Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Zeer sterke maand voor aandelen, maar waken voor doorslaand optimisme

vrijdag 1 februari 2019

Beleggers kunnen met een goed gevoel terugkijken op de afgelopen maand. Na de koersdalingen in december, zijn deze in januari weer flink hersteld. Gisteren las ik dat het voor wereldwijde aandelen zelfs de beste januarimaand ooit is geweest!

Stemming van beleggers volledig gedraaid

Afnemende zorgen over de handelsoorlog tussen de VS en China en het vooruitzicht op een minder verkrappend beleid van centrale banken zijn de belangrijkste aanjagers van het optimisme. Verder zien we dat bedrijfscijfers lang niet overal tegenvallen en zijn er hier en daar ook veel beter dan verwachte resultaten en hoopvolle vooruitzichten. Alle reden dus om met veel vertrouwen aan de nieuwe maand te beginnen.

Voorlopig nog geen volledig handelsakkoord

Toch wil ik hier een kanttekening bij plaatsten. De zorgen over de afname van de economische groei zullen naar mijn mening nog wel even aanhouden. Ondanks de veelbelovende woorden van president Trump over de voortgang van de handelsbesprekingen, en de belofte van China om meer Amerikaanse goederen te importeren, is er op korte termijn geen allesomvattend akkoord te verwachten. Wel zullen Amerikaanse diplomaten over twee weken verder onderhandelen in Beijing. Het lijkt dus de goede kant op te gaan. En dat is wel nodig ook.

Chinese economie geraakt door handelsoorlog  

De Chinese inkoopmanagersindex van de productiesector van nieuwsdienst Caixin is in januari teruggevallen van 49,7 naar 48,3 punten. Dat is lager dan de verwachte 49,6 punten en wijst op een krimp van de Chinese productiesector. De Chinese economie begint de impact van de handelsoorlog en de groeivertraging in onder andere Europa goed te voelen. Stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid en de centrale bank blijken nog niet het gewenste effect te sorteren. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. De deelindex van nieuwe exportorders is wel gestegen. Dat biedt perspectief. Het zijn vooral de binnenlandse bestedingen die flink zijn teruggevallen.

Chinese beurzen aan kop in Azië

Beter nieuws kregen we vanmorgen uit Japan. De Japanse inkoopmanagersindex van de productiesector is in januari gestegen van 50 naar 50,3 punten. In reactie hierop, en op de positieve ontwikkelingen in de handelsbesprekingen tussen de VS en China, is de Nikkei-index in Tokio zojuist 0,1% hoger gesloten. Verder is het beeld op de Aziatische beurzen verdeeld. De Kospi-index is in Seoel nipt lager gesloten en de Hang Seng-index staat in Hongkong op een verlies van 0,3%. De beurzen op het vasteland van China doen het beter. Mede door versoepelde handelsregels staat de beurs van Shanghai op een winst van 1,3%. De beurs van Shenzhen noteert zelfs 2,7% hoger.   

Niet vergeten dat groei vertraagt

Gisteren waarschuwde ik hier al voor het doorslaan van het optimisme. Dat de centrale bankiers de voet van het rempedaal halen is op zich goed nieuws. Dit betekent dat er voorlopig voldoende liquiditeit in de markten kan stromen, wat de waarderingen kan ondersteunen. Maar we moeten niet vergeten wat de reden is voor het voorzichtigere beleid, namelijk een afzwakkende economisch groei.

Italië in recessie, Spanje groeit goed

De Italiaanse economie is in het laatste kwartaal van 2018 met 0,2% (kwartaal-op-kwartaal) gekrompen waardoor het land, na een krimp van 0,1% in het derde kwartaal, nu technisch gezien in een recessie zit. En er zijn weinig signalen die erop duiden dat het land hier snel uit gaat komen. Veel beter gaat het in Spanje, waar de economie ten opzichte van het derde kwartaal met 0,7% is gegroeid. De economie van de eurozone als geheel groeide met een matige 0,2% in het laatste kwartaal van 2018. Er is dus maar een kleine buffer om tegenvallers op te kunnen vangen. Een 'harde’ brexit is daarom niet wenselijk.

Europese banken onder druk, energieaandelen omhoog

De stemming op de Europese aandelenmarkten was gisteren dan ook zeker niet uitbundig. Na een hogere opening vielen de koersen snel terug. De stemming werd mede gedrukt door een bericht dat er tegen acht grote Europese banken een onderzoek wordt gestart. Ze worden ervan verdacht prijsafspraken te hebben gemaakt bij de handel in obligaties. Bankaandelen (-1,5%) lagen hierdoor onder druk. Verder werden kwartaalcijfers gemengd ontvangen. Beter dan verwachte resultaten van Royal Dutch Shell werden door beleggers positief onthaald en trokken de aandelen uit de energiesector (+2%) omhoog. De Stoxx Europe 600-index sloot per saldo vrijwel onveranderd.

Obligatiemarkt prijst flinke groeivertraging in

Op de obligatiemarkt was er sprake van een hosannastemming na de in goede aarde gevallen toelichting van Fed-voorzitter Powell. Rentes op staatsobligaties doken over een breed front omlaag. De Duitse 10-jaarstrente sloot 4 basispunten lager op 0,15%. Ik moet zeggen dat ik me hier wel een beetje zorgen over maak. Lagere kapitaalmarktrentes zijn prettig, maar betekenen ook dat obligatiebeleggers een flinke groeivertraging inprijzen. Dit gaat niet goed samen met de nog steeds erg hoge winstgroeiverwachtingen voor bedrijven van analisten. Voor dit jaar zijn de winsttaxaties al flink neerwaarts bijgesteld, maar voor volgend jaar wordt voor wereldwijde aandelen nog steeds een winstgroei van ruim 10% verwacht. Dat lijkt ons wat aan de hoge kant.  

Positieve stemming op Wall Street

Op Wall Street overheerste gisteren optimisme na het besluit van de Fed, de positieve handelsbesprekingen en meevallende kwartaalcijfers en vooruitzichten van onder andere Facebook en General Electric. De S&P 500-index sloot met een winst van 0,9% en de Nasdaq-index won 1,4%. Ook de Amerikaanse rentes daalden over een breed front, al verwacht ik hier wel weer wat herstel (dus iets hogere rentes). Tegenvallende vooruitzichten van Amazon, dat gisteren nabeurs met cijfers kwam, drukken vanmorgen op de termijncontracten van de Nasdaq-index. De futures op de S&P 500 en de Dow Jones-index staan licht hoger.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere diverse inkoopmanagersindices van eurolanden en de eurozone als geheel. Verder krijgen we inflatiecijfers van de eurozone en wordt in de VS het arbeidsmarktrapport van januari bekendgemaakt. Er worden 165.000 nieuwe banen verwacht en een werkloosheidspercentage van 3,9%. De uurlonen zijn naar verwachting met 0,3% op maandbasis gestegen. Ik verwacht wel dat de cijfers wat verstoord kunnen zijn door de 'shutdown' van de Amerikaanse overheid. Verder krijgen we ook nog Amerikaanse inkoopmanagersindices en de vertrouwensindices van de universiteit van Michigan. Het kwartaalcijferseizoen wordt vervolgd met cijfers van onder andere Novo Nordisk, Stora Enso, Danske Bank, Honeywell, Chevron en Exxon Mobil.   Alvast een heel goed weekend en tot maandag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 520,18 op AEX 10,0 5,77 5,79 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 471,0 op AEX 5,0 11,50 11,51 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 631,86 op AEX 10,1 5,69 5,71 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 677,0 op AEX 5,0 11,49 11,50 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 1 februari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.