende markten; Europese beurzen hoger 

De dollar verzwakte en staat nu op $1,15 tegenover de euro. Een minder verkrappend beleid van de Fed, lagere rentes en een zwakker dollar zijn bijzonder gunstig voor de koersen van beleggingen uit opkomende markten. Vooruitlopend op het rentebesluit van de Fed was de stemming op de Europese beurzen al prima, gesteund door beter dan verwachte cijfers en vooruitzichten van onder andere luxeproductenconcern LVMH. Zorgen over de brexit zijn nauwelijks zichtbaar. De Londense FTSE 100-index was de best presterende Europese beurs met een plus van 1,6%. De Stoxx Europe 600-index sloot 0,4% hoger. 

Opperbeste stemming in Azië, gunstige macrocijfers China

Ook op de Aziatische beurzen is de stemming vanmorgen opperbest. Het besluit van de Fed om een pauze in de renteverhogingen in te lassen en de veel beter dan verwachte cijfers van Facebook, die nabeurs werden gepresenteerd, worden positief ontvangen. Verder waren Japanse cijfers over de industriële productie in december beter dan verwacht en waren Chinese inkoopmanagersindices ook beter dan verwacht. De inkoopmanagersindex van de dienstensector is er deze maand gestegen van 53,8 naar 54,7 (53,8 verwacht) en de index van de productiesector steeg van 49,4 naar 49,5 (49,3 verwacht). De samengestelde index steeg van 52,6 naar 53,2 punten. Deze cijfers wijzen op een stabilisatie tot licht aantrekkende groei van de Chinese economie. Een verder herstel hangt sterk af van de handelsbesprekingen tussen de VS en China die vandaag ook nog plaatsvinden. 

Pas op voor euforie

De Nikkei is vanmorgen 1,1% hoger gesloten terwijl de Kospi index onveranderd is gesloten. De beurs van Shanghai staat op een winst van 0,3% en de Hang Seng-index in Hongkong koerst 1% hoger. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven licht hoger. Ik verwacht straks een hogere opening van de Europese beurzen. De wereldwijde aandelenindex van MSCI is na de slechte maand december nu op weg naar de beste maand sinds maart 2016. Ook wel weer eens lekker. Nu is het oppassen dat de stemming niet doorslaat naar euforie. Vergeet niet dat de economische groei zal afnemen en de winstgroeiverwachtingen voor 2020 naar onze mening nog (veel) te hoog zijn.  

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere Franse en Spaanse inflatiecijfers. Verder krijgen we  Spaanse groeicijfers over het vierde kwartaal van 2018 en ook die van de eurozone en Italië. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere de wekelijkse ww-aanvragen en de inkoopmanagersindex van Chicago. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Nokia, BT Group, Roche, Unilever, Royal Dutch, Diageo, H&M, DowDupont, Mastercard, General Electric, Baker Hughes en Amazon. 

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 21170,0 op Nikkei 225 10,0 1,74 1,86 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 18780,0 op Nikkei 225 5,1 36,35 36,47 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 23850,0 op Nikkei 225 10,4 17,85 17,97 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 26120,0 op Nikkei 225 4,8 3,74 3,86 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 31 januari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.